Vastenactie 2008

Tags: 

Totaal opbrengst van de Vastenaktie 2008

Van de Vastenaktie is bericht ontvangen dat de voorlopige opbrengst van de actie in Nederland € 5.079.611,29 heeft opgebracht. Voorlopig, want er komen nog steeds giften en afdrachten binnen. Er kan met het bedrag meer dan 100 kleinschalige Vastenaktieprojecten ondersteund worden van organisaties in ontwikkelingslanden die met ons streven naar een menswaardig bestaan voor allen, waaronder het project in Kenia waarvoor wij actie voerden. De opbrengst in het postcodegebied 4901, waartoe onze parochie behoort, heeft totaal € 2.329,82 bijeengebracht. Een mooi resultaat waarvoor we iedereen bedanken.

Vastenaktieavond in Verrijzeniskerk over Kenia

In de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan te Oosterhout wordt er op woensdag 5 maart 2008 een bijeenkomst gehouden die georganiseerd wordt door de Oosterhoutse parochies. Er zal informatie gegeven worden over de gezondheidszorg in Kenia door Dick Bisschop en zijn vrouw Liesbeth. Zij waren vorig jaar in Kenia om er te helpen met hun kennis en kunde betreffende de medische zorg. Het voornemen bestaat om ook in 2008 hun hulp aldaar te gaan geven.
De avond begint om 20.00 uur; is gratis toegankelijk, maar er wordt “met de pet” rondgegaan om Dick en Liesbeth een zakcentje voor het goede doel mee te geven.

Als katholieke kerken in Oosterhout vragen wij tijdens de vastenaktiecampagne extra aandacht voor een project voor verdrukte nomadengroepen in Kenia.
In het noordwesten van Kenia trokken deze groepen voorheen als nomaden rond. Maar het klimaat is hier ruw en er komen steeds meer hongersnoden voor. De nomaden trekken noodgedwongen naar de stad, maar daar valt de sociale structuur en samenhang van hun groep uiteen. Zij krijgen te maken met werkloosheid, armoede en criminaliteit. Vastenaktie helpt jongeren in steden een opleiding te volgen. Ouderen worden geholpen met onderdak, voedsel en aandacht. Voor kinderen, die vaak ernstig ondervoed zijn, helpt Vastenaktie bij het opzetten van crèches en kinderdagverblijven, waar kinderen zorg, voedsel en onderwijs krijgen.

Steun de nomadenbevolking in Kenia en lever het Vastenaktiezakje met uw financiële bijdrage in. In onze kerk staan bakken waarin het zakje gedeponeerd kan worden. In de kerk is een kleine tentoonstelling ingericht die de omstandigheden op het platteland van Kenia illustreren.

Vastenactie 2008

De Oosterhoutse parochies steunen Vastenaktieproject 2008 in Kenia

Op 6 februari 2008 begint de vastentijd en daarmee ook de jaarlijkse Vastenaktie-campagne. Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich in voor medemensen in de Derde Wereld die het minder hebben of die het minder goed hebben dan wij. De Oosterhoutse parochies vragen in een gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst vooral aandacht voor nomaden-groepen in Kenia en uw financiële steun. Deze activiteit vindt plaats op woensdag 5 maart 2008 in de Verrijzeniskerk te Oosterhout. De Oosterhoutse arts en gemeenteraadslid Dick Bisschop en zijn echtgenote zullen als ervaringsdeskundige ons vertellen over de gezondheidszorg in Kenia. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

In Dorst wordt bovendien op dinsdag 12 februari 2008 om 19.00 uur in “Honger en Dorst” een lezing gehouden door Beryth Berflo uit Dorst, die stage heeft gelopen in Kenia en daar boeiend over kan vertellen. Ook in Dorst is de toegang gratis.

De vastentijd, de 40 dagen tussen carnaval en Pasen, is van oudsher een tijd waarin mensen een stapje terug doen om iets te betekenen voor een ander. Het thema van de Vastenaktiecampagne sluit daar op aan: ‘zorg voor elkaar’. In de campagne roept vastenaktie mensen op een stukje van hun welvaart te delen met medemensen wereldwijd. Want solidariteit leidt tot een betere wereld, vindt Vastenaktie.
Met de opbrengst van de campagne steunt Vastenaktie meer dan 100 kleinschalige projecten in verschillende landen. Zo werk Vastenaktie aan een duurzame, rechtvaardige wereld, waarin ook de allerarmsten kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht hun sekse, ras, religie of overtuiging.

Als katholieke kerken in Oosterhout kerken vragen wij tijdens de campagne extra aandacht voor één van deze projecten, namelijk voor verdrukte nomadengroepen in Kenia.
In het noordwesten van Kenia trokken deze groepen voorheen als nomaden rond. Maar het klimaat is hier ruw en er komen steeds meer hongersnoden voor. De nomaden trekken noodgedwongen naar de stad, maar daar valt de sociale structuur en samenhang van hun groep uiteen. Zij krijgen te maken met werkloosheid, armoede en criminaliteit. Vastenaktie helpt jongeren in steden een opleiding te volgen. Ouderen worden geholpen met onderdak, voedsel en aandacht. Voor kinderen, die vaak ernstig ondervoed zijn, helpt Vastenaktie bij het opzetten van crèches en kinderdagverblijven, waar kinderen zorg, voedsel en onderwijs krijgen.

Steun de nomadenbevolking in Kenia en kom op woensdag 5 maart 2008 om 20.00 uur naar de Verrijzeniskerk te Oosterhout om u te laten informeren over de gezondheidheidszorg in Kenia.Of ga naar www.vastenaktie.nl en lees hoe u de campagne nog meer kunt steunen. U leest daar ook welke landelijke activiteiten er op de agenda staan.