Diaken Peter Hoefnagels

Tags: 

Met ingang van 1 september 2019 zal bisschop J. Liesen Peter Hoefnagels benoemen tot diaken in de H. Catharinaparochie.
Peter Hoefnagels is sinds 1986 werkzaam in het bisdom Breda. Hij vervulde meerdere pastorale functies zowel in het parochiepastoraat als in andere diocesane functies. In 1991 werd hij tot diaken gewijd.
Diaken Peter Hoefnagels heeft intussen kennisgemaakt met het pastoraal team en het kerkbestuur van de parochie.

Tijdens de eucharistieviering op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur wordt Peter Hoefnagels gepresenteerd in de basiliek Sint-Jan, Markt te Oosterhout. Na de viering kunt u kennismaken met de nieuwe diaken.