Foto's laatste vieringen Antoniuskerk

Foto's van de vieringen in de Antoniuskerk op 24 en 25 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/QallH6jTI5eI

Foto's van de afscheidsviering in de Antoniuskerk op 31 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/V1tfLwpG4tvx

Foto's van de eerste viering in Antoniushuis de Vinder op 7 januari 2017 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/BLkgcXD3fDZa

Vieringen

Tags: 

zaterdag 9 september – 17.00 uur
Eucharistieviering. Voorgangers H. de Valk en J. Poppelaars. Zanggroep ORTUS o.l.v. Tosca van Zundert zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Cor van Meel e.v. Riet de Bruijn. Jaargetijde van Johanna Diesfeldt-Mulder. Maria Bouman e.v. Andreas van de Ven.

Vredesweek 2017

Tags: 

De kracht van verbeelding

In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn ook dichtbij. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen “wij en zij”. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Gerarduskalender

Tags: 

Vooraankondiging de Gerarduskalender 2018

Vanaf maandag 4 september 2017 is de overbekende Gerarduskalender weer verkrijgbaar in Antoniushuis “De Vinder” aan de Sint Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. Elk jaar is de verkoop weer een succes. Vorig jaar werden er zelfs 237 exemplaren verkocht. Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: De kalender met gratis schild kost slechts € 7,00. Dit jaar is het schild ook weer aan beide kanten bedrukt.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Summerschool Gegoriaans zingen – 11 / 15 augustus 2017
Voor mensen die van zingen houden en geïnteresseerd zijn in het Gregoriaans Al zingend leggen we ons toe op de gezangen van Maria Tenhemelopneming van 15 augustus.
De cursus staat onder leiding van Zr. Hildegard, koorleidster van de communiteit.

Bedevaart Banneux 2017

Elk jaar gaan er vanuit het bisdom Breda twee bedevaarten naar Banneux. Dit gebeurt al 60 jaar. Deze vijfdaagse bedevaart gaat per bus en er gaat voldoende hulp mee.

Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda nodigt u in 2017 van harte uit om deel te nemen aan het tridium of een dagbedevaart naar Banneux.

Tridium:
Vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus 2017.
Volledig verzorgd inclusief reisverzekering prijs € 300,00

Nieuws Antoniusraad juni 2017

Tags: 

Woensdag 28 juni 2017 hebben de leden van de Antoniusraad ge-sproken met pastoor Han Akkermans en een vertegenwoordiger van het kerkbestuur.
We hebben de vieringen in De Vinder geëvalueerd. We hebben bij-gehouden hoeveel mensen de vieringen bezochten; gemiddeld zijn dat er 54. Een goede opkomst derhalve. Wij hebben onze tevreden-heid uitgesproken over het invullen van de voorgangers in de vierin-gen.

Open Kloosterdag 2017

Tags: 

Open Kloosterdag 2017 in Oosterhout

Twee kloosters in Oosterhout nemen dit jaar deel aan de Open Kloosterdag: de Sint-Paulusabdij en Sint-Catharinadal.

Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout
Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag kunnen deelnemers meedraaien in de gebedstijden, de werkzaamheden en vieringen. Er is een rondleiding in de abdij. De bedoeling is dat de deelnemers niet kiezen voor een onderdeel maar het hele weekend meedoen. Aanmelding vooraf via de website www.paulusabdij.nl is nodig.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskerk Oosterhout RSS