Woord- en Gebedsviering

Tags: 

In het weekeinde van 30 – 31 mei 2015 werd in de Oosterhoutse katholieke kerken van de Catharinaparochie onderstaand kanselbericht voorgelezen betreffende diaken Titus Frankemölle. De redactie van KerK op het KruispunT vond die mededeling belangrijk voor alle bezoekers van de Sint-Antoniuskerk. Daarom heeft zij het bericht integraal overgenomen.

Diaken Titus Frankemölle is in een aantal kernen voorgegaan in woord- en gebedsdiensten. Het pastoresteam heeft de reacties uit de kernen gehoord. Die waren overwegend positief over het voorgaan van de diaken maar negatief over het ontbreken van de communie.
In goed overleg met Titus is daarom besloten niet door te gaan met de vieringen van woord- en gebed. Diaken Frankemölle blijft wel dopen in alle kernen, mee-denken in het team en als diaken gaat hij mee voor in de gezamenlijke eucharistievieringen van de Catharinaparochie in de Basiliek.

De woord- en gebedsviering van 10 mei in onze kerk

Diaken Titus Frankemölle van de Catharinaparochie is op zondag 10 mei om 9.30 uur voorganger in een woord- en gebedsviering. In een bericht dat de coördinatoren ontvingen staat dat hij in het weekeinde voorgaat in de kerken van de parochie in vieringen van woord en gebed. Niet vermeld staat wat dat precies betekent. Desgevraagd aan het pastoresteam blijkt in ieder geval dat er die viering géén communie wordt uitgereikt!!! Nieuw beleid?

Buiten dat er steeds minder eucharistievieringen in onze kerk zullen zijn vanwege gebrek aan priesters wederom een afbreuk van de bekende voorzieningen. Worden we door deze aanpak langzaam maar zeker in de richting van de basiliek gedreven als we een eucharistieviering willen bijwonen? En gaat dat (op termijn) ook gelden voor het ontvangen van de communie? Komt dan de toekomstige sluiting van de kerk niet meer als een verrassing? Waarom is hier niet vooraf over gesproken en wat is de diepere betekenis van deze afbreuk? Is diaken Titus Frankemölle door de bisschop met een speciale opdracht naar Oosterhout gekomen en welke is dat dan? Veel vragen zonder antwoorden.

Ad Kouwelaar