Vieringen

Tags: 

Donderdag 20 mei

Tijdelijk geen viering vanwege de toenemende besmetting door de Britse variant van het Coronavirus.

De wekelijkse donderdagviering in coronatijd

Met ingang van 13 augustus zijn er weer weekvieringen in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. De viering is telkens op donderdag en begint om 18.30 uur.

Omdat we nog steeds in coronatijd leven gelden onderstaande regels:
• Bij het geringste vermoeden van het hebben van coronaverschijnselen zoals verkoudheidsklachten, hoesten, koorts, kortademigheid of plotseling verlies van smaak en geur moet u niet komen.

• Telefonisch aanmelden is vereist bij het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’.[0162] 470 954 Alleen op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Er is een maximum van 15 personen. Als dit is bereikt zal het secretariaat u vertellen dat u de viering niet kunt bijwonen.

• Bij binnenkomst in de hal van ‘De Vinder’ moet u de handen ontsmetten. Volg de aangegeven looproute. U zit op 1.50 meter afstand in de kerkzaal.

• Zingen in De Vinder tijdens vieringen. De coronamaatregelen zijn streng, maar ook duidelijk en worden onderschreven door de Catharinaparochie. Dat was te merken tijdens de eerste Eucharistieviering op donderdag 13 augustus. Het is allemaal anders dan normaal. Iedereen zit ver uit elkaar – alleen echtparen mogen bij elkaar zitten – en er mag niet gezongen worden. Daarom is er begin september een gesprek met de leden van het koor. In plaats van zingen gaan we overleggen hoe het verder moet. Eens zullen we toch weer zingen. Als we nu met het koor in een viering aanwezig zijn dan is het maximum aantal bezoekers al bereikt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat overleg.

• Tijdens een eucharistieviering wordt de communie uitgereikt met een eucharistisch pincet vanachter een kuchscherm.
Communie ontvangen op de tong is niet mogelijk. Wie de hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen. U kunt denken aan een kleine, schone, witte zakdoek. Van de ‘corporale’ kan zo de hostie naar de mond worden gebracht.

• Toiletten kunnen niet gebruikt worden.

• Gelovigen en bedienaren wonen de viering bij op eigen risico.

Vanaf 13 augustus zullen er weer vieringen gehouden worden in de Vinder. De eerste viering is een Eucharistieviering, waarin pastoor Han Akkermans zal voorgaan. Aanvang half zeven.

Op 20 augustus zal er een woord- en gebedsviering zijn, waarin diaken Peter Hoefnagels zal voorgaan. Op 27 augustus is er een woord- en gebedsviering, waarin Henk Berflo zal voorgaan.

VOOR ALLE VIERINGEN GELDEN DE VOLGENDE REGELS:
1. Als men wil deelnemen aan een van deze vieringen dient men zich tevoren telefonisch aan te melden bij het secretariaat van de Vinder. Dat kan op de dinsdag- en donderdagmorgen voorafgaand aan de viering. Het telefoonnummer van de Vinder is 470954.

2. Per viering mogen er maximaal 15 mensen in de kerkzaal plaatsnemen. Dat betekent dat als er 15 aanmeldingen zijn, het secretariaat U zal vertellen dat omwille van de maatregelen U die viering niet bij kunt wonen.

3. Als U het geringste vermoeden hebt van verschijnselen, die mogelijk te maken hebben met Corona, moet U thuisblijven en niet naar de Vinder komen.

4. Bij binnenkomst in de Vinder moet U de handen desinfecteren en de route volgen, die door de verantwoordelijken wordt aangewezen.

5. Toiletten kunnen niet gebruikt worden en na afloop is er ook geen gelegenheid om koffie te drinken.

6. Tijdens de vieringen mag er niet gezongen worden.

7. U komt altijd op eigen risico naar de Vinder. Het parochiebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een besmetting.

8. Voor het overige zijn alle voorschriften van het RIVM van toepassing, zoals de anderhalve meter afstand, het niezen in de elleboog, etc.

Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U altijd bellen met de Vinder. Wij zullen proberen Uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de parochiekerncommissie,
Theo Michielsen, secretaris.