liturgie

Preek 24-25 april 2010

Tags: 

Het beeld van de herder en de schapen is voor de tijdgenoten van Jezus een beeld dat aanspreekt. Het was gebruikelijk in de tijd van Jezus, dat de schaapherders hun schapen in een gemeenschappelijke schapenstal samenbrachten voor de nacht. ’s Morgens kwamen dan de herders. Om beurten riepen de herders dan hun schapen. De schapen herkenden dan de stem van hun herder. En riep hun herder dan kwamen zij pas naar buiten. Zo is dit het ideaalbeeld van de kerk. De schapen herkennen de stem van de herder, gaan naar buiten en volgen de herder. Zo trekken wij katholieken achter Jezus aan.

Preek 13-14 maart 2010

Tags: 

De laatste tijd kregen wij katholieken de kwestie Reusel te verwerken. ’n Homo toevallig prins Carnaval wordt door pastoor Buyens van Reusel de H. Communie geweigerd. Mgr. Hurkmans bisschop van Den Bosch staat in deze achter de pastoor. De bisschop grijpt de kans om ook hen die samen wonen of na een echtscheiding hertrouwd zijn te veroordelen.

Preek 27-28 februari 2010

Tags: 

Het evangelie dat we zo juist beluisterden is zo duidelijk een verhaal van de evangelist Lucas, dat in de loop van de 40-50 jaar gegroeid is. Zo rond het jaar 30 heeft Jezus geleefd en is alles gebeurd en pas 50 jaar later schrijf Lucas zijn evangelie. Het verhaal, dat Jezus een sterke uitstraling heeft is, dan geweldig gegroeid. Met het door vertellen gedurende 40-50 jaar is het verhaal steeds sterker geworden, want de mensen geloofden in Jezus en waren weg van Jezus.

Preek 17 februari 2010

Tags: 

As, we verbranden de oude palmtakjes als teken, dat we het oude, het verouderde achter ons laten. We ons geloof vernieuwen. We met Pasen verrijzen tot nieuw leven. God vernieuwt elk jaar de natuur de vogels, de dieren, de bloemen, de planten enz. Wij mensen vernieuwen ons leven. Elk jaar vernieuwt de mode de kleding van mannen, vrouwen en kinderen. De autoindustrie komt elk jaar met nieuwe modellen en een verbeterde motor enz.

Preek 13-14 februari 2010

Tags: 

Toen ik de eerste keer dit evangelie las, had ik er moeite mee. Hoe kan Jezus zeggen: “Gelukkig de armen. Niemand van ons kiest toch voor armoe. Dat is toch alleen maar ellende. Dan gelukkig die honger lijden. Hoe kan Jezus dat zeggen. We zijn allen graag goed doorvoed. We willen geen honger lijden. Dan gelukkig die huilen en tenslotte: Gelukkig als de mensen je haten. Hoe komt Jezus op deze uitspraken? Dat zouden wij toch nooit doen. Waar kiezen wij voor? Voor de sterken, de machtigen en de linken. De sterkste en grootste voetbalclub van Nederland heeft de meeste supporters.

Preek 30-31 januari 2010

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie verwachten de inwoners van Nazareth wel wat extra’s van Jezus. Hij is in hun dorp geboren en opgegroeid. Zo mag Hij zoals Hij in Kapharnaum wat bijzonders heeft gedaan ook voor hen zeker iets extra’s doen. Jezus laat zich niet uitdagen, niet dwingen. Daarom gaan ze uit elkaar.

In die tijd had Jezus het moeilijk met de Joden. Het ging om de levenshouding: het moeten. De Joden hadden zoveel regels en regeltjes. Er moest zoveel maar waar het omging de naastenliefde, dat vergaten ze.

Preek 9-10 januari 2010

Tags: 

Het symbool van met water dopen is duidelijk schoonwassen. Zo wast het dopen ons schoon van de vlekken van de zonden. Je zonden worden door het H. Doopsel uitgewist en vergeven. Al moeten we in deze duidelijk zijn. Wanneer een volwassene wordt gedoopt, dan worden zijn zonden hem vergeven. Maar als een baby wordt gedoopt, kunnen er nog geen zonden worden vergeven. Want een baby kan nog niet gezondigd hebben. Bij een zonde ga je bewust in tegen Gods wet.

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie