Pastores Catharina Parochie

Tags: 

Pastoraal team Catharinaparochie op volle sterkte

Op zondag 2 juli 2017 is door handoplegging en gebed, Stefan Lange tot diaken gewijd door bisschop J. Liesen. Met deze wijding wordt Stefan Lange tevens lid van het pastoraal team van de Catharinaparochie. De viering heeft plaatsgevonden in de basiliek Sint-Jan de Doper.

Stefan Lange is 51 jaar, getrouwd en vader van drie dochters. Hij is geboren in Groningen. Vanaf 2011 heeft Stefan Lange de diakenopleiding van het seminarie Bovendonk in Hoeven gevolgd. Die opleiding is nu, inclusief de 2-jarige stage, afgerond.
Stefan woont in Breda en is samen met zijn vrouw en kinderen betrokken bij de gemeenschap Chemin Neuf in Oosterhout.

Met de toetreding van diaken Stefan Lange bestaat het pastoraal team van de Catharinaparochie nu uit pastoor Han Akkermans, diaken Titus Frankemölle, diaken Egbert Bornhijm en gepensioneerd pastoraal werker Ineke Leemput.