Vieringen

Tags: 

zaterdag 20 januari – 17.00 uur
Viering van Woord en Gebed. Voorganger H. Berflo. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Antoniuskoor o.l.v. Tosca van Zundert.
Intenties: Jaargetijde voor Corrie v/d Tillaart e.v. Jack Akkermans. Dre van Mook e.v. Rie Kops vanwege jaargetijde en verjaardag.

zaterdag 27 januari – 17.00 uur
Eucharistieviering Voorganger H. Akkermans. De Antoniuscantorij o.l.v. Wout Kwakernaat zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Corry Huijben- van Lil.

Bijeenkomst 10 januari 2018

Tags: 

Op 12 december 2017 heeft de Antoniusraad van het parochiebestuur een notitie ontvangen. Die gaat over de toekomst van De Vinder. Het gaat zowel over de vieringen op zaterdagavond als de rol van De Vinder als diaconaal centrum.
Er worden nogal wat veranderingen voorgesteld. Daar ligt géén nieuw parochieplan aan ten grondslag. Ook argumenten ontbreken.
Omdat de initiatiefgroep ooit het eerste plan samen met u bedacht heeft, heeft de Raad contact met de groep opgenomen om hierover te praten.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Zuster Juliana overleden

Op dinsdag 26 december 2017 ontvingen wij het droevige bericht dat Zuster Juliana Veld, moniale van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, op kerstavond 24 december is overleden.
De plechtige uitvaartliturgie heeft plaatsgevonden op 28 december.

Zuster Juliana werd geboren in Heiloo op 24 januari 1921. Zij legde op 7 november 1946 haar professie af in de O.L.V. Abdij.
Na de viering is Zuster Juliana begraven op het kloosterkerkhof.
Wij zullen haar gedenken in onze gebeden.

Activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Openstelling Sint Antoniuskerk

Tags: 

Kerststal bezichtigen

De kerststal van de Sint-Antoniuskerk is op Eerste en Tweede Kerstdag vanuit de dagkapel te bewonderen.
U bent dan van 9.00 tot 16.00 uur welkom.
In de dagkapel is er ook de mogelijkheid om een lichtje of kaarsje aan te steken.

Na 26 december is de kerststal tot en met 6 januari 2018 nog te aanschouwen tijdens de openingstijden van het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12. uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Drie Koningenbezoek sluit kerstexpositie af

Boek Antonius

Tags: 

De Sint Antoniusparochie in boekvorm

- Een kerk voor de Voorhei – een fraai geschenk voor de feestdagen

Nu de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016, na meer dan 100 jaar “in bedrijf” te zijn geweest, gaat sluiten, wordt het in 2008 verschenen boek “Een kerk voor de Voorhei” van Dr. Cock Gorisse langzamerhand een collector’s item.

Nieuws Antoniusraad december 2017

De Antoniusraad heeft zich de laatste tijd vooral gericht op het aanvullen van de leden voor onze raad. Toos Ebben heeft al eerder aangegeven dat zij, door allerlei zaken, onvoldoende aandacht kon geven aan het lidmaatschap van onze raad.

Ook Dré Damoiseaux heeft inmiddels zijn lidmaatschap op moeten zeggen daar hij is benoemd tot pastoraal assistent van de Catharinaparochie. Hij gaat zich vooral richten op het ouderenpastoraat.

Beiden hartelijke dank voor jullie bijdrage bij de advisering naar het kerkbestuur.

Gerarduskalender

Tags: 

Vooraankondiging de Gerarduskalender 2018

De Gerarduskalender is een prachtig sinterklaasgeschenk. Ook dit jaar is hij weer verkrijgbaar in Antoniushuis “De Vinder” aan de Sint Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. Dit jaar weer met een gratis kalenderschild met twee keuzes! De prijs is dit jaar € 7,00.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskerk Oosterhout RSS