Nieuwjaarswens

2018 was een turbulent jaar voor de Sint-Antoniusgeloofsgemeenschap. Door de ontwikkelingen voelden velen zich teleurgesteld en hadden het gevoel in de steek gelaten te zijn.
Laten we hoopvol uitkijken naar het jaar dat nog voor ons ligt: 2019.

Wij wensen alle lezers van de Antoniuswebsite vredige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.
Laten we elkaar enthousiasmeren en tot steun zijn in het nieuwe jaar.

Vieringen

Tags: 

Met ingang van dinsdag 12 maart 2019 -- Vieringen in de Antoniuskerkzaal:

* elke dinsdag om 18.30 uur
* elke donderdag om 9.30 uur

Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis kopje koffie of thee te gebruiken. Van harte welkom.

dinsdag 21 mei 18.30 uur
Woord en Gebed. Voorganger: S. Lange.

Intenties: Wilma Opstroom, vanwege haar verjaardag

6e noveen van Antonius van Padua

donderdag 23 mei 9.30 uur
Woord en Gebed. Voorganger: H. Wortel

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

19 mei OPEN KLOOSTERDAG IN DE TUIN

Zondag 19 mei wordt er landelijk weer een Open Kloosterdag gehouden. De zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout verwelkomen u daarvoor graag in de tuin: om twee uur zal de poort opengaan – tot vijf uur. Aansluitend bent u van harte welkom in de kerk voor de Vespers.

Antoniusnoveen

Kom luisteren naar de Antoniusnoveen

Het woord noveen komt uit het Latijn: 'novena' betekent negen. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren werd de Geest van God over de Apostelen uitgestort.
Een noveen kan gewijd worden aan God, Jezus, Maria of een [of meerdere] heiligen.

Bedevaart Meerseldreef

Tags: 

Op dinsdag 28 mei 2019 is er traditiegetrouw weer een mini-bedevaart naar Meerseldreef vanuit de Catharinaparochie.
Om 13.00 uur is het vertrek vanaf Antoniushuis ‘De Vinder’.
Om 14.00 uur is de viering bij de grot.
Omstreeks 15.00 uur is er koffie of thee met gebak in de ‘Zevenster’. Daarna is weer het vertrek naar Oosterhout.

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Het ingevulde formulier graag inleveren voor 15 mei a.s. bij het secretariaat van uw eigen kerkplek.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS