vastenactie

Vastenactie 2020

Tags: 

De werkgroep Vastenactie van de Catharinaparochie doet ook dit jaar weer een beroep op uw vrijgevigheid.
Net als in 2019 is de opbrengst bestemd voor het Revalidatiecentrum Simama in Kisangani [Congo].
Van het geld zullen kleine medische materialen, bloeddrukmeters, medicijnvernevelaars en loophulpmiddelen worden aangeschaft.

In de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’ komt weer informatiemateriaal over de Actie voor Congo. Ook zal er een collectebus staan waar u uw vastenzakje in kunt doen

Vastenactie 2019

Tags: 

In de avondviering in de Antoniuskerkzaal op dinsdag 19 maart 2019 was Henny Hoedemaker aanwezig om over zijn ervaringen in Kisangani [Congo] te vertellen. In de collecte daarna werd € 89,90 opgehaald. Een mooi bedrag.
Goed om te weten dat de Bisschoppelijke Vastenactie het bedrag, wat wij met z’n allen bijeenbrengen, nog eens zal verhogen met 50 %!

Vastenactie 2015

Tags: 

Vastenaktie 2015

In de vastentijd worden er vastenmaaltijden georganiseerd (van 11.30 uur tot 13.00 uur) waarbij steeds een korte inleiding/meditatie verzorgd wordt en een eenvoudige maaltijd van soep en broodjes beschikbaar is.
Het is op donderdag 5 maart (Verrijzeniskerk) en donderdag 19 en 26 maart in De Beuk.
Aanmelding bij de Catharinaparochie in de ochtenduren op nummer 432339.

In de kerk liggen de zogenaamde Vastenaktiezakjes. Deze kunt u meenemen en het gevulde zakje later weer inleveren bij De Vinder of zelf rechtstreeks opsturen.

Vastenactie 2014

Tags: 

Vastenaktie 2014 - Help een thuis bouwen in Sierra Leone

Wie Sierra Leone binnenkomt ziet een schitterend landschap en gastvrije mensen. Maar wie verder kijkt ziet ook de diepe littekens van een langdurige burgeroorlog. Meer dan 10 jaar lang hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan enorme verwoestingen en onvoorstelbare wreedheden.

Vastenactie 2013

Tags: 

Vastenaktie 2013 voor de migranten in Honduras

De vasten is van 13 februari tot en met 30 maart. In de kerk staat een tafel met informatiemateriaal over de Vastenaktie 2013 dat u kunt meenemen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de arme bevolking van het Zuid-Amerikaanse land Honduras.

Vastenactie 2011

Tags: 

Vastenaktie 2011 voor de Filippijnen

Op Aswoensdag is de vasten begonnen en ook de Vastenaktie. Dit jaar is er aandacht voor de Filippijnen en met name voor het eiland Mindoro. In onze kerk is een kleine expositie ingericht over de actie. Er ligt achter in de kerk informatie over het project dat meegenomen mag worden. Ook ligt er het overbekende “Vastenaktiezakje”. Het zakje wordt overigens ook bijgevoegd bij Kerk op het Kruispunt EXTRA nr.5, dat op vele adressen thuisbezorgd wordt.

Vastenactie 2010

Tags: 

In 2010 organiseert Vastenaktie de vijftigste campagne. Alle aandacht gaat deze keer uit naar Malawi, één van de armste landen in de wereld. Het klimaat verandert. Dat heeft overal op de wereld al gevolgen. In Malawi zijn de gevolgen van de klimaatverandering ingrijpend: een kortere regentijd, langere periodes van droogte, extreme regens die vruchtbare grond wegspoelen. In Malemba in het bisdom Mzuzu wordt in het droogteseizoen bijna niets meer geoogst. Voedselschaarste en hongersnood zijn het gevolg. De minimale oogst moet worden verkocht om medische zorg te kunnen betalen.

Vastenactie 2009

Tags: 

Opbrengst van Vastenaktie 2009

De voorlopige opbrengst van de Vastenaktie 2009 is voor ons postcodegebied € 3.135,50. De opbrengst wordt voorlopig genoemd omdat er nog steeds giften via de bank binnenkomen. Het totaal komt tot stand door de vastenaktiezakjes, de donateursbrieven en het insturen van een eenmalige machtiging. De definitieve opbrengst van de Vastenaktie 2008 is € 3.393,83. Iets meer dan de huidige stand van 2009. Allemaal hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid.

Thema Vastenaktie 2009: “Ontmoet de Ander”

Pagina's

Abonneren op RSS - vastenactie