Contact

Vragenformulier Sint-Antoniusraad

Parochianen, tegenwoordig genoemd: “Leden van de Sint Antoniusgeloofsgemeenschap”, kunnen communiceren met de Antoniusraad.

De pas opgerichte Antoniusraad is een adviesorgaan. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan kerkbestuur, coördinatoren en pastoresteam.

Het reglement art.7/punt d, schrijft: “De Raad is gerechtigd parochianen van de H. Catharinaparochie die behoren tot de parochiekern Sint-Antonius in hun belang te horen”.

U, hiertoe behorend, kunt uw belang laten horen via vragen, opmerkingen en ideeën aangaande onze Sint Antoniusgeloofsgemeenschap. Het betreft hier belangrijke zaken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap, maar ook over diaconale zaken en onze gebouwen bijvoorbeeld.

U kunt uw vragen/opmerkingen/ideeën kunt u via het onderstaande formulier versturen naar Thea van der Zanden, de secretaris van de Sint-Antoniusraad.