Kinderpagina December 2010

Tags: 

DE KLEINE TROMMELJONGEN

Heel lang geleden, leefde eens een kleine jongen die heel arm was. Zijn kleren waren versleten, soms had hij honger, want er was niet genoeg te eten. Maar de jongen had 1 ding waardoor hij toch gelukkig kon zijn. Hij had een trommel. Die trommel was van zijn vader en daarvoor van zijn opa. Toen de kleine jongen oud genoeg was leerde zijn vader hem param pampam pam spelen. Nu was de trommel van de kleine jongen en hij hield heel veel van zijn trommel. Elke dag speelde hij erop en liep door zijn dorp. De andere kinderen volgden hem terwijl hij speelde. Soms liepen er zelfs dieren mee in de parade! De kleine jongen speelde zo vaak op de trommel dat hij er heel goed in werd. De mensen in het dorp noemden hem al gauw de kleine trommeljongen.

In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth moesten Jozef en Maria op reis. Maria was in verwachting, maar ze moesten naar Bethlehem. In Bethlehem was het zo druk dat ze geen plaats konden vinden om te slapen. Ze werden naar een kleine stal gestuurd door een herbergier. Jozef en Maria waren zo moe en koud dat ze blij waren dat ze in het stro in de stal konden gaan liggen. Die nacht werd Jezus geboren, en Maria legde hem voorzichtig in een kribbe met stro.
Buiten op het veld waren de herders. Ze pasten op hun schapen. Het was een heel gewone nacht. Dan ineens... is er een helder licht, alsof het dag werd. En daar stond een engel in het licht. De engel zei: "Wees maar niet bang . Ik kom jullie een boodschap brengen van God. In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren, dat alle mensen gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken”. De herders gingen Hem zoeken en vonden Jezus. Ze vertelden het grote nieuws aan iedereen.
Ook de trommeljongen hoorde van Jezus. Hij wilde ook wel graag naar het Kindje kijken, maar hij had niks om te geven. Die nacht zag hij een heldere ster. Even later kwamen er 3 vreemde mannen op kamelen door de straat, het waren koningen. Zouden zij ook naar Jezus gaan kijken? De kleine trommeljongen besloot hen te volgen. Hij hoorde dat ze de ster al heel lang volgden. Nu stond de ster stil boven een stal.

De 3 koningen gingen de stal binnen. Toen ze Jezus zagen bogen ze
en gaven hem mooie geschenken. De kleine trommeljongen stond buiten. Wat kan ik doen dacht hij, ik heb niks om te geven, verdrietig draaide hij zich om en liep terug naar huis. Toen zag hij de trommel die aan zijn zij hing. Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus kon geven. Hij zou voor Hem op de trommel spelen. Hij ging terug en toen hij de stal weer zag begon hij zacht te spelen en te zingen.
En de kleine Jezus? Die werd stil en lachte naar hem!!

In de kerk vind je een gratis kleurplaat van de trommeljongen om mee te nemen. Veel plezier en gezellige kerstdagen.

Kinderpagina December 2010 1