Kerstmaaltijd 2009

Tags: 

Ook in 2009 weer een kerstmaaltijd - Deze keer een Kerstbrunch

De Werkgroep Diaconie organiseert op eerste kerstdag vrijdag 25 december een kerstbrunch in Antoniushuis “De Vinder”. Het is bedoeld voor die Oosterhouters die zich aangesproken voelen en juist eerste kerstdag ervaren als een eenzaam moment. Eigenlijk een vervelende dag.
Je kent dat wel; het bezoek dat je verwacht dat komt niet of je kinderen hebben met de kerst andere plannen. Je woont alleen en op kerst zit je echt niet te wachten. De dagen duren al zo lang. Een feestelijke maaltijd voor jezelf koken is misschien ook niet echt inspirerend en iedereen is met zichzelf bezig, dus anderen uitnodigen zal ook wel niet lukken. Er kunnen dus vele redenen zijn om aan de kerstbrunch deel te nemen.
Rond 11.30 uur worden de deelnemers ontvangen. Er wordt een gezellige middag geboden terwijl de inwendige mens voorzien wordt van alles dat lekker is. Omstreeks 16.00 uur keert iedereen weer huiswaarts.
Aanmelding vooraf is verplicht en kan tot en met woensdag 16 december bij het secretariaat van Antoniushuis “De Vinder”, telefoon 470954. De kosten voor deelname bestaan uit een vrije gave, op eerste kerstdag te voldoen.
Wilt u meer weten of bestaat er twijfel over uw aanmelding dan kunt u nadere informatie verkrijgen op telefoonnummer 422714. Als vervoer naar “De Vinder” en later weer terug naar huis echt een probleem is, dan wordt voor vervoer gezorgd. U kunt dat bij de aanmelding doorgeven.