liturgie

Preek 21-22 juni 2008

Tags: 

Wees niet bang - Evangelie : Matteus 10,26-33.

Wees niet bang!
Waarom zou je niet bang mogen zijn als je ziet wat er allemaal gaande is in de wereld, zoveel dreiging en geweld? Dagelijks horen we ervan en zien het in beeld op de televisie. Je staat verbaasd als je ziet hoe mensen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen.
Je bent bang voor de wereld waarin kinderen straks moeten opgroeien. Voor de milieuproblemen die zich aandienen. Zou je niet bang zijn als je hoort van de berovingen en de vernielingen op straat?

Preek 7-8 juni 2008

Tags: 

Het verhaal dat u net van de roeping van Matteüs hebt gehoord is wel erg kort. Jezus passeert Matteüs en zegt:”Volg mij.”en prompt volgt Matteüs Jezus en wordt apostel. Je wordt zo maar niet van tollenaar apostel. Dat is een proces, wat tijd nodig heeft. De tollenaars waren niet gezien bij de Joden. Zij hieven de belasting voor de Romeinen en verdienden er zelf goed aan. De Romeinen hadden Palestina bezet en werden gehaat. Tollenaars waren landverraders. Ik denk dat daar meer aan vooraf is gegaan. Gesprekken van Matteüs met Jezus.

Preek 24-25 mei 2008

Tags: 

Soms zijn de woorden van Jezus voor ons mensen uit de 21ste eeuw moeilijk te begrijpen te verstaan. Jezus was ’n Jood. En de Joden kenden allen het beroemde verhaal dat tijdens de tocht van de Joden onder leiding van Mozes van Egypte naar het beloofde land zij onderweg gevoed werden met manna een soort brood. Het manna kwam uit de hemel. Het manna hield de Joden in leven. Het was een teken van Gods zorg, Gods nabijheid. De Joden beleefden dit als door God gespijzigd te worden. Welnu, zoals dat manna neerdaalde uit de hemel, regende in de nacht. Zo is Jezus zelf gekomen om ons te voeden.

Preek 10-11 mei 2008

Tags: 

Op het feest van Pinksteren

Lucas die het boek “De Handelingen van de Apostelen” geschreven heeft, waar we een gedeelte uit gelezen hebben, heeft er goed over nagedacht hoe hij de komst van de H.Geest zou beschrijven. De H.Geest die aan de leerlingen was beloofd wanneer Jezus zou zijn heengegaan.

Gods Geest is onzichtbaar, zo ongrijpbaar. Lucas vertelt van een hevige wind, van geraas en van vuur. Het greep de leerlingen aan en ze werden op slag andere mensen. Ja, dat moet ook wel! Als Gods Geest vat op je krijgt, dan word je een ander mens!

Preek 1 mei 2008

Tags: 

Hemelvaart - er zit dynamiek in dat woord. Er zit vaart in.
We kennen het woord ook in ‘bedevaart’, in ruimtevaart, enz.
Je gaat ergens naar toe, je bent ergens naar op weg, enz.
Waar zijn wij naar op weg?
Er zijn mensen die heel sombere gedachten hebben over waar een mensenleven heengaat. Ze zeggen: we zijn op weg naar niets. Het leven loopt uit op de dood, en daarmee uit.
Eigenlijk zijn christenen heel optimistische mensen. Ondanks de dood die aan hen niet voorbijgaat, geloven zij in méér.
Christenen spreken van de hemel. En wij bidden steevast: Onze Vader die in de hemel zijt.

Preek 26-27 april 2008

Tags: 

Als ik het evangelie lees komt Jezus bij mij over als een geestelijk sterke man. Zijn woord maakt indruk, raakt mensen. Spontaan geloven ze in hem en lopen achter hem aan. Hij inspireert zijn leerlingen. Jezus geloofde in het goede, in naastenliefde in trouw en hij geloofde vast in God. Hij maakte zijn woord waar. Dat is Gods H.Geest. Het geloof in het goede en dat ook waar maken. Zo zijn er nu nog sterke mensen wier woorden en daden indruk maken, aanslaan zoals die onderwijzeres in mijn inleiding.

Preek 5-6 april 2008

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie horen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus, die het even niet meer zien zitten. Ze hebben voor 100% in Jezus geloofd. Hij was de Messias, de Verlosser van het Joodse volk. Onder zijn leiding zou het goed komen, zou het Joodse volk een machtig volk worden gelijk als in de tijd van koning David. En daar wordt Jezus gevangen genomen door de tempelwachters onder leiding van Farizeeërs en priesters. Hij wordt valselijk beschuldigd bij Pilatus de Romeinse landvoogd en sterft schandelijk aan een kruis.

Preek 29-30 maart 2008

Tags: 

Beloken pasen

Pasen de verrijzenis van Jezus was voor Maria Magdalena, de Maria’s en de leerlingen een geweldige belevenis. Ze zaten in zak en as. Ze zagen het niet meer zitten. Het geweldige avontuur met Jezus is over. Twee leerlingen gaan al naar huis naar Emmaus. En dan ervaren Maria Magdalena en de vrouwen. Jezus is niet dood. Hij leeft. Enthousiast gaan ze het aan de leerlingen vertellen. De leerlingen die angstig geworden door het gebeuren bij elkaar in een huis zitten, dat goed afgesloten is. De vrouwen geven de apostelen weer uitzicht en levensmoed.

Preek 23 maart 2008

Tags: 

Zo juist in het evangelie hebben we het wonderlijke verhaal gehoord van Maria Magdalena. Zij staat daar bij het lege graf van Jezus te wenen. Daar ziet ze ineens 2 engelen. Een van de engelen vraagt:”Waarom schreit ge?” Ze vertelt dat ze Jezus zoekt. Dan vraagt ’n man aan Maria Magdalena: ”Waarom schreit ge? Wie zoekt ge?” In de mening dat het de tuinman is, vraagt ze of ze het lichaam van Jezus soms ergens anders hebben neergelegd. Dan zegt Jezus:”Mariam”. Dan herkent Maria Magdalena Jezus en spreekt hem aan met Rabboeni. Ze is intens gelukkig en omhelst Jezus.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie