Nieuwe pastor

Tags: 

Informatie uit het kanselbericht van zondag 25 april 2021

Zoals u wellicht al vernomen hebt is pastoor Akkermans donderdag 15 april met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Op woensdag 21 april heeft hij een behandeling ondergaan die goed is verlopen. Donderdag 22 april is pastoor Akkermans uit het ziekenhuis ontslagen. Hij herstelt nu thuis.

We wensen pastoor Akkermans een goed herstel toe en hopen dat hij spoedig weer in ons midden kan zijn.
Op 29 mei bereikt onze pastoor de AOW-gerechtigde leeftijd. Pastoor Akkermans heeft al eerder aan bisschop Liesen laten weten dat hij dan de pastoorsfunctie wil neerleggen.

Bisschop Liesen heeft op kapelaan Jochem van Velthoven een beroep gedaan om pastoor te worden van de Catharinaparochie.
Jochem van Velthoven is geboren en opgegroeid in Dorst. In 2015 werd hij tot priester gewijd. Hij heeft intussen kennis gemaakt met het pastoraal team en het parochiebestuur. Die gesprekken zijn heel positief ervaren.
Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Jochem van Velthoven te benoemen tot pastoor van de H. Catharinaparochie. De benoeming gaat in op 20 oktober 2021.
Het is de bedoeling dat Jochem van Velthoven gaat wonen in de pastorie op de Markt in Oosterhout. De datum waarop hij zal worden geïnstalleerd moet nog worden bepaald. Wij wensen pastoor Van Velthoven van harte proficiat met zijn benoeming.