liturgie

Preek 2-3 januari 2010

Tags: 

Feest van Driekoningen - Evangelie: Matt.2,1-12

Drie koningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht. Drie koningen. - Weet u dat er een oud verhaal is dat vertelt van een vierde koning! Hij reisde achter de andere koningen aan, de bijzondere ster achterna die aan de hemel was verschenen. Ook hij had een geschenk bij zich voor de pasgeboren Messias. Zijn geschenk bestond uit drie zeer kostbare edelstenen.

Preek 27 december 2009

Tags: 

Afgelopen maandag 21 december ben ik geschrokken van een bericht in De Stem. Hieruit blijkt, dat de opvoeding, die we thuis ontvangen, de levenssfeer, die we thuis ervaren voor ons van levensbelang is. Het gaat over een TBSer die levenslang vastzit, omdat hij een lustmoord heeft gepleegd. Het gaat in dit bericht over welke opvoeding deze man van zijn ouders heeft gekregen. Ik zal het bericht voorlezen:

Preek 12-13 december 2009

Tags: 

De Joden hadden het ten tijde van Jezus moeilijk in Palestina. Het land was bezet door de Romeinen. En wat in die tijd meestal gebeurde. Een bezetter probeerde zich te verrijken ten koste van de mensen van wie het land was. Zo werden de Joden door de Romeinen onderdrukt en op alle mogelijke wijze uitgezogen. Zo droomden de Joden van een Messias. Ze dachten hierbij aan een man in de stijl van koning David. Een man die goed met het zwaard om kon gaan en de Romeinen zou verdrijven. Dit was het probleem van Jezus.

Preek 7-8 november 2009

Tags: 

Jezus zegt de schriftgeleerden de waarheid

Het evangelie van vandaag begint niet al te lief. Jezus zegt de schriftgeleerden heel duidelijk de waarheid. Allereerst dat het shownummers zijn. Ze lopen graag rond in plechtige lange gewaden. Ze willen graag gegroet worden op de markt, voor aan zitten in de synagoge en een ereplaats hebben bij het feestmaal. Tegelijk weten ze de kwetsbare weduwen het nodige geld te ontfutselen en voor de schijn lange gebeden op te zeggen. Het zal je maar gezegd worden.

Preek 10-11 oktober 2009

Tags: 

Evangelie: Marcus 10-17-30 over de rijke jongeman

Die jongeman moet wel met een kater zijn thuisgekomen na zijn ontmoeting met Jezus. Hij had het zo goed bedoeld, maar was van een kouwe kermis thuisgekomen. ‘Ga en verkoop wat je bezit, kom dan en volg Mij’.

Ik weet niet of die jongeman een dagboek heeft bijgehouden, waarschijnlijk niet, maar zo ja, dan heeft hij erin geschreven:

Preek 20-21 september 2009

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Preek 12-13 september 2009

Tags: 

In het verleden, toen ik op de MAVO les gaf en lange vakanties had ben ik heel wat keren meegeweest als aalmoezenier met een vakantieweek van de Zonnebloem. Het waren mooie weken. Het viel me op als op de laatste dag de zieken vertrokken waren de sfeer weg was. Juist het contact met de zieken, de gehandicapten bond ons te samen, riep een goede geest op.

Preek 22-23 augustus 2009

Tags: 

Oosterhout was weer een kleine week kermisstad. Zo las ik in onze plaatselijke krant.
Het was prachtig weer tijdens de kermisdagen. Het is ook heerlijk om even uit je bol te gaan. Om je te laten verblinden door het licht dat flitst van alle kanten, om je te laten opzwepen door de oorverdovende muziek. - Maar anderen zijn blij dat het weer voorbij is. Al die herrie! Zo heeft ieder zijn eigen smaak en voorkeur

Pagina's

Abonneren op RSS - liturgie