Vastenactie 2009

Tags: 

Opbrengst van Vastenaktie 2009

De voorlopige opbrengst van de Vastenaktie 2009 is voor ons postcodegebied € 3.135,50. De opbrengst wordt voorlopig genoemd omdat er nog steeds giften via de bank binnenkomen. Het totaal komt tot stand door de vastenaktiezakjes, de donateursbrieven en het insturen van een eenmalige machtiging. De definitieve opbrengst van de Vastenaktie 2008 is € 3.393,83. Iets meer dan de huidige stand van 2009. Allemaal hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid.

Thema Vastenaktie 2009: “Ontmoet de Ander”

Door de keuze van dit thema wordt de drieslag volgemaakt die Vastenaktie in 2007 begon. Eerst “Leef in Eenvoud”, toen “Zorg voor Elkaar” nu dan de ontmoeting, kroon op de driejarige thematiek over onze leefstijl in relatie tot ons geloof en tot elkaar.
Dit wordt ook verwoord in de Vastenbrief van paus Benedictus XVI van 2007”: Het is vooral dringend om elke vorm van verachting van het leven en van uitbuiting van de menselijke persoon te bestrijden, en om de dramatische vereenzaming en verlatenheid van veel mensen te verlichten.
Zo wordt de vastentijd voor elke christen tot een nieuwe ervaring van Gods liefde die ons in Jezus Christus geschonken is; een liefde die we van onze kant verder schenken aan onze naasten, vooral aan hen die lijden en in nood verkerken”.

De Oosterhoutse parochies ondersteunen de kleine sojaboeren in Brazilië. Om geld in te zamelen voor de landelijke Vastenaktie is bijgevoegd een Vastenaktiezakje waarin u uw milde gaven kunt stoppen en deponeren in de daarvoor bestemde bakken in onze kerk. Om uitleg te geven aan de Vastenaktie is ook een algemene folder bijgesloten en een speciaal foldertje over Brazilië.

De Vastenaktie voor Brazilië

Dit jaar wordt in Oosterhout de opbrengst van de Vastenaktie bestemd voor de arme door de sojateelt bedreigde boeren van Brazilië. Op 10 maart 2009 is de start van de actie in een sfeervolle bijeenkomst in de Mariakerk. In onze kerk is een kleine tentoonstelling ingericht. Daarbij liggen ook de Vastenaktiezakjes en foldermateriaal om het project toe te lichten. Bij Kerk op het Kruispunt nr. 5, die vóór 5 april verschijnt is deze informatie en het Vastenaktiezakje bijgevoegd. Om de problematiek van Brazilië verder uit te werken wordt op woensdag 1 april 2009 in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan een lezing gegeven waarbij twee sprekers hun visie geven over Brazilië in het algemeen en de sojateelt in het bijzonder. Andrea Martins, sociologe en werkzaam in het Bisdom Rotterdam, neemt het algemene verhaal voor haar rekening en Peter Hoeks, ondernemer in de agrarische sector, weet veel over het product soja en het belang daarvan voor de Nederlandse agrariërs. Aanvang 19.30 uur.

Vastenactie 2009

Gezamenlijke Vastenaktie Oosterhoutse parochies

Op zondag 1 maart 2009 om 10.30 uur starten de parochies van Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind de vastenactie met een gezamenlijke viering in de Mariakerk. In een speciale Thomasviering zullen we “ruimte scheppen voor een nieuw begin”. Een nieuw begin voor mensen in Brazilië, waarop het vastenactieproject zich richt, maar ook ruimte voor ons zelf. Dus ook de meer spirituele kant van de vastentraditie komt aan bod. In de Mariakerk is ook een tentoonstelling ingericht om de problematiek van de Braziliaanse kleine sojaboeren aan de orde te stellen. Foto’s en nadere informatie over de handel in soja en de producten in onze supermarkt, brengt de problematiek letterlijk in beeld. Ook in de andere katholieke kerken is er vanaf 1 maart een (kleine) expositie over Brazilië. Om geld in te zamelen voor de landelijke Vastenaktie worden in de loop van de maand maart/april Vastenaktiezakjes verspreid waarin u uw milde gaven kunt doen en in de kerken in de daarvoor bestemde bakken/bussen kunt deponeren.

De Vastenaktie van 2009 loopt van 25 februari tot en met 12 april.

Vastenproject: Brazilië

De Vastenaktie zet zich er jaarlijks voor armen en kansarme groepen. Vastenaktie biedt hen hulp om greep te krijgen op hun eigen bestaan, om zelf het heft in handen te kunnen nemen. Dit jaar richt de Vastenaktie zich op een project in Brazilië.
In de noordelijke deelstaat Pará rukt de grootschalige sojateelt op. Dat heeft grote gevolgen voor de lokale bevolking en het leefmilieu. Grond wordt op grote schaal onteigend. Tropische bossen worden gekapt. De kleine familiebedrijfjes worden opgeslokt door de grote bedrijven. De bevolking komt terecht in slechte arbeidsomstandigheden op de plantages. Of trekt weg, dieper het regenwoud in of naar de sloppenwijken van de steden.
De Commissie voor het Grondpastoraat (Commissão Pastorale de Terra) van het bisdom Santarém helpt de lokale bevolking met juridische hulp bij grondconflicten. Ze spoort het lokale bestuur aan om de sojaproblematiek op de politieke agenda te zetten. En ze geeft trainingen en cursussen in landbouwtechniek.
In de viering van 1 maart, die een Zuid Amerikaanse sfeer zal ademen, wordt dit project onder de aandacht gebracht. In de hoop dat de bijdrage van de vastenaktie aan dit project, ruimte kan maken voor een nieuw begin. Een kleine tentoonstelling in de kerk, met foto's en nadere informatie over de handel in soja, en de producten in onze supermarkt, brengt de problematiek letterlijk in beeld.