Vastenactie 2015

Tags: 

Vastenaktie 2015

In de vastentijd worden er vastenmaaltijden georganiseerd (van 11.30 uur tot 13.00 uur) waarbij steeds een korte inleiding/meditatie verzorgd wordt en een eenvoudige maaltijd van soep en broodjes beschikbaar is.
Het is op donderdag 5 maart (Verrijzeniskerk) en donderdag 19 en 26 maart in De Beuk.
Aanmelding bij de Catharinaparochie in de ochtenduren op nummer 432339.

In de kerk liggen de zogenaamde Vastenaktiezakjes. Deze kunt u meenemen en het gevulde zakje later weer inleveren bij De Vinder of zelf rechtstreeks opsturen.
Geld overmaken kan ook op bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding Vastenaktie 2015.

Op zaterdag 28 maart staat er in winkelcentrum Arendshof bij het Arendsnest een kraam met de mogelijkheid voor knutselactiviteiten voor kinderen. Er is informatie over de Vastenaktie voor Sri Lanka aanwezig en……….. koffie en thee.