In memoriam zuster Marie Johannie Laene

Tags: 

In memoriam Zuster Marie Johannie Laene [1922 – 2019]

Begin juni ontvingen wij het droevige bericht dat op 31 mei 2019 in het Moederhuis van de zusters franciscanessen te Dongen is overleden Zuster Marie Johannie Laene. Zij was 96 jaar.
Op 5 juni 2019 was in de kapel van het Moederhuis, Hoge Ham 25 te Dongen de uitvaartviering. Daarna is zij te ruste gelegd op het kerkhof van de zusters franciscanessen.
In de viering van dinsdag 4 juni is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ haar naam genoemd en werd stilgestaan bij haar overlijden.

Zuster Marie Johannie is sterk verbonden geweest met Oosterhout en speciaal met de Sint-Antoniusparochie. Zij was een aantal jaren lid van het kerkbestuur en zat in de redactie van het parochieblad ‘Het Antoniusklokje’. Zij zorgde voor de distributie van de ongeveer 1600 parochieblaadjes. Op de fiets bracht zij de pakketjes met Antoniusklokjes naar de bezorgers in heel Oosterhout.
Bij degenen die pas een kindje hadden laten dopen in de Antoniuskerk belde ze aan om het parochieblad, waarin de naam van de dopeling stond, persoonlijk te overhandigen. Dikwijls werd ze dan uitgenodigd om even naar de baby te komen kijken.
Zuster Marie Johannie is voor de Sint-Antoniusparochie van onschatbare waarde geweest. Wij zijn dankbaar dat we vele jaren van haar talenten gebruik hebben mogen maken. We zullen haar gedenken in onze gebeden.