Intenties

Tags: 

Het is een goede gewoonte in onze parochie om voor overledenen een gebedsintentie op te geven. Veel mensen maken daar gebruik van. De intenties worden altijd vermeld in weekblad OOSTERHOUT in de week voorafgaande aan het weekend waarin de overledenen worden herdacht. Een intentie kost € 10,50. U geeft die op bij de gastvrouwen in het Antoniushuis "De Vinder" op de gebruikelijk openingstijden.

Het gebeurt ook nog wel eens dat intenties per telefoon worden opgegeven. Maar dat is niet de goede weg: er kunnen fouten optreden in de naamsvermelding en ook de betaling is dan niet goed te verwerken. Voor intenties dus voortaan steeds naar "De Vinder" komen. De gastvrouwen maken altijd tijd voor u. Telefonische gebedsintenties nemen we dus niet meer aan.