Kinderpagina December 2009

Tags: 

TERUG OP AARDE

Maria bedacht dat ze graag nog eens terug zou willen naar de aarde. Zouden de mensen begrepen hebben wat haar zoon bedoeld had met ‘Vrede voor iedereen? Maria had het nog niet gedacht of ze was weer op aarde. Ze droeg een klein kind in haar armen, net als vroeger.

Ze keek om zich heen en zag overal kerken. Ze begon te tellen, maar ze raakte al snel de tel kwijt. “Ze hebben je begrepen”. Het kindje rilde van de kou, maar dat zou niet lang meer duren. Hier waren allemaal vrienden van de kleine Jezus. De straten waren feestelijk verlicht en er waren veel mensen. Overal zag Maria hetzelfde woord: Kerstmis. Ze vroeg aan iemand wat het betekende, maar die lachte haar uit. Zeker dom dat ik dat niet weet, dacht Maria. Nieuwsgierig liep Maria naar een groepje kinderen dat ergens naar stond te kijken. Ze zag een jonge vrouw die over een kindje heen boog in een kribbe. Voor hen knielden drie herders en erboven zweefde een grote ster. “Kijk, dat zijn wij,” fluisterde ze. “Noemen jullie dit nu Kerstmis?”vroeg Maria aan een kind. “Natuurlijk, weet je dat dan niet? Heb je nooit van het kindje Jezus gehoord? Maria werd blij, want nu wist ze het; Kerstmis betekende dat Jezus was geboren. Maria wilde ergens naar binnen gaan, maar werd tegengehouden. “Geen bedelaars”, kreeg ze te horen. Maria begreep er niets van. Onzacht werd ze op straat gezet. Haar ogen schoten vol tranen. De baby begon te huilen. Maria dacht dat ze zich had vergist in het woord Kerstmis.

Maria was moe en verdrietig. Ze ging op een bankje zitten. Plots schrok ze wakker van klokkengelui. Overal zag ze mensen een kerk binnengaan en elkaar gelukkig kerstfeest wensen. Dat moesten de vrienden zijn van haar zoon. Maria wilde hier wel naar binnen. De mensen hadden haast en duwden haar opzij. Tenslotte lukte het Maria om binnen te komen. Het was warm en licht, overal waren kaarsen aangestoken voor haar kind. Er was geen plaats om te gaan zitten. Plotseling zag Maria voorin de kerk een kruis. Daar hing haar zoon.

Dat hadden de mensen tweeduizend jaar geleden hem aangedaan. De mensen die hier nu zaten konden daar niets aan doen. Zij vierden de geboorte van Jezus; een nieuw begin. Maria ging op de treden van het altaar staan. Het orgel begon te spelen en iedereen zong een lied voor haar kind. Maria hield haar baby omhoog. De ogen van kind straalden, maar niemand leek hen te herkennen. Maria werd beetgepakt en de kerk uitgezet. “U verstoort onze kerstdienst”. Maria snapte er niets meer van.

Twee oude mensen kwamen achter Maria de kerk uit lopen. Ze gingen naar haar toe. “Wij willen je wel helpen, je kunt mee naar ons huis. Jezus heeft immers gezegd; wat je voor een ander hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”. Aarzelend liep Maria achter de oude mensen aan………

De mensen uit het verhaal vieren Kerstmis. Ze hebben het zo druk dat ze Maria en Jezus niet herkennen. Wat doe jij vooral met Kerstmis? Denk je dat je Maria en Jezus ergens tegen kunt komen? Wat zou jij dan doen?????

In de kerk ligt nog een kleurplaat van Kerstmis, die je gratis mee mag nemen.

Heel veel kleurplezier en prettige kerstdagen!