Preek 30 juni - 1 juli 2012

Tags: 

In het evangelie hoorden we een verhaal dat echt thuis hoort in het Joodse leven van die tijd. Een vrouw lijdt al 12 jaar aan bloedvloeiing. Volgens de Thora de Joodse wetgeving was ze dan onrein en mocht ze geen contact hebben met andere mensen. Raakte zij andere mensen aan dan maakte zij die ook onrein.

Wat doet die vrouw in dit evangelie verhaal. Door haar ziekte is ze al 12 jaar onrein. Om beter te worden en te genezen wil ze Jezus aanraken, dat ze door Jezus’geest beter zal worden. Ze lapt alles aan haar laars. Ondanks de drukte rondom Jezus dringt ze tussen de mensen naar voren en raakt Jezus aan. Volgens de regels maakt ze zo vele mensen onrein ook Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze wordt zelf beter en genezen.

Jezus wordt ook onrein door zijn contact met die bloedvloeiiende vrouw. Evenzo wordt hij onrein, omdat hij het twaalfjarig meisje aanraakt dat schijnbaar dood is. Het geheel raakt Jezus niet. Hij blijft volledig funktioneren. Het genezen van deze 2 medemensen vindt Jezus belangrijker dan de wet op rein en onrein zijn.

Daarnaast wat ook opvalt. Bij de Joden werd de dienst uitgemaakt door mannen. Lezen we de boeken van het Oude Testament de geschiedenis van de Joden, dan gaat het altijd over mannen zoals David, Salomon, Mozes, Jesaja enz. Vrouwen komen alleen ter sprake als er iets vervelends of wonderlijks met hen gebeurt. In dit evangelie gaat het om een volwassen vrouw en een 12 jarig meisje. Dat vrouwen zoveel aandacht krijgen is voor de Joden in die tijd iets bijzonders. In deze brengt Jezus ook een nieuwe geest onder de Joden.

Daarnaast valt op dat het in beide verhalen over geloven gaat. De vrouw van de bloedvloeiing gelooft in Jezus evenals Jaïrus de vader van het twaalfjarig meisje. Geloven is een relatie-woord. Het betekent dat je een band krijgt met een ander. Een band die steunt op vertrouwen. Je vertrouwt de ander. Je durft je aan hem te geven, aan hem toe te vertrouwen.

Zo is geloven onder ons mensen heel belangrijk. Mensen die in elkaar geloven kunnen heel veel voor elkaar betekenen. Wij mensen kunnen ook in God geloven. Ga ik persoonlijk geloven in God, praten met die God, echt bidden dan kan dat een wederzijdse relatie worden, die ons verrijkt. We krijgen een persoonlijke band met God. Ik kan ook zo’n persoonlijke band met God krijgen. Juist zo’n persoonlijk geloof in God en in Jezus kan ons innerlijk sterk maken. We zien het vaak bij echte heiligen, dat ze door hun persoonlijke relatie met God sterk in het leven staan.