nieuws

Maatregelen Corona

Tags: 

Antoniushuis De Vinder weer geopend

Met ingang van maandag 17 januari 2022 is het Antoniushuis weer open. Vanwege de snelle opkomst van de omikronvariant besloot de parochiekerncommissie in samenspraak met het pastoraal team om geen enkel risico te nemen en alle geplande activiteiten af te gelasten.
Maar aanstaande maandag is De Vinder weer open. Bij bezoek is het nog steeds verplicht om bij aankomst en vertrek een mondneusmasker te dragen en de handen te desinfecteren.

Klein nieuws

Tags: 

Juni 2022 - Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Oude brillen
Eind vorig jaar heeft de Catharinaparochie een groot aantal gebruikte brillen naar Nakivale gestuurd. Deze brillen waren heel snel uitgegeven, dus daarom wordt een actie gestart om opnieuw brillen te sturen.
Vanaf 18 juni kunt u de gebruikte brillen in een speciale doos doen, die in de hal van Antoniushuis De Vinder staat. Bedankt alvast voor uw medewerking.

Weekendvieringen

Tags: 

Met de komst van pastoor Jochem van Velthoven heeft de P.K.C van de Antoniuskern gesproken met het pastoraal team en het parochiebestuur over (her-)starten van weekendvieringen in “De Vinder”. Ondanks de goede en open sfeer waren dit indringende gesprekken. De P.K.C. heeft haar verlangens en standpunten in dezen onomwonden gedeeld met pastoraal team en parochiebestuur. Alle pijn en frustraties die leefden en leven bij onze mede-Antonianen zijn nadrukkelijk benoemd. De gang van zaken bij eerdere gesprekken over de weekendvieringen, heeft boosheid en teleurstelling met zich mee gebracht.

Bedevaart Meerseldreef

Tags: 

Op 19 mei 2022 vindt de jaarlijkse minibedevaart naar Meersel-Dreef plaats.
Vertrek bus vanaf het kerkplein van de Antoniuskerk, De Doelen, of de Verrijzeniskerk.

In Meersel-Dreef vindt een viering plaats bij de grot, met slecht weer wijken we uit naar de kerk.

Na de viering is er koffie/thee met gebak in De Zevenster waarna er richting huiswaarts wordt gegaan.

Inschrijfformulieren liggen in Antoniushuis ‘De Vinder’. U kunt ook bellen met het secretariaat van ‘De Vinder’ tussen 9.00 uur en 12.00 uur. (0162-470 954.

Woord onderweg

Tags: 

Woord onderweg voortaan in Antoniushuis ‘De Vinder’

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep vanuit de Raad van Kerken komt weer bij elkaar op dinsdag 22 februari van 15.00- 16.30 uur.

Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”. Dit keer is het thema: “Stilteplekken.”

Volgende data: 29 maart “Opruimen” en 26 april “De hemel lacht” (Pasen)

Speelgoedactie

Tags: 

Speelgoedactie Catharinaparochie 2021

Inmiddels een jaarlijks terugkomende gebeurtenis: onder leiding van pastoraal medewerkster Annemiek Buijs hebben Sint en Piet veel kinderen weer blij gemaakt. Als onderdeel van het diaconaal plan is er door de vrijwilligers ijverig gekocht, ingepakt en weggebracht. Dit jaar zijn er gericht cadeaus gekocht. Met inzamelen vorig jaar kwam er ook te veel onbruikbaar speelgoed binnen. Beschadigd, incompleet, vuil. En dat is niet leuk om weg te geven en nog minder leuk om te ontvangen.

Pagina's

Abonneren op RSS - nieuws