Maatregelen Corona

Tags: 

Antoniushuis ‘De Vinder’ en het Inloophuis weer open

Vanaf maandag 31 mei 2021 is het Antoniushuis weer van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur weer open. Op dinsdag is ‘De Vinder’ ook van 13.30 tot 16.00 uur open.

Wel gelden nog steeds de volgende RIVM-maatregelen:
- Handen desinfecteren bij binnenkomst
- Een mondmasker dragen
- 1,50 m afstand houden van elkaar.

Onderhoud

Tags: 

Alles van waarde is weerloos

Dat geldt zeker voor de Oosterhoutse Sint-Antoniuskerk. Een gemeentelijk monument ontworpen door architect Dr. Pierre Cuypers, die ook bekend is geworden als schepper van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Sinds de kerk eind 2016 is gesloten, en niet meer wordt gebruikt waarvoor hij is gebouwd, gaat het in rap tempo bergafwaarts met de bouwkundige staat van de kerk. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is dat goed te zien.

Vieringen

Tags: 

Donderdag 24 juni 18.30 uur

Viering van Woord en Gebed. Voorganger: G. Berende

Inloophuis De Vinder weer geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur

Donderdag 1 juli 18.30 uur
Eucharistieviering. Voorganger: C. Maas.

Intenties: Ter herinnering aan oud-pastoor H. de Valk O.P.

donderdag 8 juli 18.30 uur
Viering van Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

donderdag 15 juli 18.30 uur
Eucharistieviering. Voorganger: R.A. Rojas. Muzikale ondersteuning: T. Michielsen

Vrijwilligersdag 2021

Tags: 

Antoniusfeest 2021

Ieder jaar wordt in onze parochiekern het Antoniusfeest gevierd. Dit jaar anders dan anders. De Antoniusbroodjes worden gezegend door diaken Peter Hoefnagels en daarna bezorgd bij alle vrijwilligers van de kerk en ‘De Vinder’ als dank voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. Hopelijk kan het Antoniusfeest volgend jaar weer “normaal” gevierd worden.

Sfeervol Antoniusfeest in de kerkzaal

Opruimen Sint-Antoniuskerk

Na het verplaatsen van alle religieuze goederen naar het depot in Bergen op Zoom, heeft er een algehele opruiming plaats gevonden.
Vele man- en vrouwuren zijn gestoken in het van boven naar beneden leegmaken van alle zolders, hoeken kasten en ruimtes.
Middagen zijn besteed om alleen al de torenverdiepingen te ontdoen van alle in de ruim 100 jaar verzamelde spullen. Het hele kerkgebouw is van boven tot onder leeg en kan, indien verkocht, leeg opgeleverd worden.

Nieuwe pastor

Tags: 

Tijdelijke pastoor Catharinaparochie

Pastoor Han Akkermans is weer aan de beterende hand en heeft zijn functie als pastoor beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Omdat de nieuwe pastoor Jochem van Velthoven pas eind oktober naar Oosterhout komt, heeft de bisschop aan oud-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers gevraagd om tijdelijk als pastoor op te treden in Oosterhout.
Uit de periode dat hij vicaris van het bisdom was heeft hij een goed beeld gekregen over Oosterhout. Wij wensen hem een fijne periode in Oosterhout toe.

Klein nieuws

Tags: 

Juni 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Opruimen Sint Antoniuskerk
Na het verplaatsen van alle religieuze goederen naar het depot in Bergen op Zoom, heeft er een algehele opruiming plaatsgevonden.

Openstelling ‘De Vinder’
Inmiddels zijn wij weer “helemaal open”, er kan weer koffie gedronken worden iedere morgen in ‘De Vinder’, en er vinden iedere donderdag weer vieringen plaats. Kortom ‘De Vinder’ is weer en nog springlevend.

Kledingmarkt

Tags: 

Opknapbeurt sacristie

Steeds meer mensen maken gebruik van de kledingbeurs. Om de spullen goed te kunnen presenteren zijn de rekken van de zolder van de sacristie naar beneden gehaald. Ze staan nu in de sacristie. Die is vooraf helemaal opgeknapt en ziet er weer prima uit. De rest van de rekken staat nu in een van de zijbeuken van de kerk. Alle rekken worden gebruikt en gevuld door de vrijwilligsters van de kledingbeurs.

Kledingbeurs blijft doorgaan

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS