preken

Preek 9-10 oktober 2010

Tags: 

Het is gelukkig dat in de kerk het latijn is vervangen door de volkstaal door het Nederlands. Toen het latijn nog de gebruikelijke taal in de kerk was zaten vaak mensen tijdens de H. Mis een rozenhoedje te bidden. Ze verstonden toch niets van dat gehakedrabaa op het altaar. We bidden nu in het nederlands in de kerk evenzo zijn de liederen nederlands. We verstaan wat we bidden en zingen. Ze helpen ook ons de juiste woorden te vinden om onze gedachten en gevoelens tegenover God en zijn heiligen te uiten.

Preek 4-5 september 2010

Tags: 

Ik zei het al bij mijn welkom. In het evangelie van vandaag gebruikt Jezus keiharde woorden zoals: “Wie naar Mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien, anders kan hij geen leerling van Mij zijn.” Als je die woorden de eerste keer hoort zou je het eerste moment willen zeggen: Nu Jezus, als het zo is, hoeft het van mij niet meer. Geef mijn portie maar aan fikkie. Toch ben ik over deze woorden na gaan denken en peinzen. Van de andere kant kan het leven soms hard zijn. Je zult door de dood een kind verliezen.

Preek 28-29 augustus 2010

Tags: 

22e Zondag door het jaar - ‘Vriend ga hogerop’.

Met een beetje fantasie zie je het voor je. Een grote zaal vol mensen, iemand loopt helemaal naar voren. Vooraan is er een plaats vrij.
Prachtig, denkt hij, daar zit ik goed.
Dan komt iemand van de organisatie naar hem toe en verzoekt hem dringend om plaats te maken voor een persoon voor wie de plaats bestemd is.
De man gaat met hangende pootjes terug naar achter in de zaal. Wel een afgang voor hem.

Preek 14-15 augustus 2010

Tags: 

Feest Maria Ten Hemelopneming

Wanneer we zo naar het kerkelijk leven kijken zijn de laatste jaren de Mariafeesten in belangstelling gedaald. De vele Mariafeesten als nu Maria ten Hemelopneming, Maria Boodschap, de 7 Smarten van Maria, de Geboorte van Maria, Maria Lichtmis, Maria Onbevlekt ontvangen, Maria moeder en Middelares enz krijgen niet veel extra aandacht meer. Werd de rozenkrans vroeger veel gebeden. Nu nog maar weinig. Er is geen lof meer.

Preek 17-18 juli 2010

Tags: 

16e Zondag door het jaar - Waarover maak je je druk?

Martha en Maria. Wie kent het verhaal niet! Als vanzelf gaat onze sympathie uit naar Martha. Ze slooft zich uit, zorgt voor alles, en wordt dan ook nog terechtgewezen: Maria heeft het beste deel gekozen! Ja, dat zal wel ! We zijn het er niet mee eens. Er moet wel wat gebeuren als je gasten ontvangt in je huis. Dat spreekt toch vanzelf. Zoals mijn moeder vroeger zei: Het eten komt niet vanzelf op tafel, ik moet wel naar de keuken.

Preek 26-27 juni 2010

Tags: 

De hand aan de ploeg - Evangelie volgens Lucas 9,51-62

Het evangelie wat we vandaag horen, roept allerlei vragen bij ons op. Het is nogal pittige taal. Maar het komt er op neer dat Jezus niet enthousiast is over mensen die zeggen Hem te willen volgen, maar die vervolgens allerlei voorbehoud maken, eerst nog even dit, eerst nog even dat.
Jezus besluit met te zeggen: “Wie de hand aan de ploeg slaat, moet niet blijven omkijken. Kijk vooruit en ga ervoor!”

Preek 12-13 juni 2010

Tags: 

De boetvaardige zondares

Wanneer je dit evangelie hoort komen er onvermijdelijk vragen boven zoals: Waarom is ze een zondares? Wat heeft ze gedaan? Is ze ’n prostituee, ’n hoer, heeft ze haar man en kinderen in de steek gelaten? Heeft ze gestolen of iemand vermoord? Wanneer het zware woord zondares valt denken we aan een figuur als Joran van der Sloot, die eerst op Aruba een meisje heeft vermoord en nu een meisje in Peru. Of aan Benno L de zwemschoolhouder in Den Bosch. De man die veel ontucht pleegde met meisjes.

Preek 30-31 mei 2009

Tags: 

In het Pinksterverhaal in de eerste lezing staat de apostelen spreken een taal, die iedereen verstaat. Er is altijd nog de taal, die iedereen verstaat. De taal van meelevendheid, zorgzaamheid, trouw. Ieder die deze taal spreekt verstaan we. Ik denk maar aan het drama op koninginnendag. De aanslag riep spontaan ieders afschuw op. Maar het meeleven de zorg voor de gewonden en de doden deed ieder goed. Ieder verstond de taal van afschuw en meelevendheid. Het riep een spontane reactie van menselijkheid op.

Pagina's

Abonneren op RSS - preken