Graf dames Hamilton geruimd

Onlangs is op de algemene begraafplaats ‘De Leijsenakkers’, Veerseweg 42, te Oosterhout het monumentale graf van de dames Caecilia [1859 – 1911] en Dorothea [1860 – 1936] Hamilton geruimd.
Het grafmonument bevond zich op het oude gedeelte van de begraafplaats op enkele passen verwijderd van de plek waar oud-pastoor Harry de Valk OP is begraven.
Op zaterdag 10 maart 2024 was de plek, waar het graf zich bevond, leeg en aangeharkt.

Inloophuis 20 Jaar

Tags: 

Inloophuis De Vinder bestaat 20 jaar

Op 4 april 2024 is het precies 20 jaar geleden dat het Inloophuis in Antoniushuis ‘De Vinder’ van start ging. Eerst alleen op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen. Later werd besloten om het Inloophuis ook op dinsdag- en donderdagmorgen te openen. Dit is nog steeds een groot succes. Veel mensen komen naar ons Inloophuis.
Er wordt gelachen, gesprekken worden gevoerd, naar elkaar geluisterd, verhalen verteld. En intussen genieten van een heerlijk kopje koffie of thee.

Vieringen

Tags: 

Donderdag 25 april 2024 - 19.00 uur

Samenkomst met Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

Donderdag 2 mei 2024 - 19.00 uur

Samenkomst met Woord en Gebed. Voorganger: G. Berende

Donderdag 9 mei 2024 - 19.00 uur

Eucharistieviering – C. Maas SVD. Met medewerking van De Antoniuszangers

Vieringen in de kerkzaal van ‘De Vinder’

Paastijd 2024

Tags: 

Palmpasen in Antoniushuis ‘De Vinder’

Vrijdagmorgen 22 maart 2024 brachten 48 leerlingen van de Vrije School ‘De Strijene’ een bezoek aan het Inloophuis in ‘De Vinder’. Elke leerling had op school een palmpasenstok gemaakt en versierd met op de stok een broodhaantje.

Monument voor de tijd

Tags: 

Bezichtiging foto-expositie verlengd

De bezichtiging van de foto-expositie in de hal van de Sint-Antoniuskerk is voor onbepaalde tijd verlengd.
‘Monument voor de Tijd’ is een ode aan de vrouw. Drieëntwintig portretten van powervrouwen zijn te bekijken.

De expositie is een initiatief van de Stichting Waardemakers.

MONUMENT VOOR DE TIJD - Een ode aan de vrouw

door Juul Langenberg

Antoniusfeest 2024

Tags: 

Antoniusnoveen
door Thea van der Zanden

Een noveen is een tijdspad van negen weken voorafgaand aan een naamfeest. In dit geval Sint-Antonius van Padua.

Negen weken voor het Antoniusfeest kunt u een noveengebed meenemen. Dit gebed kunt u wekelijks thuis bidden.
Omdat wij het Antoniusfeest op 20 juni 2024 vieren, kunt u op donderdag 18 april uw eerste noveengebed bidden. En zo elke donderdag tot 20 juni wanneer het naamfeest van Sint-Antonius wordt gehouden in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS