actueel

Vieringen

Tags: 

Donderdag 29 september 2022 - 19.00 uur
Woord en Gebed – P. Hoefnagels

Intenties:
Jaargetijde van To van den Heijkant en Bertus van den Heijkant

Donderdag 6 oktober 2022 - 19.00 uur
Eucharistieviering – C. Maas m.m.v. van De Antoniuszangers

Donderdag 13 oktober 2022 - 19.00 uur
Woord en Gebed – G. Berende

Rozenhoedje bidden in de oktobermaand

Woord onderweg

Tags: 

Woord onderweg

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt voor de eerste keer in dit seizoen bij elkaar op dinsdag 27 september van 15.00- 16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. Volop ruimte voor onderling gesprek bij een kopje koffie of thee. Plaats van de ontmoeting: het kerkelijk centrum Antoniushuis De Vinder (naast de St. Antoniuskerk). Gemakkelijk bereikbaar en voldoende parkeerruimte.

Klein nieuws

Tags: 

September 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Reünie voormalige jongerenkoren Sint Antonius. Op zondagmiddag 18 september a.s. vindt er een reünie plaats voor de oud-leden van de diverse jongerenkoren van de Sint Antoniusparochie. Plaats van handeling Antoniushuis ‘De Vinder’ van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De voor de Oekraïense vluchtelingen gehouden, gezellige bijeenkomst in ‘De Vinder’, was een groot succes. Deze werd bezocht door een zestigtal (tijdelijke) bewoners van het Amphia-ziekenhuis.

Gerarduskalender 2023

Tags: 

Gerarduskalender 2023 al verkrijgbaar

De Gerarduskalender 2023, de kalender met spirit om elke dag positief te beginnen is al te koop. Voor mensen die hem alvast willen aanschaffen; voor mensen die niet kunnen wachten is de Gerarduskalender vanaf 15 augustus 2022 verkrijgbaar in:

Antoniushuis ‘De Vinder’,
Sint-Vincentiusstraat 113 A,
4901 GJ Oosterhout.
De kalender met gratis schild kost dit jaar € 9,--.

Kledingmarkt

Tags: 

De Kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk

Momenteel zijn de meeste goederen overgebracht van de gemeentewerf naar de Antoniuskerk. Dit gebeurde onder de enthousiaste leiding en medewerking van Stefan Verbeek van de gemeentewerf. Met behulp van vele Oekraïense vrijwilligsters wordt de kleding onder de bezielende leiding van Elly, Anneke en Marjan, uitgezocht en opgehangen.
De machtiging van het bisdom voor het gebruik van de kerk was heel snel binnen!!
Dagelijks wordt veel kleding meegenomen.

Weekendvieringen

Tags: 

Met de komst van pastoor Jochem van Velthoven heeft de P.K.C van de Antoniuskern gesproken met het pastoraal team en het parochiebestuur over (her-)starten van weekendvieringen in “De Vinder”. Ondanks de goede en open sfeer waren dit indringende gesprekken. De P.K.C. heeft haar verlangens en standpunten in dezen onomwonden gedeeld met pastoraal team en parochiebestuur. Alle pijn en frustraties die leefden en leven bij onze mede-Antonianen zijn nadrukkelijk benoemd. De gang van zaken bij eerdere gesprekken over de weekendvieringen, heeft boosheid en teleurstelling met zich mee gebracht.

Antoniusfeest 2022

Tags: 

Antoniusfeest 2022 - weer als vanouds

Dit jaar wordt voor de 28e keer het Antoniusfeest gevierd. Aanvankelijk gebeurde dit in de Sint-Antoniuskerk maar sinds die gesloten is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit jaar wordt de naamdag [13 juni] van Sint-Antonius van Padua gevierd in de donderdagavondviering van 19.00 uur op 16 juni. Voorgangers zijn pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels. De Antoniuszangers o.l.v. Theo Michielsen luisteren de viering op met gezang.

Bedevaart Meerseldreef

Tags: 

Op 19 mei 2022 vindt de jaarlijkse minibedevaart naar Meersel-Dreef plaats.
Vertrek bus vanaf het kerkplein van de Antoniuskerk, De Doelen, of de Verrijzeniskerk.

In Meersel-Dreef vindt een viering plaats bij de grot, met slecht weer wijken we uit naar de kerk.

Na de viering is er koffie/thee met gebak in De Zevenster waarna er richting huiswaarts wordt gegaan.

Inschrijfformulieren liggen in Antoniushuis ‘De Vinder’. U kunt ook bellen met het secretariaat van ‘De Vinder’ tussen 9.00 uur en 12.00 uur. (0162-470 954.

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel