Nieuws september 2018

Tags: 

Voortaan woensdagochtendvieringen

Op 4 juli 2018 heeft om 9.00 uur de eerste woensdagochtendviering plaatsgevonden in Antoniushuis De Vinder.
In een brief, gericht aan alle parochianen van de Antoniuskern, geven het pastoraal team1 en het kerkbestuur2 van de Catharinaparochie de reden van de verplaatsing naar de woensdagochtend aan:

“Met een viering op een weekdag willen het pastoraal team en het bestuur van de Catharinaparochie de functie van de Vinder als plaats van ontmoeting en van dienstbaarheid verdiepen en versterken.”

Een woensdagochtendviering kan zijn een eucharistieviering, een getijdengebed of een rozenkransgebed bij een Mariafeest.
De voorgangers in Antoniushuis De Vinder zijn afwisselend pastoor H. Akkermans, diaken S. Lange of de heer D. Damoiseaux.

Gemiddeld zijn er in een woensdagochtendviering 5 à 6 personen aanwezig.

[Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de website van de Catharinaparochie]

1 Het pastoraal team: pastoor H. Akkermans en de diakens S. Lange en T. Frankemölle (ter ondersteuning).

2 Het kerkbestuur: pastoor H. Akkermans (voorzitter), de dames J. Rooijmans-Alberts (secretaris) en J. van den Bogaart (lid) en de heren D. van den Wijngaard (penningmeester) en L. Donkers (lid).