Paastijd 2021

Tags: 

Foldertje over de Goede Week

In Antoniushuis ‘De Vinder’ is een handzaam foldertje verkrijgbaar met daarin informatie over de Goede Week en Pasen.
Daarin staan alle vieringen en activiteiten vermeld die dan plaatsvinden op de diverse locaties van de Sint-Catharinaparochie.
Vraag ernaar bij de medewerkers van het Antoniushuis.

Pasen in coronatijd

Ontvreemde boekje oud-pastoor De Valk nog steeds kwijt

Ontvreemde boekje oud-pastoor De Valk nog steeds kwijt

Het derde boekje met artikelen van de hand van oud-pastoor Harry de Valk is nog steeds niet terug.
In ’t KruispunT nr. 1 - 2022 berichtten wij over de verdwijning van het boekje. Het boekje, uit een serie van drie, lag daar ter inzage in de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Het werd door een bezoeker “meegenomen’. Op onze oproep om het terug te bezorgen, volgde geen reactie.
Wij hopen dat degene die het “meenam” er gelukkig mee is en veel leesplezier heeft bij het boekje van Harry de Valk.

Wereldgebedsdag 2022

De oecumenische viering op Wereldgebedsdag zal dit jaar (nu hopelijk live) worden gehouden op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (Zuiderhout)

De liturgie komt dit jaar uit het comité van Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het thema voor de viering is afgeleid uit de tekst van Jeremia 29, 11 “Gods belofte”. De bijbeltekst komt uit de tijd van de ballingschap van Israël.

Woord onderweg

Tags: 

Woord onderweg voortaan in Antoniushuis ‘De Vinder’

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep vanuit de Raad van Kerken komt weer bij elkaar op dinsdag 22 februari van 15.00- 16.30 uur.

Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”. Dit keer is het thema: “Stilteplekken.”

Volgende data: 29 maart “Opruimen” en 26 april “De hemel lacht” (Pasen)

Speelgoedactie

Tags: 

Speelgoedactie Catharinaparochie 2021

Inmiddels een jaarlijks terugkomende gebeurtenis: onder leiding van pastoraal medewerkster Annemiek Buijs hebben Sint en Piet veel kinderen weer blij gemaakt. Als onderdeel van het diaconaal plan is er door de vrijwilligers ijverig gekocht, ingepakt en weggebracht. Dit jaar zijn er gericht cadeaus gekocht. Met inzamelen vorig jaar kwam er ook te veel onbruikbaar speelgoed binnen. Beschadigd, incompleet, vuil. En dat is niet leuk om weg te geven en nog minder leuk om te ontvangen.

Allerzielen 2021

Tags: 

Allerzielen 2021 - terugblik

Op 2 november 2021 was er in Antoniushuis ‘De Vinder’ de mogelijkheid om de overledenen te herdenken.
In een sfeervol ingerichte kerkzaal stond, voor de verschillende overledenen van het afgelopen jaar, een kaars met hun naam. Ook was een foto van elke overledene te zien. Dit alles was door vrijwilligers van de Antoniuskern verzorgd. Deze overledenen hadden een band met de Sint-Antoniuskern. We willen aan hen blijven denken op gepaste tijden, zodat we ze niet vergeten.

Wij hebben herdacht:

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS