liturgie

Preek 7-8 maart 2009

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie dat wonderlijke verhaal, dat Jezus op de berg van gedaante verandert en dat de profeet Elia en de grote wetgever Mozes aan hem verschijnen en met hem in gesprek raken. Dit is duidelijk een geloofsverhaal. Een verhaal bedacht om het geloof tot uitdrukking te brengen. Wat blijkt uit dit verhaal? Jezus is voor 100% Jood. Hij gaat zo vertrouwelijk om met de twee grootste Joden de profeet Elia en Mozes de wetgever.

Preek 28 februari 2009

Tags: 

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd - ‘Kom tot jezelf’

Onwillekeurig denk je bij het horen van de eerste lezing over Noach en de zondvloed, aan de Tsunami, die alweer 4 jaar geleden Zuid-Oost Azië heeft getroffen: Sri Lanka, India, Thailand, Sumatra. Een enorme vloedgolf vernielde alles en veroorzaakte honderdduizenden slachtoffers.
Je staat nu verbaasd over de veerkracht van mensen, over hoe de overlevenden van de ramp hun leven weer hebben opgepakt. Ze hebben hun huisjes weer opgebouwd met de schamele resten die ervan waren overgebleven.

Preek 24 januari 2009

Tags: 

Bidweek voor de eenheid, 24 januari 2009 - Jo.17,8-11

Hoeveel bidweken voor de eenheid van de christenen zullen we nog moeten houden voordat gerealiseerd wordt dat wij allen één zijn?
Zelfs de jaarlijkse bidweek kan een automatisme worden. Als een soort excuus dat nog niet tot stand is gekomen waar Christus zo vurig naar verlangd en voor gebeden heeft.

Preek 17-18 januari 2009

Tags: 

Paus Benedictus XVI heeft onlangs homosexualiteit zwaar veroordeeld. Dit is bij vele katholieken verkeerd gevallen. We kennen in ons midden vele homo’s en lesbiennen als goede katholieken en als goede mensen. Velen onder ons vinden dat de vrouwen in de katholieke kerk gediscrimineerd worden. Ze worden 2de rangsfiguren in de kerk. Zij mogen geen diaken of priesterwijding ontvangen. De angst voor sexualiteit in de kerk. Priesters moeten als celibatairen leven. Geboorteregeling door pil en condoom wordt door Rome zwaar veroordeeld.

Preek 27-28 december 2008

Tags: 

' Onnozele kinderen ‘ - Evangelie: Matteus 2,13-18

Onnozele kinderen die gedood worden.
Eigenlijk is het geen feest te noemen, maar eerder een droevige herdenking. Het is als een donkere schaduw die over het feest van Kerstmis wordt gelegd.

Onnozele kinderen, een verkeerde naam. We denken bij het woord ‘onnozel’ misschien aan dom of achterlijk. Maar vroeger, in de Middeleeuwen, betekende het woord onnozel: onschuldig. De Latijnse benaming is ook ‘innocentes’, onschuldige kinderen. We zouden het feest nu beter kunnen noemen het feest van de onschuldige kinderen.

Preek 13-14 december 2008

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 8-9 november 2008

Tags: 

We gedenken vandaag St.Willibord de eerste bisschop van Utrecht. Uit Ierland stak hij met 11 gezellen de Noordzee over om hier in Nederland het geloof te verkondigen. Met hem komt de blijde boodschap van Jezus in ons land. Zijn boodschap vindt weerklank in Nederland en Nederland wordt een Christelijk Katholiek land. Zo was heel Nederland katholiek. Helaas in de loop der jaren sluipen er misbruiken en mistoestanden in het katholieke leven zoals de aflatenhandel, de benoeming van bisschoppen op grond van omkoping of politieke belangen. Rome heeft geld nodig voor de bouw van de St. Pieter.

Preek 25-26 oktober 2008

Tags: 

“De grootste is de Liefde”

Liefhebben, liefde, - daar gaat het om in de beide lezingen. Daar gaat het om in het leven. Het lijkt misschien of alles, leven en welzijn, draait om geld en kredieten. Maar dat is niet waar. Zonder de liefde zou de aarde pas dor en troosteloos zijn, het leven zonder glans en kleur. Waar komt toch de liefde vandaan? Waar ligt de oorsprong van de liefde? Waar vindt de liefde haar vervulling?

Preek 11-12 oktober 2008

Tags: 

Het evangelie van vandaag geeft te denken. Wanneer de evangelist Matteüs zijn evangelie schrijft is het rond het jaar 75. Er is ondertussen veel gebeurd. De apostelen zijn na de dood van Jezus eerst onder de Joden de boodschap uit gaan dragen. Later onder de niet-Joden en daar vindt hun boodschap meer gehoor dan bij de Joden. Tenslotte heeft hij in het jaar 75 meegemaakt, dat de Romeinen het opstandige Jeruzalem hebben veroverd en de stad en de tempel hebben verwoest en met de grond gelijk gemaakt.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie