liturgie

Preek 20 - 21 augustus 2011

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie de duidelijke woorden van Jezus aan Petrus: “Jij bent Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.” Schriftkenners noemen het weinig waarschijnlijk dat de taakomschrijving van Petrus als rots van Jezus zelf komt. Ze nemen aan dat Matteüs ze heeft opgeschreven als een weergave van een zeer vroege traditie uit die tijd die op deze manier het ambt en het gezag van Petrus in de christelijke gemeente heeft gerechtvaardigd.

Communicanten 18 mei 2014

Tags: 

In de Sint Antoniuskerk deden de volgende kinderen op 18 mei 2014 in de viering van 10.00 uur hun Eerste Heilige Communie

Tobi van Aalst
Pien van Buitenen
Antonia van Dongen
Rick van Dongen
Myrthe Ermens
Christa de Haan
Thomas Jansen
Mees van Kaam
Milan Koomans
Kalista Lasek-Preston
Erik Leenaerts
Sylvia van Mook
Maggy Oomen
Max van Opstal
Bram Smidt
Dizairo Valentijn
Joris Wiertz
Sanne Wouters

Preek 2-3 juli 2011

Tags: 

Wat bezielt mij

Bij wat we doen gaat het er om wat beleven we innerlijk. Wat brengt er ons toe dit of dat te doen. In de eerste lezing hoorden we het verhaal van die 2 monniken en die mooie jonge vrouw. De oudere monnik draagt zonder flauwe kul zonder bijgedachten haar de rivier over. En hij vervolgt zijn weg naar het klooster. De jonge monnik krijgt allerlei sexuele bijgedachten en blijft er lang mee bezig. Tegelijk dicht hij zijn oudere medebroeder van alles toe en wil hij het aan vader abt vertellen.

Communicanten 25 mei 2014

Tags: 

In de Sint Antoniuskerk deden de volgende kinderen op 25 mei 2014 in de viering van 12.00 uur hun Eerste Heilige Communie

Fabien Benschop
Noëlia Berbers
Menthe van Boxel
Lisa van Deursen
Lars Eikhout
Tijme Embregts
Moreno Holleman
Lynn de Hoogh
Bas van Kaam
Savanna Lammerse
Evy Maas
Kay Michielsen
Aurelia van Rijthoven
Thomas Rolland
Roy Siemons
Benthe van Zeeland
Teuntje Zwaal

Preek 2 juni 2011

Tags: 

Lucas de evangelist heeft zijn evangelie geschreven en daarnaast later ook de Handelingen der Apostelen. Heel typisch. Het gaat bij Lucas om de boodschap van Jezus en niet of alle details met elkaar kloppen. Dit komt hier duidelijk naar voren. Als Lucas in zijn evangelie de Hemelvaart beschrijft dan heeft die bedevaart kort na Pasen plaats. Wanneer Lucas in de Handelingen der Apostelen de hemelvaart beschrijft dan is dit 40 dagen na Pasen. Laten we er dus attent op zijn.

Preek 21 mei 2011

Tags: 

Om Hem te gedenken - Evangelie: Johannes 14,1-12

In dit weekend vindt in veel kerken de eerste Communie van de kinderen
plaats. Zoals ook morgen hier in de Antoniuskerk. Altijd een bijzondere dag.
- Vanzelf denk je terug aan je eigen eerste heilige Communie, misschien al lang geleden.
Ik herinner me dat het er mooi aan toe ging. Heel plechtig ook. Het was ook wel spannend. We moesten nuchter zijn vanaf ‘s nachts 12 uur.
Alles was tot in de puntjes geregeld: hoe je moest lopen, knielen, je handen vouwen, enz. We hadden van tevoren goed geoefend.

Preek 14-15 mei 2011

Tags: 

In de tijd van Jezus was het in het Joodse geloof niet alleen rozengeur en maneschijn. Er waren goede herders en priesters maar er waren ook dieven en huurlingen en daar waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor. Zij hebben geen hart voor het Joodse geloof. Jezus kan de Joodse leiders keihard typeren. Het zijn graven van buiten heel schoon maar van binnen vol verrotting.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie