Parochiekerncommissie

Tags: 

Oproep leden voor parochiekerncommissie

Het kerkbestuur van de Catharinaparochie wil komen tot een parochiekerncommissie voor elke kern, of voor gezamenlijke kernen. Zij krijgen als taak om de dagelijkse gang van zaken te regelen voor hun kern betreffende: financiën, beheer en uitvoerende activiteiten. Zij dienen te werken volgens het beleid van de Catharinaparochie.
Het kerkbestuur heeft ons verzocht om voor Pasen 3 personen aan te melden voor deze functies. Hopelijk voelt u zich geroepen om zitting te nemen in deze commissie.
Wilt u eerst nadere informatie neem dan contact op met Jan Poppelaars. We zien uit naar uw aanmelding. Bedankt voor het meedenken en werken met de Antoniusraad!!