Kinderpagina April 2006

Tags: 

Kinderpagina April 2006 1

De koning komt

"Hij komt. Jezus is onderweg naar Jeruzalem om hier het paasfeest te vieren. Laten we hem tegemoet gaan". De mensen komen massaal in beweging en praten opgewonden met elkaar. Joachim trekt aan zijn vaders arm. Hij wil niet dat vader blijft praten. Hij snapt niet waarom iedereen zo opgewonden is. Joachim probeert te begrijpen waar de mensen het over hebben. Ze hebben het over een koning. Een koning zonder soldaten, een koning voor gewone mensen, een koning waar je niet bang voor hoeft te zijn, een koning zonder geld, een koning die mensen helpt. "Kom", zegt vader tegen Joachim. "Jij wilt de nieuwe koning vast ook wel zien".

Kinderpagina April 2006 2

Joachim krijgt een palmtak in zijn hand gedrukt. Daar kan hij straks mee zwaaien als de koning langs komt. Vader tilt Joachim met tak en al op zijn schouders. Joachim tuurt in de verte.Daar, hij ziet iets bewegen. De mensen zwaaien dat het een lieve lust is. Ze dansen en juichen. "Hij komt, de koning van Israel", hoort Joachim om zich heen. Er staat ook een groepje mannen boos te kijken. Zij vinden het vast niet leuk dat er een nieuwe koning komt. De koning is nu vlakbij. Hij rijdt op een ezeltje. Hij kijkt omhoog. Joachim heeft het gevoel alsof de koning speciaal naar hem kijkt. Hij krijgt er een kleur van. Hij zwaait met zijn palmtak alsof zijn leven ervan afhangt. Als Jezus voorbij is zet vader Joachim weer op de grond. "Hij is lief", zegt Joachim. Ze lopen terug naar huis. Joachim heeft de palmtak stevig in zijn handen. "Je mag hem nu wel weggooien", zegt vader. Joachim schudt zijn hoofd. Hij wil de palmtak bewaren, zodat hij deze dag nooit meer vergeet.

Uit: Wonderwel

Kinderpagina April 2006 3

Op palmzondag juichen de mensen naar Jezus. Ze zwaaien met palmtakken. In de week erna, op Goede Vrijdag, wordt Jezus veroordeeld en sterft hij aan het kruis. Met palmzondag krijgen de mensen in de kerk ook een takje mee naar huis. Omdat wij hier geen palmtakken hebben, krijgen de mensen een buxustakje. Het is een groen takje. Sommige mensen doen het takje achter het kruisbeeld. Het groene takje laat zien dat het leven het altijd wint van de dood, net zoals Jezus met Pasen is opgestaan uit zijn graf.

Met palzondag maken kinderen soms een Palmpasenstok. Dit is een kruisvormige stok, eigenlijk een stok van dode takken, die versierd wordt met allerlei lekkere dingen; zaden, snoep en fruit. Bovenop die stok staat dan een paaskippetje van brood. Het is de bedoeling om de palmpasenstok weg te geven.
In sommige parochies kun je zo'n palmpasenstok zelf maken. Zie elders in dit blad.

Kinderpagina April 2006 4

Pasen is het feest van het nieuwe leven. In de natuur zie je dat alles weer begint te groeien. Kale takken lopen uit. Er worden jonge dieren geboren. Eieren worden uitgebroed. Omdat een haas heel veel jongen krijgt, is hij het symbool van de vruchtbaarheid. Wij hebben er een paashaas van gemaakt, die voor ons eieren verstopt.

Kinderpagina April 2006 5