Vieringen

Tags: 

Weer weekvieringen in de Antoniuskerkzaal

Vanaf 13 augustus zullen er weer vieringen gehouden worden in de Vinder. De eerste viering is een Eucharistieviering, waarin pastoor Han Akkermans zal voorgaan. Aanvang half zeven.

Op 20 augustus zal er een woord- en gebedsviering zijn, waarin diaken Peter Hoefnagels zal voorgaan. Op 27 augustus is er een woord- en gebedsviering, waarin Henk Berflo zal voorgaan.

Maatregelen Corona

Tags: 

Antoniushuis ‘De Vinder’ voorzichtig open

Antoniushuis ‘De Vinder’ gaat weer 2 keer per week open voor bezoekers. Met ingang van 7 juli 2020 is het Antoniushuis elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur open.
Op het secretariaat is dan een gastvrouw of –heer aanwezig om de telefoon op te nemen of om informatie te verstrekken.
Ook is het op die morgens weer mogelijk om koffie of thee te drinken. Maar vanwege de coronamaatregelen van het RIVM is dat niet in de huiskamer / keuken.

Elk gelden voor elke bezoeker de volgende maatregelen:

Herinneringen aan Pastoor Harry de Valk

Tags: 

Vandaag bij het overlijden van onze “herder” pastoor De Valk moet ik denken aan mijn woorden bij het afscheid van Harry (zoals hij genoemd wilde worden) van Oosterhout bij de viering in Antoniushuis De Vinder op 11 november 2017.

Fietsend door Oosterhout zag ik in Dommelbergen een flinke kudde Drentse heideschapen. Lekker grazend, knabbelden zij hun buikje vol. Zij liepen opgeborgen tussen het schrikdraad, maar hun herder was nergens te bekennen.

Hoe verschillend met die herder en zijn kudde welke we op vakantie op de heide tegenkwamen.

Afscheid van emeritus-pastoor Harry de Valk

Tags: 

Vrijdagmiddag 3 juli werd vanuit onze parochiekern afscheid genomen van Harry de Valk. De uitvaartmis was gehouden in Nijmegen in het bijzijn van alleen zijn familie en de leden van de orde der dominicanen. Rond halftwee kwam het stoffelijk overschot aan op het kerkplein van de Sint-Antoniuskerk.

Tijdens het wachten op de familie uit Nijmegen, vulde het kerkplein zich stilaan met veel belangstellenden. Na aankomst van de familie werd het stoffelijk overschot uit de rouwauto gehaald en opgebaard op zijn kerkplein voor de grote kerkdeuren.

Klein nieuws

Tags: 

Juli 2020

60 jaar getrouwd
Op dinsdag 23 juni 2020 waren Toon van Dongen en Bert van Raaij 60 jaar getrouwd. Vanwege de coronamaatregelen was de dag anders dan beiden gewild hadden. In kleine kring hebben ze toch iets van die dag gemaakt.
De parochiekerncommissie van de Antonius heeft gemeend die dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Overlijden Harry de Valk

Tags: 

Vrijdag 26 juni jl. overleed in kloosterverzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen Harry de Valk ‘pastoor de Valk’ in de leeftijd van 93 jaar. Pastoor Harry de Valk behoort tot de ‘canon’ van de Oosterhoutse geschiedenis voor het tijdvak vanaf 1972. Ook in het straatbeeld van Oosterhout was hij tot 2018 een bekende verschijning: een lange slanke gestalte in zijn regenjas op de fiets. Bij een van zijn jubilea werd een feestlied geschreven waarin de volgende regels staan die hem treffend beschrijven: “De Valk, in heel der kerk is er niemand zoals hij. De Valk, modern met wat wierook erbij.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS