liturgie

Preek 14 - 15 januari 2012

Tags: 

In het evangelie worden Andreas, Simon Petrus en nog een andere leerling van Johannes de Doper door Jezus geroepen. Maar wij worden ook geroepen.

Wij worden geboren in een gezin met broertjes en zusjes. Spontaan namen onze ouders het op zich voor ons te zorgen. En dit deden ze van harte. God heeft dat in hen gelegd voor de kinderen, die uit hen geboren worden te zorgen. Door deze geboorte in een gezin worden we geroepen door God een goede relatie op te bouwen met onze ouders, broers en zussen.

Preek 7 - 8 januari 2012

Tags: 

We hebben het verhaal van de 3 magiërs oftewel de 3 wijzen of koningen gehoord. Matteüs schrijft dit zo rond het jaar 80, terwijl hij niets van de geboorte van Jezus weet. Naar aanleiding van het kerkelijk leven zo rond het jaar 80 bedenkt Matteüs dit evangelie. Want wat ziet Matteüs. Jezus heeft gepreekt in Palestina onder de Joden en daar zijn de apostelen ook begonnen te preken. Maar zo rond het jaar 80 zijn er veel meer Christenen bekeerd van uit het heidendom dan van uit de Joden. Zo maakt Matteüs zijn geboorteverhaal dat ook de heidenen de 3 wijzen 3 heidenen Jezus komen aanbidden.

Preek 24 december 2011

Tags: 

Zou keizer Augustus het geweten hebben dat dit Kind geboren werd?
Nee, hij wist het niet. Dagelijks werden er zoveel kinderen geboren in het uitgestrekte Romeinse Rijk.
Wie verwachtte dit kind“eigenlijk?
De mensen van Bethlehem niet. Hun deuren bleven gesloten toen zijn ouders om onderdak vroegen.
Alleen Maria en Jozef verwachtten Hem.

Merkwaardig. De keizer van het grote Rome is allang verleden tijd. Zijn naam wordt nog genoemd in een handboek van de geschiedenis. Zoals zoveel keizers en koningen allang verleden tijd zijn.

Preek 10-11 december 2011

Tags: 

leven naar Kerstmis toe naar de geboorte van het kerstkind. Onwillekeurig blijven we dan stil staan bij het leven van Jezus. Jezus is waarschijnlijk als een gewone jongen in Nazareth uit St. Jozef en Maria geboren. Het verhaal van de evangelist Lucas, dat Jezus in Betlehem in een stal is geboren is waarschijnlijk bedacht door Lucas. Hij heeft niets geweten van de geboorte van Jezus maar heeft dit verhaal bedacht om de solidariteit van Jezus met de armen vorm te geven en dat hij voorspeld was door de profeet Micha, die voorzegt, dat een groot man in Betlehem geboren wordt.

Preek 26-27 november 2011

Tags: 

Feest van Christus Koning - Evangelie: Matteus 25, 31-40

Bij ons thuis - vroeger - hing aan de muur een kruis. Zoals dat gebruikelijk was. Het was een mooi kruis, uit hout gesneden. Een vriend van mijn vader had het gemaakt uit één stuk hout en het mijn vader cadeau gedaan.
Boven het hoofd van de gestorven Christus was een bordje aangebracht met de letters INRI. - Later werd de betekenis ervan voor mij duidelijk. De letters zijn een afkorting van de Latijnse woorden: Jezus van Nazareth, Rex Judaeorum. Jezus van Nazareth, koning van de Joden.

Preek 5-6 november 2011

Tags: 

Zo laat God ons geboren worden. Daarom verwacht God ook van ons dat we ons als broeders en zusters gedragen, dat we samen iets moois van het leven maken om samen gelukkig te leven.

Hiervoor krijgt ieder van ons van God gaven en talenten om samen iets moois van heet leven te maken. Wij mensen hebben elkaar nodig om van het leven iets moois te maken. We kunnen niet leven zonder elkaar.

Preek 8-9 oktober 2011

Tags: 

Heidenen worden Christenen

Ik hoop, dat u het evangelie een beetje begrepen hebt. Jezus is als Jood geboren. Hij heeft tijdens zijn leven vooral zich gericht tot de Joden. Hij sprak vaak in de synagoge en ging uit van het Joodse geloof in het Oude Testament. Maar wat merkt Matteüs zo rond het jaar 70. De predikatie van Jezus onder de Joden heeft niet zoveel vruchten afgeworpen. Er zijn niet zoveel Joden christen geworden. Matteüs ziet wel veel heidenen die zich laten dopen en christen worden.

Preek 17-18 september 2011

Tags: 

Vredeszondag - Elke mens een vredig bestaan

Het verhaal uit het evangelie moet ons wel tegen de haren instrijken. Het is nog altijd in staat om mensen boos te maken. Het gaat over arbeiders die zich de hele dag hebben uitgesloofd en de hitte van de dag gedragen hebben. Ze krijgen hetzelfde loon als degenen die het laatste uur ook nog gekomen zijn. Je zou nog kunnen zeggen: die van het laatste uur zijn niet eerder gevraagd. Ze hebben de hele dag op de markt gestaan, maar niemand heeft ze gehuurd. Maar het blijft je toch dwars zitten.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie