Kinderpagina Maart 2008

Tags: 

Wat gebeurt er met Pasen?

Luister wat Johannes schrijft
Vroeg in de morgen ging Maria van Magdale naar het graf van Jezus. Ze zag dat de steen weg was. Op een draf liep ze weg en waarschuwde Petrus en Johannes. Ongelovig kwamen ze kijken. Toen ze gezien hadden dat het graf leeg was gingen ze naar huis. Maria bleef in de tuin bij het lege graf en huilde, want ze hield van Jezus. Door haar tranen heen zag ze twee mannen in het wit, die haar vroegen: ”Waarom huil je zo?” Maria schrok, wreef haar tranen weg en zei dat ze niet wist waar ze haar dode vriend hadden neergelegd.
Ze draaide zich om, dacht dat ze de tuinman zag en zei: “Meneer, als u Hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het me dan, want dan kan ik deze bloemen daar neerleggen.” “Maria”, sprak de stem. Maria verstijfde en hield zich stil. Dit was niet de stem van de tuinman. Het was de stem van Jezus, die zou ze uit wel honderden herkennen. Ze sloeg haar armen om Hem heen. “Houd mij niet vast. Ik moet naar mijn vader. Ga dit mijn broers vertellen”.
Dit is wat er gebeurde met Pasen. Wij vieren dan het feest dat Jezus niet echt dood is. Met Pasen vieren we niet één feest, maar verschillende feesten gelijk.

Nieuw leven
In de kerk begint het feest ’s avonds. We vieren dan de overwinning van het licht op de duisternis, de overwinning van het leven op de dood. Jezus is opgestaan. Hij was dood maar leeft. De paaskaars wordt plechtig binnengedragen in een donkere kerk. Iedereen heeft een kaarsje. Dat wordt aangestoken aan het licht van de paaskaars en aan de mensen in de kerk doorgegeven.

Paasvuren
Vlak voor Pasen ruimen we meestel de rommel op. Nog niet zo lang geleden hielden mensen in het voorjaar grote schoonmaak. Dan werd het hele huis vanonder tot boven schoongemaakt. In het oosten van ons land zijn er overal grote paasvuren, die gemaakt worden van dorre, dode takken.

Kinderpagina Maart 2008

Pesach
Het woord Pasen is afkomstig van het woord Pesach. Het betekent: voorbij gaan. Pesach is het joodse paasfeest. Het feest van de bevrijding uit Egypte. In Egypte zat het joodse volk vast als slaven. Het was een moeilijke, donkere tijd. Mozes heeft ervoor gezorgd dat ze via een lange reis door de woestijn weer naar hun eigen land konden. In de woestijn aten ze matses, woestijnbrood, platte koeken die niet snel bederven. De joden vieren met Pasen de bevrijding uit Egypte.

Lente
Pasen is ook een lentefeest. De donkere winter is voorbij. Het leven begint opnieuw; e zon keert terug. Er worden eieren uitgebroed, nieuwe dieren geboren. Overal zien we kuikentjes en lammetjes en er komen weer groene blaadjes aan de takken.
Omdat een haas heel veel jongen krijgt geloofde men vroeger dat de haas een god was, die alles kon laten groeien en bloeien; de god van de vruchtbaarheid. Nu is hij onze paashaas die onze paaseieren verstopt.

In de kerk vind je op de lectuurtafel een kleurplaat, die je zo mee mag nemen om thuis te kleuren.

Ook voor de kleinsten is er een kleurplaat met een verhaal over een haasje.