Diaken Peter Hoefnagels

Tags: 

Maak kennis met diaken Peter Hoefnagels
In de donderdagavondviering van 26 september 2019 gaat diaken Peter Hoefnagels voor het eerst voor in de grote kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Een goede gelegenheid om kennis met hem te maken.

De viering begint om 18.30 uur. De Antoniuszangers o.l.v. dirigent en organist Theo Michielsen zorgen voor de muzikale ondersteuning.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de nieuwe diaken. Er is voor eenieder die dat wil koffie of thee met iets lekkers.

Tot ziens in en na de viering van donderdag 26 september a.s.

Diaken Peter Hoefnagels
Met ingang van 1 september 2019 zal bisschop J. Liesen Peter Hoefnagels benoemen tot diaken in de H. Catharinaparochie.
Peter Hoefnagels is sinds 1986 werkzaam in het bisdom Breda. Hij vervulde meerdere pastorale functies zowel in het parochiepastoraat als in andere diocesane functies. In 1991 werd hij tot diaken gewijd.
Diaken Peter Hoefnagels heeft intussen kennisgemaakt met het pastoraal team en het kerkbestuur van de parochie.

Tijdens de eucharistieviering op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur wordt Peter Hoefnagels gepresenteerd in de basiliek Sint-Jan, Markt te Oosterhout. Na de viering kunt u kennismaken met de nieuwe diaken.