Maatregelen Corona

Tags: 

Antoniushuis ‘De Vinder’ in coronatijd
Sinds maart 2020 is er echter door de parochiekerncommissieleden en vrijwilligers veel werk verzet in het Antoniushuis. We hebben geprobeerd het voor u op een rijtje gezet. Maar misschien zijn we iets vergeten.

* De dagkapel in de Sint-Antoniuskerk was en is nog steeds elke dag van 9.00 tot 16.00 uur open om een kaarsje of lichtje aan te steken. Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt en maken er ook nu nog steeds gebruik van.

* Vanaf zondag 5 april waren in de dagkapel palmtakjes met een palmpasengroet verkrijgbaar.

Allerzielen 2020

Tags: 

Vooraankondiging
Allerzielen in de Antoniuskerkzaal

maandag 2 november, de tweede dag van november staat jaarlijks in het teken van herdenken wie is overleden. Namen worden genoemd en herinneringen worden zo levend gehouden. Ook dit jaar is de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ weer van 10.00 tot 16.00 uur open.

Vieringen

Tags: 

De weekviering op de donderdag om 18.30 uur, in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’, komt op 1 en 8 oktober 2020 te vervallen. Dit in verband met de renovatie van ‘De Vinder’.

Donderdag 22 oktober
18.30 uur. Viering van Woord en Gebed met voorganger P. Hoefnagels

Intenties: Familie Den Boer. Bertha Kieboom e.e. Adrianus Priest. Ine Ditters. Wil van Eijl e.e. Annie v.d. Kieboom. Greet Hörnemans e.v. Jan Kuppens

Donderdag 29 oktober
18.30 uur. Viering van Woord en Gebed met voorganger E. de Kever

Antoniuskoor

Wanneer gaat het koor weer zingen?

Met de leden van de Antoniuszangers is overleg gevoerd over de stand van zaken in deze coronatijd. We hebben afgesproken om begin oktober de zaak opnieuw te bekijken en als het kan dan te beginnen met repeteren.
Optreden tijdens een viering zit er voorlopig nog niet in omdat er maar vijftien mensen een viering mogen bijwonen. Als dat getal verandert gaan we pas nadenken over zingen tijdens een viering.

Uitbreiding Antoniuszangers

Klein nieuws

Tags: 

Oktober 2020

Gastvrijheid voor koren en andere groepen
Voor veel groepen is het moeilijk om geschikte ruimte te vinden voor hun activiteiten. Daarom komen er bij de PKC [parochiekerncommissie] regelmatig vragen binnen of er gebruik gemaakt kan worden van de ruimte in de kerk. Daar kun je met voldoende afstand van elkaar toch zingen of bewegen. Wij bieden gastvrijheid aan twee koren en Moore, die speciaal voor ouderen bewegingslessen organiseert.

Kledingmarkt

Tags: 

Kledingmarkt in de kerk

In de afgelopen periode is veel kleding ingezameld, gecontroleerd en voorzien van informatie over leeftijd en maat. De sacristie stond vol met rekken kleding. De rekken zijn overgebracht naar kerk, zodat ze wat ruimer uitgezet kunnen worden. Op afspraak komen mensen waarvoor de kledingmarkt bedoeld is kijken of er iets bij zit wat bij hen past. Afspraken komen binnen bij het secretariaat.

Kledingbeurs

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Kloostermarkt Onze Lieve Vrouwe Abdij

De zusters van de O.L.V. Abdij gaan “kleiner” wonen en verbouwen. Daarom wordt veel opgeruimd zoals textiel, boeken, meubilair, religieuze attributen enz. Op zaterdag 3 oktober a.s. is ’s ochtends en ’s middags de laatste bezichtiging en verkoop.

Aanmelden:
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht: olvkloostermarkt@gmail.com. Vermeld het dagdeel. U krijgt bericht hoe laat u binnen mag.

Diakenkring

Antoniushuis ‘De Vinder’ ontvangt diakenkring

Maandag 14 september jl. was er een bijeenkomst van diakens en hun echtgenotes in Antoniushuis ‘De Vinder’ in Oosterhout. Ook de bisschop van Breda was hierbij aanwezig.
De tafels in de grote zaal van ‘De Vinder’ waren door vrijwilligers gedekt en op elke tafel stond een vaasje met bloemen. Voor de 15 aanwezigen was een maaltijd verzorgd Vrijwilligers van de Sint-Antoniuskern hadden soep gemaakt en gezorgd voor belegde broodjes.

Sint-Antoniuskerk wordt weer gebruikt

Dat kan nu gemakkelijk want sinds de laatste kerkbanken uit de gesloten Antoniuskerk zijn verwijderd is er een zee van ruimte ontstaan. Daar wordt nu gretig gebruik van gemaakt.
Zo zijn de spullen van de kledingmarkt uit de sacristie van de kerk verplaatst naar het altaarverhoog in de kerk.
Ook repeteert sinds 27 augustus 2020 het koor Cadans in de kerk. Op elke donderdagavond in september zingen zij. Op veilige afstand zingen gaat gemakkelijk in het “lege” kerkgebouw.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS