Vastenactie 2012

Tags: 

Vastenaktie 2012: Vast iets voor mij

De Stuurgroep Diaconie van de Catharinaparochie organiseert ieder jaar de Vastenaktie in Oosterhout. Zij sluit aan bij het landelijke project. In 2012 sluit de campagne de 3 jarencyclus af met het thema Behoud de schepping.

In 2010 stonden de gevolgen van klimaatverandering in Malawi centraal. Cadecom, de plaatselijke Caritas, heeft de opbrengsten van de Vastenaktie gebruikt om de bevolking bewust te maken van de gevolgen van ontbossing om vervolgens samen met hen te werken aan duurzame oplossingen, die passen bij de bevolking en de situatie ter plaatse. De ontbossing is een halt toegeroepen, andere producten worden verbouwd, die minder water vragen, men houdt geiten in plaats van koeien en er zijn irrigatiesystemen aangelegd.

In 2011 stond duurzaamheid centraal voor de inheemse bevolking op het Filippijnse eiland Mindoro. De uitbreiding van mijnbouw is door de plaatselijke Caritas een halt toegeroepen. De bevolking heeft geleerd de vruchten van het bos te verwerken tot sappen en textielproducten te vervaardigen, waar vraag naar is en al deze producten via een coöperatie te verkopen. Mini kredieten voor mensen met goede ondernemingsplannen leveren al resultaten op.

In 2012 hebben we aandacht voor de gevolgen van stedelijke armoede voor de miljoenen mensen die wereldwijd in steden wonen. We zamelen geld in voor "Daughters of Charity", een zusterorganisatie die hard werkt aan concrete oplossingen voor bewoners van sloppenwijken in Addis Abeba.

"Vast iets voor mij" is de eerste regel van het Vastenaktielied 2012.
Vast iets voor mij kan een oproep tot vasten zijn vanuit Ethiopië, het projectland van de Vastenaktie 2012. In Ethiopië wordt met regelmaat gevast, om te blijven beseffen dat wat we hebben niet altijd voor ons beschikbaar is en zeker niet alleen voor ons bestemd is. Vast iets voor mij kan ook een constatering zijn dat Vasten iets is dat bij u past. We nodigen u in de vastentijd uit iets te veranderen in uw leefstijl, waardoor u meer besef krijgt van wat er werkelijk toe doet in het leven. Tegelijkertijd levert een (tijdelijke) versobering een besparing op en het is vast iets voor u dat u dat geld geeft aan de Vastenaktie, voor Ethiopië.
De Vastenaktie van ......... is een hulpmiddel om duurzame versobering in uw leven in te voeren: u neemt bv de hele vastentijd geen koekje bij de koffie, u drinkt minder alcohol, u laat wat vaker de auto staan, u douchet minder lang, u neemt geen snacks en tussendoortjes, u ..........(vult u zelf maar in wat uw Vastenaktie is). Het gaat om Even iets minder. Voor een ander.

Campagne Vastenaktie 2012: Even iets minder. Voor een ander

Vasten door het taartje bij de koffie te laten staan. Of door een bezoek af te leggen aan een zieke kennis. Een sobere maaltijd of vastendag te houden…. Er zijn talloze manieren waarop je persoonlijk of als groep kunt vasten.
Vastenaktie nodigt u uit te ontdekken dat vasten verrijkt. Ga de uitdaging aan en kies voor “even minder”.

Meer mens worden
De Vastenaktiecampagne laat zien dat iedereen op een eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook rijker van.
We geloven dat – door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale boodschap van de campagne.

Leefbare steden
De campagne 2012 vormt de afsluiting van een driejarige cyclus. In 2010 stonde de gevolgen van klimaatverandering voor boerengezinnen in Malawi centraal. In 2011 stond de campagne in het teken van duurzaamheid en van de bedreiging die mijnbouw en houtkap vormen voor de inheemse bevolking op het Filippijnse eiland Mindoro. In 2012 is het afsluitende thema stedelijke leefbaarheid.
Zorg voor de aarde en voor allen die daarop wonen, betekent ook zorgen voor de miljoenen mensen die wereldwijd in steden wonen. Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereld-bevolking in de stad. Bijna 3,5 miljard mensen leven op slechts 3% van het aardoppervlak. Extra zorg gaat vooral uit naar de meest kwetsbaren: mensen die naar de stad trokken op zoek naar een beter bestaan, maar nu in grote armoede in een sloppenwijk wonen. Het is een enorme uitdaging om steden ook voor hen leefbaar te houden of te maken. Toch biedt verstedelijking ook kansen, zegt de Verenigde Naties. In steden zijn armoede, onderwijsachterstanden en milieuproblemen vaak beter aan te pakken dan in de versnipperde en uitgestrekte landelijke gebieden. Ook hebben vrouwen in de stad meer mogelijkheden om mee te doen aan het socia-le en politieke leven. In de snel groeiende Ethiopische hoofdstad Addis Abeba helpt partner-organisatie Daugthers of Charity sloppenwijkbewoners bij het verbeteren van hun levensom-standigheden.
Het werk van deze congregatie staat centraal in de vastentijd 2012.

De katholieke kerken van Oosterhout verenigd in de Catharinaparochie sluiten zich bij deze landelijke Vastenaktie aan.

Nog meer Vastenaktie
De vastentijd is begonnen, dat kan u niet ontgaan zijn. Twee activiteiten in het kader van de Vastenaktie kunt u in uw agenda noteren:

Zaterdag 10 maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u op het Arendsplein ter hoogte van het Arendsnest een kopje koffie of thee gebruiken bij een opgestelde informatiekraam. Neem even de tijd voor een kopje koffie of thee met speciale aandacht voor de sloppen-wijkbewoners van Addis Abeba in Ethiopië. Met de vraag: Wat is jouw Vastenactie? Hoe gaat u om met “even minder” voor een ander?
Een drietal koren zorgen achtereenvolgens voor een muzikale opluistering. Bij de koffie of thee wordt een stukje gebak geserveerd dat door vrijwilligers is gebakken en de koffie is gesponsord door Bert de Haas van het Arendsnest.

Donderdag 15 maart is er een eenvoudige (Ethiopische) vastenmaaltijd bij Antoniushuis ‘De Vinder’ aan de SintVincentiustraat 113a.U bent welkom vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur geeft een medewerker van het bisdom van Breda een toelichting bij de Hongerdoek. Gezamenlijk wordt vervolgens de maaltijd genoten. Deze wordt bereid door vrijwilligers. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die geheel ten goede komt van de Vastenaktie. De Caritas draagt alle kosten.
Aanmelding kan tot maandag 12 maart in ‘De Vinder’. Telefoonnummer 470954.