Vastenactie 2010

Tags: 

In 2010 organiseert Vastenaktie de vijftigste campagne. Alle aandacht gaat deze keer uit naar Malawi, één van de armste landen in de wereld. Het klimaat verandert. Dat heeft overal op de wereld al gevolgen. In Malawi zijn de gevolgen van de klimaatverandering ingrijpend: een kortere regentijd, langere periodes van droogte, extreme regens die vruchtbare grond wegspoelen. In Malemba in het bisdom Mzuzu wordt in het droogteseizoen bijna niets meer geoogst. Voedselschaarste en hongersnood zijn het gevolg. De minimale oogst moet worden verkocht om medische zorg te kunnen betalen. Het kan anders. Andere gewassen verbouwen en irrigeren maakt meerdere oogsten per jaar mogelijk. Die mééroogst kan verkocht worden en voor de meeropbrengst worden zaden gekocht en kan gespaard worden voor sanitair of een beter dak op hun huisje.

Vastenaktie wil daarbij helpen. Samen met de lokale kerkelijke organisatie en door u gesteund. Met uw hulp kunnen zij het probleem van de voedselschaarste en het tekort aan drinkwater en toiletten aanpakken. Mogen zij op u rekenen?

In KerK op het KruispunT 4 EXTRA, zit een informatiefolder over Malawi bijgesloten en een Vastenaktiezakje. Uw bijdrage kan in het zakje gedaan worden en in de bak in onze kerk gedeponeerd. Een andere manier van geven kan ook. Lees hiervoor de aanwijzigingen op het Vastenaktiezakje.

De Vastenaktie in de Catharinaparochie voor Malawi

De Vastenaktie vraagt voor 2010 aandacht voor Malawi, een van de armste landen ter wereld onder de noemer “Behoud de schepping”. Het is de vijftigste Vastenaktie en gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen. Op de achtergrond speelt de problematiek van het veranderende klimaat als een factor die deze arme mensen bedreigt in hun bestaan en hun streven naar een beter toekomst.
Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk. De Vastenaktie 2010 benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als een thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal tegelijk en in dezelfde mate.

Dit en nog meer komt aan de orde in een bijeenkomst die georganiseerd wordt in Oosterhout door de Catharinaparochie. Connie van Uden was onlangs in Malawi en zal ons meenemen in de sfeer van het land en vertellen wat zij daar beleefde. Verteller Rob van Uden, haar echtgenoot, deelt met zijn publiek verhalen vol angst en blijdschap, spot en wijsheid, uit de mondelinge traditie van Malawi. Een optreden met een boodschap en ook met een knipoog, want in de kleurrijke volksverhalen klinken de thema’s van de Vastenaktie.

Rob vraagt vijf euro van zijn toehoorders, maar stelt uw bijdrage ter beschikking van de Vastenaktie. De inhoudelijke maar ook gezellige bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 18 maart a.s. in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan. Het begint om 19.30 uur.

Vastenaktie 2010 voor Malawi

Dit jaar wordt voor de 50e keer de Vastenaktie gehouden. Er wordt door de Oosterhoutse katholieke kerken van de Catharinaparochie gezamenlijk opgetrokken. Dat komt onder meer tot uiting door een informatieavond met ook een gezelligheidsaspect erin op donderdag 18 maart a.s.. Het vindt plaats in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan en begint om 19.30 uur.
In onze kerk is er vanaf zaterdag 20 februari een kleine opstelling te zien die het armoedige leven van Malawi in beeld brengt.
De Vastenaktiezakjes en de bijbehorende informatiefolder wordt samen met KerK op het KruispunT EXTRA nr.4 bij u thuis bezorgd. De gevulde zakjes kunnen achterin de kerk in de bak worden gedeponeerd. De totale opbrengst wordt later bekend gemaakt.