Vastenactie 2007

Tags: 

Opbrengst Vastenactie 2007

Via de bakken in de kerk is een bedrag van € 488,29 ontvangen in verband met de Vastenactie. Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de landelijke organisatie die garant staat dat het bedrag ook in Ghana besteed wordt. Aan dit bedrag zal nog toegevoegd worden de bank- en girobijdragen die onze parochianen rechtstreeks stortten. Het kan op basis van postcodes door de landelijke organisatie nagegaan worden. De totale opbrengst is geworden: € 1839,29. Allemaal heel hartelijk dank.

Vastentijd is bijna voorbij

Vasten begint met het maken van bewuste keuzes. Dat gaat niet vanzelf. Samen met anderen gaat dat eenvoudiger en zal een stimulans zijn. Het gaat nu eenmaal gemakkelijker om je gedurende een bepaalde periode iets te ontzeggen als er een kader om je heen is waaraan je steun kunt ontlenen, want je hebt kracht en doorzettingsvermogen nodig om jouw speciale vastenmissie te volbrengen. Eenmaal bezig merk je vaak dat er een proces op gang is gekomen dat tot nieuwe, heldere inzichten leidt. Vasten reinigt niet alleen. Het stelt je open voor dingen die anders zomaar aan je voorbij gingen. Waardoor je je ineens een heel ander mens gaat voelen.
Naastenliefde begint met het delen van onze welvaart. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alle dag staan we daar niet altijd bij stil. Maar juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. Samen met de Vastenaktie. Gekozen is voor een achtergestelde regio in Ghana waar vrouwen zichtbaar zwoegen voor het voortbestaan en de toekomst van hun kinderen.

Om gelden in te zamelen voor het project in Ghana is door de Oosterhoutse katholieke kerken een zogenaamd vastenaktiezakje verspreid. De mogelijkheid bestaat om geld te gireren door het terugsturen van een gedeelte van het vastenaktiezakje naar een voorgedrukt adres. De andere mogelijkheid is om een geldbedrag, groot of klein, in het zakje te stoppen en in de kerk staande bus of bak te deponeren. Namens de gezamenlijke kerken wordt u bedankt voor uw milde gaven.

Vastenactie 2007

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat zo snel dat er nu al weer nagedacht gaat worden over de vastenactie van 2007. Op veler verzoek en op initiatief van de uit Oosterhout afkomstige Anja Smulders, lid van de landelijke adviesraad Vastenactie, is voorgesteld de vastenactie weer in regionaal verband te organiseren. Regionaal betekent in dit geval: de Oosterhoutse parochies. Ook de St. Antoniusparochie sluit zich daarbij aan. Het organiseren als zodanig zal gedaan worden door vrijwilligers. Omdat de Antoniusparochie een aantal jaren zelfstandig het Surinameproject heeft gedaan hebben wij geen groep mensen meer die de vastenactie verder ten uitvoer kan brengen. Daarom doen we een dringend beroep op u zich te melden als u de vastenactie 2007 mede gestalte wilt geven en uitvoeren. Aanmeldingen zijn welkom bij Ad Kouwelaar. Telefoon 422714.

Vastenactie 2007

Vastenaktie en GHANA IN BEELD

Fotopresentatie over Ghana op donderdag 15 maart in de Mariakerk te Oosterhout. Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.

Vasten begint met het maken van bewuste keuzes. Dat gaat niet vanzelf. Samen met anderen gaat dat eenvoudiger en zal een stimulans zijn.. Het gaat nu eenmaal gemakkelijker om je gedurende een bepaalde periode iets te ontzeggen als er een kader om je heen is waaraan je steun kunt ontlenen, want je hebt kracht en doorzettingsvermogen nodig om jouw speciale vastenmissie te volbrengen. Eenmaal bezig merk je vaak dat er een proces op gang is gekomen dat tot nieuwe, heldere inzichten leidt. Vasten reinigt niet alleen. Het stelt je open voor dingen die anders zomaar aan je voorbij gingen. Waardoor je je ineens een heel ander mens gaat voelen.
Naastenliefde begint met het delen van onze welvaart. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alle dag staan we daar niet altijd bij stil. Maar juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. Samen met de Vastenaktie. Gekozen is voor een achtergestelde regio in Ghana waar vrouwen zichtbaar zwoegen voor het voortbestaan en de toekomst van hun kinderen.

WADEP(Women and Development) heeft in Ghana met een zusterorganisatie een microfinancieringsinstelling opgezet. Succesvolle spaargroepen en individuele spaarders kunnen mij hen terecht voor een kleine lening. Tien, twintig, dertig euro. Geen gift, maar een echte financiële overeenkomst, met strikte terugbetalings-voorwaarden. Iets waar geen enkele bank in de stad zich aan wil wagen. Om dat te kunnen doen is door Cordaid, die nauw samenwerkt met de Vastenaktie, een lening verstrekt aan WADEP die de kleine microkredieten mogelijk maakt.
Met name vrouwen die iets zelfstandig willen beginnen krijgen geld te leen dat zij na één jaar met een geringe rente moeten terugbetalen.

Dat microkrediet werkt heeft Anja Smulders van de landelijke Adviesgroep Vastenaktie zelf ervaren toe zij in Ghana was. Zij vertelt: "Ik was in een gezin van vier meisjes in de leeftijd 12,13,15 en 21 jaar. Ook woonde er een broer van 22 jaar. Vader en moeder waren overleden en de kinderen woonden bij hun oma. De meisjes waren de hele dag in touw om houtskool te halen, vegen, eten bereiden en water halen. De jongeman hielp hen als het hem uitkwam. Hij had geen vaste baan. Om zijn status hoog te houden gaf hij veel geld uit aan zaken die het gezin niet ten goede kwamen. Een oudere zus had via het microkredietplan een winkeltje gestart in zeep en creme. Het winkeltje draaide goed. Zij leefde als een zelfbewuste vrouw zelfstandig en had een eigen inkomen. Het zelfbewustzijn werd overgedragen aan haar jongere zusjes. Zij zorgde voor het schoolgeld van haar zusjes tot hun 16e jaar en gunde hen dezelfde mogelijkheden die zijzelf kreeg en waarmaakte. Door haar optreden zag je dat de broer respect voor haar had en vroeg regelmatig om raad. Dit is het beging. Met wederzijds respect samen iets opbouwen".

Rond de vastenaktie zijn een aantal activiteiten georganiseerd die aandacht vragen voor het microkredietproject in Ghana. Anja Smulders heeft in een aantal kerken verteld over haar bezoek aan Ghana en aandacht gevraagd voor de actie zelf. Als laatste kerk in de reeks zal zij op zondag 18 maart om 9.30 uur in de Verrijzeniskerk daarover vertellen.

Op donderdag 15 maart zal er in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan een foto(beamer)presentatie onder het motto "Ghana in beeld" zijn over de reis die Anja Smulders naar Ghana maakte. Haar persoonlijke ervaringen zullen de keuze voor het project nog eens onderstrepen. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. De vrije gave komt ten gunste van het project.