Kinderpagina Juli 2010

Tags: 

Het is bijna vakantie en mensen gaan op reis. Veel mensen hebben in hun auto een medaille hangen van Christoffel (Een sterke man met een klein kindje op zijn schouder die door het water loopt.)
Andere mensen hangen zo’n medaille aan hun koffer of dragen een kleintje in hun portemonnee. Christoffel leefde heel lang geleden. Door het volgende verhaal geloven mensen dat hij hen kan beschermen tijdens hun reis. Christoffel wordt dan ook de patroonheilige van de reizigers genoemd.

CHRISTOFFEL
Heel lang geleden leefde er een reus van een man. Hij heette Christoffel. Sommige mensen dachten dat hij een echte reus was, zo groot en sterk was hij. Hij was de sterkste man ter wereld, maar hij wilde ook nog de machtigste man ter wereld worden. Hij dacht machtig te worden door mensen zijn spierballen te laten zien. Hij dacht dat als mensen bang voor je zijn, dan ben je de machtigste!
Op zekere dag merkte hij dat machtige keizers en koningen opkeken tegen een heel gewone man, die Jezus heette. Christoffel snapte er niets van. Hoe kon een simpele man als Jezus zo machtig zijn? Christoffel ging op zoek naar Jezus om het hem te vragen. Onderweg kwam hij een kluizenaar tegen. Deze man woonde al jaren heel afgelegen en alleen. Hij was een hele wijze man. Hij vertelde Christoffel dat hij een eind verderop aan de rivier moest gaan wonen. Daar was geen brug. De stroming was er heel sterk. Je werd gemakkelijk door de stroming meegesleurd of ging kopje onder. Er waren bij het oversteken al heel wat mensen verdronken. Christoffel zou zijn kracht daar moeten gebruiken om mensen naar de overkant te brengen. Christoffel ging aan de rivier wonen. Hij was blij mensen over te kunnen zetten. Hij was gelukkig mensen te kunnen helpen. Zijn zoektocht naar Jezus had hij opgegeven. Toch zou hij Jezus graag nog eens ontmoeten. Op een dag vroeg een mysterieus kind hem om hulp. Christoffel zette de jongen op zijn schouder om hem naar de overkant te brengen. Maar de jongen bleek ontzettend zwaar te zijn. Christoffel kon hem bijna niet houden. Hij worstelde tegen de stroom in en verdronk bijna. Christoffel riep uit:”Het lijkt wel alsof ik de hele wereld draag”. “Dat doe je ook”, zei het kind op zijn schouder. En behalve mij draag je ook degene die de wereld heeft gemaakt. Toen pas besefte Christoffel wie het kind op zijn schouders was. Jezus was naar hem toegekomen. Christoffel bracht het kind veilig naar de overkant. Hij vroeg of het kind bij hem wilde blijven eten. Terwijl Christoffel brood en wijn uit zijn schamele hut haalde, verdween het kind. Zo plotseling als het was gekomen, was het ook weer verdwenen.
Christoffel vertelde het verhaal aan alle reizigers. De mensen vertelden dit verhaal weer verder. De reizigers zeiden over hem: “Oh, hij is de man die Christus heeft gedragen. En zo heeft Christoffel zijn naam gekregen.Want Christoffel betekent eigenlijk: drager van Christus.

Christoffel wilde machtig worden door iedereen zijn spierballen te laten zien. Een kluizenaar vertelde hem dat hij beter andere mensen kon gaan helpen. Toen hij dat deed werd hij pas echt heel belangrijk voor Jezus. Hij hielp heel veel mensen veilig aan de andere kant van de rivier te komen.

Vraag maar eens of je ouders of je opa en oma ook zo’n medaille in hun auto hebben hangen? Help jij ook wel eens iemand? Dan ben je voor Jezus net zo belangrijk als Christoffel!

Veel vakantieplezier