Vastenactie 2014

Tags: 

Vastenaktie 2014 - Help een thuis bouwen in Sierra Leone

Wie Sierra Leone binnenkomt ziet een schitterend landschap en gastvrije mensen. Maar wie verder kijkt ziet ook de diepe littekens van een langdurige burgeroorlog. Meer dan 10 jaar lang hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan enorme verwoestingen en onvoorstelbare wreedheden.
Een groot deel van de bevolking sloeg op de vlucht en heeft 10 jaar lang in buurlanden in kampen gewoond. Na het einde van die oorlog in 2002 is het politiek rustig geworden in het land en kon de bevolking terug naar huis gaan en beginnen aan de wederopbouw. Steen voor steen en huis voor huis wordt de verwoeste infrastructuur weer opgebouwd. Velen van ons hebben zo’n situatie zelf ervaren in de jaren na de 2e wereldoorlog.
De zusters van St. Jozef van Cluny ondersteunden de vluchtelingen in de kampen in Guinea en zijn later, op verzoek van de dorpelingen, naar Koidu gekomen om te helpen bij de wederopbouw. De zusters hadden in de kampen een werkwijze ontwikkeld onder de naam Diomplor programma.
Diomplor betekent Saamhorigheid. Dit programma werd voortgezet in Koidu met 3 onderdelen. Een missieschool, begeleiding van tienermoeders en starten van Business & saving groepen.
Voor bestendiging en uitbreiding van de activiteiten vragen ze onze solidariteit en financiële steun.

De Catharinaparochie geeft gehoor aan deze oproep. De stuurgroep diaconie en caritas neemt daarin het voortouw.
Vooralsnog zijn er twee speciale activiteiten:

Woensdag 9 april is er om 17.30 uur een Vastenmaaltijd in Antoniushuis ‘De Vinder’. Het betreft een eenvoudige maaltijd. Het is tenslotte vasten. Toch? Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor de Vastenaktie is welkom.
Aanmelding is gewenst vóór maandag 7 april bij Antoniushuis ‘De Vinder’. Telefoon 470954.

Zaterdag 12 april staat er tussen 11.00 uur en 15.00 uur een informatiekraam in de buurt van het Arendsnest in winkelcentrum Arendshof. De gratis koffie en thee worden beschikbaar gesteld door ‘t Arendsnest.