Vertrouwen doet bouwen

Tags: 

In het Antoniushuis De Vinder, onderdeel van de Catharinaparochie, is het goed toeven.
De kernploeg: Thea van der Zanden, Ad Lips, Theo Michielsen en Jan Poppelaars trekken de kar samen met de gastvrouwen en gastheren en vele vrijwilligers. Hierbij ondervinden wij van alle kanten medewerking.
Het tij is duidelijk aan het keren. Door goede afstemming op elkaar is er veel bereikt.
De kernploeg heeft met regelmaat goed overleg met het pastoraal team: Han Akkermans, Annemiek Buijs en Peter Hoefnagels. In een open, vertrouwde sfeer worden er spijkers met koppen geslagen. Er is vertrouwen opgebouwd in elkaar.
Wantrouwen, pijn en frustratie maken langzaam maar zeker plaats voor wederzijds respect en begrip. Immers zonder kernen geen parochie en zonder parochie geen kernen. We proberen het goede van De Vinder te bewaren.

En wat is beter van toepassing op De Vinder dan de woorden die op de gevel staan:

Waar Zoeker en Vinder elkaar ontmoeten komt het Woord tot Leven
Kernploeg Antoniushuis De Vinder