Vieringen

Tags: 

Met ingang van dinsdag 24 september 2019 -- Vieringen in de Antoniuskerkzaal:

* elke dinsdag om 9.30 uur
* elke donderdag om 18.30 uur

Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis kopje koffie of thee te gebruiken. Van harte welkom.

Dinsdag 10 december 9.30 uur
Viering van Woord en Gebed. Voorganger: H. Berflo

Intenties:
Antonetta van Wanrooij e.e. Piet de Ronde.

Oudjaarviering

Tags: 

Evenals voorgaande jaren houden we een oudejaarsviering op dinsdag 31 december 2019 om 19.00 uur in Parochiehuis De Vinder: naast de St. Antoniuskerk.

Alle parochianen van de Catharinaparochie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De voorgangers Gerard Berende en Jan Poppelaars zullen met u terugkijken op 2019 en nadenken over de verwachtingen voor de toekomst.

Na de viering sluiten we het oude jaar af en toasten op het nieuwe jaar met een oliebol en een drankje.

Klein nieuws

Tags: 

* In de hal van Antoniushuis “De Vinder” staan sinds vrijdag 8 november twee “nieuwe” lectuurkasten. Ze zijn gemaakt van enkele oude kerkbanken uit de gesloten Sint-Antoniuskerk. Timmerman Toon Jansen heeft de banken verzaagd en vertimmerd tot twee functionele kasten waarin folders, tijdschriften en ander infomateriaal een plaatsje hebben gekregen. Bedankt Toon voor je werk.

Nieuw e-mailadres

Sinds 6 januari 2001 prijkte op de achterzijde van het infoblad van de Sint-Antonius van Padua het e-mailadres van de Sint-Antoniusparochie: st-antonius@zonnet.nl.

Vanaf toen was de Antoniusparochie niet alleen bereikbaar per telefoon en fax maar ook per e-mail.

Vanaf dinsdag 29 oktober 2019 heeft de Antoniuskern echter, net zoals de andere kerken en kernen van de Catharinaparochie, een nieuw e-mailadres:st-antonius@catharina-parochie.nl.

Gerarduskalender 2020

Tags: 

Vanaf maandag 2 september 2019 is de overbekende Gerarduskalender weer verkrijgbaar in Antoniushuis ‘De Vinder’ aan de Sint-Vincentiusstraat 113A te Oosterhout.

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De kalender met gratis schild kost dit jaar € 7,40. Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Veel activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Beginnerscursus: Inleiding in het denken van de hedendaags Grieks-orthodox theoloog Ioannis Zizioulas. Verrijkend voor iedereen die naar verdieping zoekt.
Van 29 – 1 december 2019.

Vervolgcursus: De Eros.
Van 20 – 22 december 2019.

Aan de hand van enkele bladzijden uit zijn boek “Gemeenschap en Andersheid” zullen de deelnemers verheldering krijgen over de tekst en het gesprek kunnen aangaan.

- Begeleiding: Zuster Hildegard Koetsveld

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS