historie

Antoniusparochie

Tags: 

De kerkelijke situatie rond 1900
Omstreeks 1906 bedroeg de bevolking van het dorp Oosterhout, de kerkdorpen niet meegerekend, ongeveer acht - negen duizend zielen.
De mensen konden naar de kerk gaan in de Sint Janskerk op de Markt, de Paterskerk (de latere H. Hartkerk waarvan nu alleen nog de facade bestaat) en de kapel van de zusters van Sint Catharinadal. Dikwijls gebeurde het dat tijdens de zondagvieringen alle mensen geen plaats hadden tijdens de diensten.

Pierre Cuypers

Tags: 

Pierre Cuypers, ontwerper van onze Sint Antonius van Padua

2007-2008 is het jaar met veel feestelijke activiteiten in de Sint Antoniusparochie maar het is tevens het Cuypersjaar. Pierre Cuypers was een beroemd architect en de ontwerper van onze Sint Antonius van Paduakerk.
Aanleiding voor het Cuypersjaar is dat de inventarisatie van het archief van architect Cuypers, na zeven jaar arbeid, is voltooid.

Antonius Van Padua

Tags: 

Antonius van Padua

De mensen in bij voorkeur de hogere kringen de waarheid zeggen, dat heeft Antonius van Padua tot een populaire volksheilige gemaakt. Hij is in het jaar 1195 in Lissabon als Fernando de Bulhom geboren. Op zijn vijftiende jaar trad hij toe tot de Augustijnen. Een leven van studie lag in het verschiet, maar hij ging liever mohammedanen in Noord Afrika bekeren en stapte over naar de Franciscanen. In 1222 werd hij priester gewijd.

Archief

Tags: 

We hebben er op deze plek al eerder over geschreven: de bisschoppelijke commissie voor inventarisatie van het kerkelijk kunstbezit (da's een hele mond vol!) is al enkele keren in de kerk geweest om vast te leggen wat er in de Antoniuskerk zoal aan kunst is. En dat blijkt heel wat te zijn. Alles wordt nauwkeurig op foto vastgelegd en uitvoerig beschreven. Elke schildering, elk detail, elk meubelstuk, elk gewaad: alles passeert het deskundig team. Ze zijn er nog lang niet mee klaar. Uiteindelijk sturen ze hun bevindingen naar het bisdom en het aartsbisdom. Dat zorgt voor een definitieve rapportage. Maar voor die klaar is, zijn we drie jaar verder. In die tussentijd, blijven we - de klussengroep, de schoonmaaksters en al die anderen die er zorg voor dragen - dat bezit koesteren en laten er op open monumentdag ook anderen van meegenieten. Want dat we er trots op mogen zijn is zeker. We houden u op de hoogte!

Abonneren op RSS - historie