Nieuwsbrief oktober 2018

Tags: 

Herdenkingsdienst
Op vrijdag 2 november zal een herdenkingsdienst worden gehouden voor alle overleden kinderen. De dienst vangt aan om 14.00 in het uitvaartcentrum Leijsenakkers. Pastoor Harry de Valk komt hiervoor speciaal uit Nijmegen. Na afloop kan er een bezoek gebracht worden aan het kindermonument. U bent allen welkom.

De initiatiefgroep Antonius Geloofsgemeenschap heeft een voortgangsvergadering gehouden.

Verkoop kerk
Bij het bisdom is goedkeuring gevraagd om verder te onderhandelen met de potentiële kandidaat koper.

Vieringen
De woensdagveringen worden mondjesmaat bezocht. Veel Antonianen missen de vieringen op zaterdagmiddag. Het zou fijn voor de Catharinaparochie als er weer op een doordeweekse middag gevierd kan worden in De Vinder. Voorkeur heeft het gekende tijdstip van 17 uur.

Allerzielen
Op vrijdag 2 nov. a.s. zal de gebedsruimte van De Vinder worden opengesteld om de parochianen de mogelijkheid te bieden om een kaarsje op te steken voor hun dierbare overledenen. De zaal is open van 9.00 tot 16.00 uur. Er is koffie of thee voor wie dat wil.

Nieuwe pastorale werkster
De gastvrouwen/heer hebben kennis gemaakt met de nieuwe Pastorale werkster Annemiek Luijkx. Zij gaat zich richten op gezinnen met jonge kinderen en de contacten tussen school en kerk.

tot zover wat mededelingen.
Mocht u informatie en of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de Initiatiefgroep.

Namens de Initiatiefgroep Sint Antonius Geloofsgemeenschap:

Jan Frèrejean
Willem-Jan van der Zanden
Jan Poppelaars
Theo Michielsen
Wiljan van der Zanden
Ari Huijben