actueel

Vieringen

Tags: 

Donderdag 21 september 2023 - 19.00 uur
Eucharistieviering met voorganger J. van Velthoven. Met medewerking van De Antoniuszangers

Donderdag 28 september 2023 - 19.00 uur
Woord & Gebed met voorganger E. de Kever.

Donderdag 5 oktober 2023 - 19.00 uur
Eucharistieviering met voorganger C. Maas. Met medewerking van De Antoniuszangers

Jaargetijde van To van den Heijkant en echtgenoot Bertus van den Heijkant

Donderdag 12 oktober 2023 - 19.00 uur

Samenkomst van Woord en Gebed met voorganger: G. Berende

Kledingmarkt

Tags: 

Inleveren spullen voor de Kledingbeurs verandert

Met ingang van 10 september 2023 kan in Antoniushuis ‘De Vinder’ nog uitsluitend kleding, glas en serviesgoed worden ingeleverd.
Vanaf die datum worden geen speelgoed en andere artikelen meer geaccepteerd.

De Kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk loopt prima. Heren- dames- en kinderkleding wordt dagelijks veelvuldig meegenomen. Ook glas en serviesgoed zijn zeer in trek.

Gerarduskalender 2024

Tags: 

Gerarduskalender 2024 is er al!

Voor eenieder die hem nu al wil hebben of niet kan wachten: hij is weer verkrijgbaar, de overbekende Gerarduskalender 2024 uit Wittem.

De kalender is een goed middel om elke dag positief te beginnen.
Met op de voorkant telkens een spreuk en op de achterkant moppen, gedichten, bezinnings- teksten, puzzels of informatie.

De kalender met gratis schild kost dit jaar € 9,75 en is verkrijgbaar in:
Antoniushuis ‘De Vinder’,
Sint-Vincentiusstraat 113 A,
4901 GJ Oosterhout

Monument voor de tijd

Tags: 

Vanaf september start een kunst- en cultuurproject over de sociaal maatschappelijke initiatieven in en rondom de Sint-Antoniuskerk. Hierbij worden verbindingen gelegd met de wijk en het verleden. We nodigen zoveel mogelijk vrijwilligers en bezoekers uit om met ons in gesprek te gaan over hun bijdrage, hun ervaring en/of motivaties om onderdeel te zijn van deze sociale gemeenschappen. Wat zijn jullie drijfveren? Wat zijn jullie verhalen? Wat zijn jullie ervaringen? De verhalen nemen we op (audio) én we willen graag een portret van jullie maken.

Ziekenviering 2023

Tags: 

Ziekenviering Catharinaparochie 2023

Deze eucharistieviering met ziekenzalving is op zaterdag 19 augustus 2023 om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout.

U kunt zich aanmelden voor 1 augustus via het aanmeldingsformulier. In de lectuurkast in de hal van ‘De Vinder’ vindt u de formulieren.
Voor vervoer kan gezorgd worden. Iedereen is welkom.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Stiltedagen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Rond het feest van Jezus’ verheerlijking op de berg [6 augustus] zijn er in de O.L.V. Abdij dagen van veel stilte, een kleine programma en meditatie.

Aankomst op vrijdagmorgen 4 augustus. Vertrek op zondagmiddag 6 augustus. Richtprijs € 130,--.

Voor opgave of meer informatie: Zuster Hildegard 0162-455 079
gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl
Website: www.olvabdijoosterhout.nl

Bezoek Burgemeester

Tags: 

Burgemeester Mark Buijs bracht bezoek aan Antoniushuis en Antoniuskerk

Op dinsdag 1 november jl. bracht burgemeester Mark Buijs, op uitnodiging van de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius, een bezoek aan Antoniushuis De Vinder.

Ad Lips, voorzitter van de parochiekerncommissie, gaf een rondleiding in De Vinder. Ook de overige leden van de parochiekerncommissie waren aanwezig. De verschillende ruimtes in het Antoniushuis zoals het secretariaat, de Antoniuszaal, de vergaderruimtes enz. werden bezocht.

Antoniuszangers

Tags: 

Koor ‘De Antoniuszangers’ zoekt nieuwe leden

De Antoniuszangers verzorgen tweemaal per maand de gezangen tijdens de Eucharistieviering op donderdagavond om 19.00 uur in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Ze repeteren iedere maandagmiddag van twee tot drie uur in de grote zaal van ‘De Vinder’.

In de loop van de tijd zijn enkele leden gestopt vanwege gezondheidsredenen. Daarom is het koor op zoek naar aanvulling van het ledental. Vooral mannen zijn van harte welkom.

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel