Eenzaamheid

Tags: 

Week tegen de Eenzaamheid - een terugblik -

De landelijke Week tegen de Eenzaamheid van 21 september tot en met 1 oktober is weer voorbij. Het kan u niet ontgaan zijn want op en in vele media werd er aandacht aan besteed. We zijn allemaal wel eens eenzaam, dat is menselijk. Eenzaamheid kan ontstaan door ziekte, handicap of verlies van een dierbare. Het gevoel overal alleen voor te staan gaat overheersen.

Het is daarom dat ook Inloophuis De Vinder van maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september ieder ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend was. Normaal is dat het geval op maandag, woensdag en vrijdag. Deze extra openingen met kleine extraatjes in de persoonlijke verzorging, zijn door de bezoekers en de vrijwilligers prima ontvangen en bezocht. Bovendien was er op woensdagmiddag van die week de gelegenheid om samen te schilderen met acrylverf op een “echt” schilderdoek. Er maakten zeven personen gebruik van deze creatieve mogelijkheid. De schilderstukjes zijn later, door de schilders mee naar huis genomen. Een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is.

Is de eenzaamheid nu opgelost? Natuurlijk niet, maar omdat Inloophuis De Vinder een plaats is waar mensen samenkomen onder het genot van een kopje koffie of thee met vrijwilligers kan het toch een (kleine) bijdrage leveren aan eenzaamheidsmomenten.

Komt u ook een keertje gezellig op de koffie of thee?

Bezoek ontvangen?

De huidige tijd leert ons dat mensen soms aandacht en een luisterend oor missen, doordat naasten te druk zijn met hun eigen werk en leven.

Vanuit de Antonius- en Verrijzeniskerk is een groep van 15 personen ontstaan, die mensen thuis bezoeken, omdat die aangegeven hebben – om welke reden dan ook – dat ze daar behoefte aan hebben. De frequentie kan verschillend zijn en is afhankelijk van de behoefte of tijd van beide partijen.

Zou u ook graag af en toe bezoek ontvangen, waarin u uw verhaal kwijt kunt en eens over allerlei zaken, die u bezig houden, van gedachten wisselen?

Meldt u dan via e-mail naar lisetterasing@gmail.com of bij De Vinder, tel. 47 09 54.

Week van de Eenzaamheid

Van 26 september tot en met 5 oktober wordt de landelijke Week tegen de Eenzaamheid gehouden onder het motto : “Kom de deur uit”.
Op elke dag van de week en op vele plaatsen in ons land worden activiteiten ondernomen. Zie voor het landelijke programma ook: www.komdedeuruit.nl
De Week tegen de Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij.

In Oosterhout zijn er geen specifieke activiteiten, maar zal er eind oktober een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij het Welzijn en Welbevinden in alle appartementen, hofjes, straten enzovoort centraal zal staan.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan één miljoen volwassen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Het is bovendien een taboe:vrijwel niemand komt er in het openbaar voor uit.
Eenzaamheid heeft tal van negatieve effecten: het kan leiden tot vermindering van gezondheid en meer vraag naar professionele zorg. Dit terwijl er grote bezuinigingen in de zorg-en welzijnssector op stapel staan en het aantal beschikbare arbeidskrachten in de zorgsector afneemt. De aangekondigde toekomstige veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zal het probleem alleen nog maar vergroten.

Ook in Oosterhout is middels onderzoek een grote mate van eenzaamheids-gevoelens onder volwassenen aangetoond. Naast de oorzaken van eenzaamheid die bij de persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan te geven die van invloed (kunnen) zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting van de cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving.
Hoe dan ook het is een probleem waar veel Oosterhouters last van (kunnen) hebben.
Als u worstelt met de eenzaamheid van uzelf of van mensen in uw directe omgeving, als eenzaamheid uw leven dag in dag uit beheerst, als u er geestelijk onder lijdt, neem dan contact op met het Advies-en Meldpunt Eenzaamheid Oosterhout. Telefoonnummer 0162 470954 van De Vinder. Na het telefoontje wordt door een vrijwilliger van een geschoolde groep contact opgenomen met de beller. De privacy is gewaarborgd.