Foto's laatste vieringen Antoniuskerk

Foto's van de vieringen in de Antoniuskerk op 24 en 25 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/QallH6jTI5eI

Foto's van de afscheidsviering in de Antoniuskerk op 31 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/V1tfLwpG4tvx

Foto's van de eerste viering in Antoniushuis de Vinder op 7 januari 2017 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/BLkgcXD3fDZa

Vieringen

Tags: 

zaterdag 29 juli – 17.00 uur
Woord- en gebedsviering. Voorganger H. Wortel. Het Gemengd Antoniuskoor o.l.v. Tosca van Zundert zorgt voor de muzikale ondersteuning.

zaterdag 5 augustus – 17.00 uur
Woord- en gebedsviering. Voorganger H. Wortel. Samenzang.

zaterdag 12 augustus – 17.00 uur
Eucharistieviering. Voorgangers H. de Valk en E. Bornhijm. Zanggroep ORTUS o.l.v. Tosca van Zundert zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Familie Den Boer

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Summerschool Gegoriaans zingen – 11 / 15 augustus 2017
Voor mensen die van zingen houden en geïnteresseerd zijn in het Gregoriaans Al zingend leggen we ons toe op de gezangen van Maria Tenhemelopneming van 15 augustus.
De cursus staat onder leiding van Zr. Hildegard, koorleidster van de communiteit.

Gerarduskalender

Tags: 

Vooraankondiging de Gerarduskalender 2018

Vanaf 4 september 2016 is de overbekende Gerarduskalender weer verkrijgbaar in Antoniushuis “De Vinder” aan de Sint Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. De kalender met gratis schild kost € 7,--. Ook dit jaar is het schild weer aan beide kanten bedrukt.

Wie de Gerarduskalender 2018 al voor 4 september in zijn of haar bezit wil hebben kan contact opnemen met Thea van der Zanden 0162 - 459 167, contactpersoon van de Gerarduskalender in Oosterhout en omstreken.

Graag zo veel mogelijk gepast betalen.

Bedevaart Banneux 2017

Elk jaar gaan er vanuit het bisdom Breda twee bedevaarten naar Banneux. Dit gebeurt al 60 jaar. Deze vijfdaagse bedevaart gaat per bus en er gaat voldoende hulp mee.

Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda nodigt u in 2017 van harte uit om deel te nemen aan het tridium of een dagbedevaart naar Banneux.

Tridium:
Vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus 2017.
Volledig verzorgd inclusief reisverzekering prijs € 300,00

Nieuws Antoniusraad juni 2017

Tags: 

Woensdag 28 juni 2017 hebben de leden van de Antoniusraad ge-sproken met pastoor Han Akkermans en een vertegenwoordiger van het kerkbestuur.
We hebben de vieringen in De Vinder geëvalueerd. We hebben bij-gehouden hoeveel mensen de vieringen bezochten; gemiddeld zijn dat er 54. Een goede opkomst derhalve. Wij hebben onze tevreden-heid uitgesproken over het invullen van de voorgangers in de vierin-gen.

Open Kloosterdag 2017

Tags: 

Open Kloosterdag 2017 in Oosterhout

Twee kloosters in Oosterhout nemen dit jaar deel aan de Open Kloosterdag: de Sint-Paulusabdij en Sint-Catharinadal.

Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout
Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag kunnen deelnemers meedraaien in de gebedstijden, de werkzaamheden en vieringen. Er is een rondleiding in de abdij. De bedoeling is dat de deelnemers niet kiezen voor een onderdeel maar het hele weekend meedoen. Aanmelding vooraf via de website www.paulusabdij.nl is nodig.

Pinksteren

Tags: 

Viering met Pinksteren in de Sint-Antonius van Padua

Op pinksterzaterdag 3 juni a.s. is er om 17.00 uur in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ een woord- en gebedsviering.
Voorganger is H. Wortel. Kinderkoor ‘De Flierefluiters’ is aanwezig om met hun gezang de viering muzikaal te ondersteunen.
Er is caritascollecte.
Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een kopje koffie of thee te gebruiken.

Het Hoogfeest van Pinksteren

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskerk Oosterhout RSS