Vastenactie 2020

Tags: 

De werkgroep Vastenactie van de Catharinaparochie doet ook dit jaar weer een beroep op uw vrijgevigheid.
Net als in 2019 is de opbrengst bestemd voor het Revalidatiecentrum Simama in Kisangani [Congo].
Van het geld zullen kleine medische materialen, bloeddrukmeters, medicijnvernevelaars en loophulpmiddelen worden aangeschaft.

In de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’ komt weer informatiemateriaal over de Actie voor Congo. Ook zal er een collectebus staan waar u uw vastenzakje in kunt doen

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 21 INGB 00 00 00 5850 t.n.v. Bisschoppelijke Vastenactie onder vermelding van 40 14 10.

Vastensoep met een bijbels gesprek in Antoniushuis ‘De Vinder’

Zes dinsdagen in de veertigdagentijd is er een samenkomst in Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout voor een sobere soepmaaltijd. Voor wie wil is er na de maaltijd een bijbels gesprek.
De vrijwillige bijdrage voor de soep gaat naar het Vastenactieproject revalidatiecentrum Simama in Congo.

Data:
3, 10, 17, 24 en 31 maart en dinsdag 7 april 2020.
18.00 tot 19.00 uur: Vastensoepmaaltijd
19.00 tot 20.00 uur: Bijbels gesprek

Meer informatie:
* telefoonnummer: 06 – 28 57 29 37
* peterhoefnagels@catharina-parochie.nl of
* vraag naar de Vastensoepfolder in Antoniushuis ‘De Vinder’

Aanmelden:
Uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de bijeenkomst bij:
antoniuskern@catharina-parochie.nl of telefonisch 0162 – 470 954.