Vieringen

Tags: 

Ddonderdag 30 november 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

Intenties:
Sara Kuysters en haar beide grootouders Corrie en Kees

Donderdag 7 december 2023 - 19.00 uur
Eucharistieviering met voorganger C. Maas met medewerking van De Antoniuszangers

Donderdag 14 december 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord & Gebed. Voorganger: G. Berende

Vieringen in de kerkzaal van ‘De Vinder’

Gerarduskalender 2024

Tags: 

Gerarduskalender 2024 is er al!

De Gerarduskalender 2024 is een mooi geschenk om cadeau te geven met Sinterklaas aan vrienden en bekenden. Voor eenieder die hem nu al wil hebben of niet kan wachten: hij is weer verkrijgbaar, de overbekende Gerarduskalender 2024 uit Wittem.

De kalender is een goed middel om elke dag positief te beginnen.
Met op de voorkant telkens een spreuk en op de achterkant moppen, gedichten, bezinnings- teksten, puzzels of informatie.

Antoniuswinkeltje

Tags: 

In Antoniushuis ‘De Vinder’ staat bij binnenkomst in de hal een mooie vitrine met prachtige Antoniusvoorwerpen.

In de vitrine staat van elk één exemplaar. Deze kunt u bekijken en aan de desbetreffende gastvrouw kunt u zeggen wat u wilt kopen. Bij elk voorwerp staat een prijskaartje. De gastvrouw gaat in de voorraadkast uw Antoniusvoorwerp halen.

Het zijn prachtige herinneringen aan onze Antonius. Het zijn ook mooie cadeautjes om weg te geven.

Sinterklaas

Tags: 

Sinterklaasactie in ‘De Vinder’

Alhoewel het nog enkele weken duurt, zijn de vrijwilligers van de Antoniuskern al gestart met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest.
In samenwerking met betrokken instanties wordt een lijst opgesteld van kinderen, die een uitnodiging zullen krijgen om de bijeenkomst met de heiligman bij te wonen. Ook de ouders van de kinderen zullen worden uitgenodigd.

In de lectuurkast in de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’ en in de dagkapel van de Antoniuskerk zijn opgaveformulieren te vinden.

Uitbreiding werkzaamheden pastoor Van Velthoven

Tags: 

Administrator in Alphen
Met ingang van 10 oktober 2023 is pastoor Van Velthoven door de bisschop van Breda benoemd tot parochie-administrator van de parochie Sint-Jan de Doper te Alphen. Daar is pastoor Demmers met pensioen gegaan. Daarmee krijgt hij naast zijn benoeming als pastoor van de Catharinaparochie te Oosterhout ook de verantwoordelijkheid over de Sint-Jan de Doperparochie te Alphen.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS