actueel

Geschonken beeld

Tags: 

Clemens heeft weer een naambordje

Bij het leeghalen van de Sint-Antoniuskerk in mei 2021 werd het beeld van de Heilige Clemens Maria Hofbauer tijdelijk verplaatst naar Antoniushuis ‘De Vinder’ in afwachting van een definitieve plaats.
Door beeldhouwer Joep Struijk werd later in 2021 om niet, het ongeveer 300 kg zware beeld op zijn “nieuwe” sokkel gehesen. Er was een plekje voor het beeld gevonden bij de ingang van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Er werd verlichting aangebracht. Maar een naambordje ombrak tot nu toe. Dat is op hemelvaartsdag 9 mei 2023 bevestigd op de sokkel. Aan de muur vlakbij komt nog een bord met info over het beeld van Clemens Maria Hofbauer en over hemzelf te hangen.

Vieringen

Tags: 

Donderdag 16 mei 2024 - 19.00 uur

Eucharistieviering. Voorganger: J. van Velthoven. Met medewerking van De Antoniuszangers

Intenties:
Voor Ria Janmaat vanwege haar verjaardag, voor Jeanne van de Brandt vanwege haar verjaardag.

Donderdag 23 mei 2024 - 19.00 uur

Samenkomst met Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

Donderdag 30 mei 2024 - 19.00 uur
Woord en Gebed – J. Poppelaars

Donderdag 6 juni 2024 - 19.00 uur
Eucharistieviering – C. Maas SVD met medewerking van De Antoniuszangers

Monument voor de tijd

Tags: 

Bezichtiging foto-expositie verlengd

De bezichtiging van de foto-expositie in de hal van de Sint-Antoniuskerk is voor onbepaalde tijd verlengd.
‘Monument voor de Tijd’ is een ode aan de vrouw. Drieëntwintig portretten van powervrouwen zijn te bekijken.

De expositie is een initiatief van de Stichting Waardemakers.

MONUMENT VOOR DE TIJD - Een ode aan de vrouw

door Juul Langenberg

Antoniusfeest 2024

Tags: 

Antoniusnoveen
door Thea van der Zanden

Een noveen is een tijdspad van negen weken voorafgaand aan een naamfeest. In dit geval Sint-Antonius van Padua.

Negen weken voor het Antoniusfeest kunt u een noveengebed meenemen. Dit gebed kunt u wekelijks thuis bidden.
Omdat wij het Antoniusfeest op 20 juni 2024 vieren, kunt u op donderdag 18 april uw eerste noveengebed bidden. En zo elke donderdag tot 20 juni wanneer het naamfeest van Sint-Antonius wordt gehouden in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Kledingmarkt

Tags: 

Weggeefbeurs

Dagelijks is het een komen en gaan van bezoekers van onze “kledingbeurs”. De werkgroep heeft het druk met het inzamelen en sorteren van kleding en kleine huishoudelijke spullen.
In het aanbod is een grote variatie. Sommige afgegeven zakken zijn prachtig gesorteerd en kunnen zo naar de hangrekken en anderen denken dat we een afvalcontainer zijn.

Kort nieuws

Tags: 

Klankbord preekstoel uit de kerk

Op donderdag 18 januari 2024 is het klankbord boven de preekstoel uit de Sint-Antoniuskerk gehaald.
Het was afkomstig uit de Sint-Annakerk in Breda. Die kreeg het cadeau bij haar 25-jarig bestaan. Het klankbord, dat ruim 150 kg weegt, werd in 1999 door de klussengroep van de Antonius met vereende krachten boven de preekstoel gemonteerd.

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel