Foto's laatste vieringen Antoniuskerk

Foto's van de vieringen in de Antoniuskerk op 24 en 25 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/QallH6jTI5eI

Foto's van de afscheidsviering in de Antoniuskerk op 31 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/V1tfLwpG4tvx

Foto's van de eerste viering in Antoniushuis de Vinder op 7 januari 2017 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/BLkgcXD3fDZa

Opening

Antoniuskerk bij Nacht

Waar Zoeker en Vinder
elkaar ontmoeten
komt het Woord
tot Leven

Open Kloosterdag 2017

Tags: 

Open Kloosterdag 2017 in Oosterhout

Twee kloosters in Oosterhout nemen dit jaar deel aan de Open Kloosterdag: de Sint-Paulusabdij en Sint-Catharinadal.

Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout
Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag kunnen deelnemers meedraaien in de gebedstijden, de werkzaamheden en vieringen. Er is een rondleiding in de abdij. De bedoeling is dat de deelnemers niet kiezen voor een onderdeel maar het hele weekend meedoen. Aanmelding vooraf via de website www.paulusabdij.nl is nodig.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Kloosternacht Light 2017
Zaterdag 24 juni 2017 van 19.00 tot 0.30 uur organiseren de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Sint-Paulusabdij de derde editie van de Kloosternacht in de Heilige Driehoek! Een avond vol ontmoetingen en muziek. Een nacht op tocht... bidden, het kloosterleven ontdekken.

Start in de O.L.V Abdij; einde in de Sint-Paulusabdij. Er is de mogelijkheid tot overnachten.
Aanmelding en info via info@olvabdijoosterhout.nl: zuster Simone.

Pinksteren

Tags: 

Viering met Pinksteren in de Sint-Antonius van Padua

Op pinksterzaterdag 3 juni a.s. is er om 17.00 uur in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ een woord- en gebedsviering.
Voorganger is H. Wortel. Kinderkoor ‘De Flierefluiters’ is aanwezig om met hun gezang de viering muzikaal te ondersteunen.
Er is caritascollecte.
Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een kopje koffie of thee te gebruiken.

Het Hoogfeest van Pinksteren

Antoniusfeest 2017

Tags: 

Antoniusviering

Antoniusviering in de kerkzaal
Sint-Antonius van Padua is de patroonheilige van onze Sint Antoniusgeloofsgemeenschap. Zijn naamdag [13 juni] wordt dit jaar, ook al is zijn kerk gesloten, alweer voor de 23e keer groots gevierd.
Voor het eerst vindt dit gebeuren plaats in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Dit jaar gebeurt dat met een eucharistieviering op zaterdag 10 juni 2017 om 17.00 uur. In deze viering worden de Antoniusbroodjes gezegend en uitgedeeld.

Vieringen

Tags: 

zaterdag 27 mei – 17.00 uur
Eucharistieviering.
Voorganger. H. Akkermans
De Antoniuscantorij o.l.v. Wout Kwakernaat zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Riek van Dongen vanwege jaargetijde e.e. Piet Jansen vanwege verjaardag.
Overleden vrijwilligers van de Antoniuskern.
Kees Peemen e.v. Jaqueline Wijnings vanwege verjaardag.

zaterdag 3 juni – 17.00 uur
Woord- en gebedsviering - Gezinsviering.
Voorganger H. Wortel.
Kinderkoor ‘De Flierefluiters’ o.l.v. Micha Verschure verzorgt de muzikale omlijsting.

Meerseldreef

Tags: 

Met de Catharinaparochie naar Meerseldreef

Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een minibedevaart naar Meerseldreef georganiseerd. Bij goed weer wordt de viering bij de grot gehouden en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de kerk.
De voorganger is pastoor Han Akkermans.

Als datum is dit jaar voor woensdag 31 mei gekozen.

Harry De Valk 90

Tags: 

Dankbetuiging

Op 11 januari jongstleden werd ik 90 jaar. Dit was voor velen een aanleiding om mij te feliciteren. Ik kreeg vele en ook dure, mooie en persoonlijke gelukwenskaarten. Dit was hartverwarmend en deed mij goed.
Ik ben niet in staat iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom wil ik het op deze wijze doen. Ik bedank u allen hartelijk voor uw attente gelukwensen bij mijn 90e verjaardag.

Harry de Valk

GEEN 100, MAAR 80 JAAR !!!!!!

Paastijd 2017

Tags: 

Paastijd 1

Pasen vieren in de abdijkerken van Heilige Driehoek

Op Eerste Paasdag 16 april 2017 bent u van harte welkom in de kloosterkerken van de Heilige Driehoek voor een eucharistieviering:

9.00 uur: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3
9.30 uur: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90
11.00 uur: Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskerk Oosterhout RSS