Foto's laatste vieringen Antoniuskerk

Foto's van de vieringen in de Antoniuskerk op 24 en 25 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/QallH6jTI5eI

Foto's van de afscheidsviering in de Antoniuskerk op 31 december 2016 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/V1tfLwpG4tvx

Foto's van de eerste viering in Antoniushuis de Vinder op 7 januari 2017 gemaakt door Paul van Acker:

https://www.myalbum.com/album/BLkgcXD3fDZa

Vieringen

Tags: 

Kerkberichten van zaterdag 25 februari t/m vrijdag 3 maart 2017

U kunt uw intentie voor de zaterdagviering opgeven op het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ Sint-Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout.

zaterdag 25 maart – 17.00 uur
Woord- en gebedsviering. Voorganger H. Berflo. De Antoniuscantorij o.l.v. Wout Kwakernaat zingt.
Uit dankbaarheid voor Willem en Greet Soeters-Christ en kinderen. Anneke Botter e.e. Rudolf Brugman, jaargetijde.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Wat betekent Pasen? - 16-19 maart 2017
Geloofsverdieping vanuit de rijke paascyclus.
Voor mensen die graag wat meer inhoudelijk willen weten over wat ze vieren en geloven. Voor hen die zich biddend willen voorbereiden op Pasen. Voor mensen die gewoon benieuwd zijn en nog zoekende zijn.

Begeleiding: Zuster Hildegard Koetsveld
Aanmelden: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl of tel.: 0162-455 079

Collectes 2017

Tags: 

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Op zaterdag 4 maart wordt de caritascollecte in onze kerkzaal gehouden voor de Oecumenische Werkgroep Armoede.
Deze lokale werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid, individuele advisering en ondersteuning en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

Nieuws Antoniusraad februari 2017

In een emotionele slotviering hebben we afscheid genomen van onze prachtige Antoniuskerk, maar intussen hebben we een 4-tal vieringen in Antoniushuis ‘De Vinder’ gehouden.
Er is hard gewerkt om een sfeervolle ruimte voor deze vieringen te maken. We zijn blij met de positieve reacties van de bezoekers; zij geven aan dat het een sfeervolle gebedsruimte is geworden. Het is er warm en we voelen ons meer één gemeenschap.

Zangkoren

Tags: 

Korenwissel
De Sint-Antonius van Padua kent vier koren die tijdens de vieringen zingen. Zij doen dit al jaren volgens een vast schema.
Met ingang van 11 februari 2017 vindt er een korenwissel plaats. De Zanggroep ORTUS zingt voortaan op de tweede en het Gemengd Antoniuskoor op de derde zaterdag van de maand.
Voor alle koren zie onderstaand schema.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskerk Oosterhout RSS