Inspiratie van Paus Franciscus

Tags: 

De inspiratie van paus Franciscus - Lezing door Monic Slingerland

'Buona sera', met die eenvoudige woorden luidde paus Franciscus een nieuwe periode in van het pausschap. Monic Slingerland, volgde hem na die woorden het eerste jaar van zijn pontificaat. In een boeiende lezing op dinsdag 6 oktober in de Verrijzeniskerk geeft zij haar visie over wat zij heeft gezien en gehoord.

Revolutie van tederheid
'Het eerste jaar', werd de titel van het boek van Slingerland, met de ondertitel 'Revolutie van tederheid'. In dit boek volgt zij de paus van maand tot maand en dat geeft een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde.
Niemand heeft in zo’n korte tijd zoveel mensen hoop en inspiratie gegeven. Waarom eigenlijk? Monic Slingerland laat in elk hoofdstuk een facet oplichten: bisschop van Rome, Zuid-Amerikaan, hoeder van waarden, inspirator, jezuïet, misschien zelfs socialist? Daarbij citeert zij uitspraken van paus Franciscus zelf uit die periode, en geeft een kroniek van al zijn ontmoetingen in die maand.

Informatie
In haar lezing vertelt Monic Slingerland op basis van haar boek een boeiend, goed onderzocht en doordacht verhaal over deze bijzondere paus.
De lezing vindt plaats in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout op dinsdag 6 oktober m 20.00u. De bijdrage in de kosten bedraagt € 7,50.