liturgie

Preek 12 - 13 mei 2012

Tags: 

Waarom lezen we het evangelie? Waarom luisteren we er naar? Bij monde van de evangelist Johannes zegt Jezus: “opdat mijn vreugde in jullie moge zijn en jullie vreugde volkomen moge worden.”Mijn vreugde` staat er. Het evangelie dient om ons blij te maken als Jezus zelf. Blijheid en vreugde betekenen nog iets anders dan plezier en vrolijkheid. Als het evangelie ons blij maakt is het niet om te schaterlachen of geestig te doen. Vreugde gaat veel dieper. Jezus geeft ons weer de bron aan: als we elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft liefgehad. Liefde is de bron, het geheim van geluk en vreugde.

Preek 28 - 29 april 2012

Tags: 

Het is een mooi beeld, dat Jezus gebruikt om zijn boodschap uit te dragen. Ik ben de goede herder. De goede herder heeft zorg voor zijn schapen. De schapen lopen als kudde. Ze zijn samen onderweg. De schapen zoeken elkaar. De kerk is een gemeenschap. Wij zijn samen onderweg. Jezus heeft als ideaal een gemeenschap. Hij verzamelt om zich heen de apostelen een groep mannen en Maria Magdalena en andere vrouwen een groep vrouwen.

Preek 24 - 25 maart 2012

Tags: 

Ik denk dat de ouders van de kinderen van het busongeluk in Zwitserland zich het meest zullen herinneren van hun kinderen de liefde die ze van hun kinderen kregen. Daar gaat het om. De liefde, de genegenheid en de hartelijkheid.

Er zijn zoveel waarden in het leven als geld, trouw, zorg, hulpvaardigheid en liefde. Maar het meest is de liefde. Waardoor maakt Jezus het meeste indruk op zijn tijdgenoten door zijn liefde, zijn medeleven, zijn zorg voor de zieken en de armen. Het is de liefde.

Preek 17 - 18 maart 2012

Tags: 

Licht dat ons aanstoot - Evangelie: Joh. 3, 14-21

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan’. - Dat is het lied dat we gezongen hebben.

Wij, mensen verlangen naar licht,
niet alleen in het voorjaar als de natuur op uitbotten staat
en wij uitkijken naar de zomer.
We hunkeren naar licht als het donker is in ons leven,
als het leven een tranendal is geworden
zoals voor de mensen in het Belgische Lommel.
Voor de ouders, familie en leerkrachten van de slachtoffertjes van de vreselijke ramp in die tunnel in Zwitserland.

Preek 3 maart 2012

Tags: 

Als we het evangelie van vandaag goed lezen maken Jezus en de apostelen samen heerlijke momenten mee. Op een of andere wijze wil dit wonderlijke verhaal van Jezus op de berg met Mozes en Elia en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes ons meedelen, dat ze samen iets heerlijks hebben beleefd.

Zoals ieder mens heeft Jezus tijdens zijn leven veel meegemaakt: heerlijke momenten en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen. Daaraan is Jezus gegroeid. Zo wordt hij tenslotte de profeet, de verlosser die ons met zijn blijde boodschap de weg door het leven naar God wijst.

Preek 18 - 19 februari 2012

Tags: 

Kaaiendonk is in Carnavalsstemming. Prins Mienus XII heeft de sleutel van de stad gekregen. Hij is dezer dagen de leider van de stad. In Bergen op Zoom het Krabbengat maken we dezer dagen dit gebaar……. Carnaval is een feest. We zijn als mensen allemaal aan elkaar gelijk. We zijn broeders en zusters van elkaar. God heeft ons samen geschapen om er samen iets moois van te maken. Daarom steken we met Carnaval de draak met alle gewichtigheid. De directeur loopt met een boerenkiel. De wasvrouw als prinses. De metselaar als advocaat. De anders chique dame verkleedt zich als schooister.

Preek 28 - 29 januari 2012

Tags: 

Iemand met gezag

Tweemaal horen we het woord ‘gezag’ in de evangelielezing.
Kortgeleden vroeg iemand: ken je tegenwoordig iemand die gezag uitstraalt? Of zijn er geen gezaghebbende figuren meer!
Machthebbers zijn er wel, genoeg. Maar mensen die gezag hebben??
Ik dacht even aan president Obama, en aan de paus, of aan Nelson Mandela in Zuid-Afrika die inmiddels al oud en broos is.

Wat noem je iemand die gezag heeft?

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie