Antoniusfeest 2020

Tags: 

Antoniusviering op 11 juni 2020

Ieder jaar krijgt de viering van de patroonheilige speciale aandacht in de Antoniuskern. We herdenken hem met een speciale eucharistieviering, waarin het Antoniusbrood wordt gezegend en uitgedeeld. Dit jaar zullen pastoor Han Akkermans en diaken Peter Hoefnagels voorgaan in deze viering. De Antoniuszangers zullen zingen. Negen weken voorafgaande aan deze dag wordt de Antoniusnoveen gebeden tijdens de vieringen op donderdagavond.

Oprichting PKC

Tags: 

Iedere parochiekern van de Catharinaparochie heeft een ParochieKernCommissie. Dat is een groep vrijwilligers, die door het parochiebestuur is benoemd om voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern te zorgen.
De PKC van de Antoniuskern bestaat uit drie personen en een adviseur.
Graag stellen ze zich aan u voor:

Ad Lips neemt de taak van voorzitter op zich. Hij is ook de contactpersoon voor de gastvrouwen en -heren.

Theo Michielsen wordt de secretaris van de PKC. Hij is ook verantwoordelijk voor de bouwzaken en de communicatie.

Collectes 2020

Tags: 

4-5 januari: LILIANEFONDS
Dit fonds schept mogelijkheden voor kinderen die met een handicap in extreme armoede leven. Ieder kind heeft talenten. Het Lilianefonds wil deze talenten naar boven halen.

1-2 februari: DE ZONNEBLOEM
Het werk van de Zonnebloem is bekend: aandacht voor mensen die ziek zijn en niet gemakkelijk van huis kunnen. Zij krijgen bezoek of kunnen een keertje mee op pad. Van harte aanbevolen.

Gerarduskalender 2020

Tags: 

Tot 31 januari 2020 is de overbekende Gerarduskalender weer verkrijgbaar in Antoniushuis ‘De Vinder’ aan de Sint-Vincentiusstraat 113A te Oosterhout.

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De kalender met gratis schild kost dit jaar € 7,40. Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt.

Oudjaarviering

Tags: 

Met een mooie Oudejaarsbijeenkomst in de goedgevulde kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ heeft de Antoniusgemeenschap 2019 afsloten. Het was een inspirerende bijeenkomst die werd voorgegaan door Gerard Berende en Jan Poppelaars. Er werd gebeden. Er werden liederen gezongen en er werd overwogen. Ongeveer 50 personen bezochten de bijeenkomst. We keken terug op het oude jaar en gaan met vol geloof en kracht het nieuwe jaar in. Na afloop was er een gezellig samenzijn met een drankje en een oliebol. Laat 2020 nu maar komen. Wij zijn er klaar voor!

Oudejaarsbijeenkomst

Antoniuskoor

Uitbreiding Antoniuszangers

Sinds vorig jaar zingt er weer een koor tijdens de eucharistievieringen op donderdagavond. We horen veel positieve reacties van parochianen, die die vieringen bezoeken. We zoeken nog enkele zangers en zangeressen om het koor te versterken.
De repetities zijn op maandag middag om 14:00 uur in Antoniushuis De Vinder. Na afloop drinken we samen koffie en thee.

Op donderdagavond zingen we twee keer in de maand om halfzeven tijdens de eucharistieviering. We zingen Nederlandse kerkliederen samen met de bezoekers van de viering.

Klein nieuws

Tags: 

Februari 2020

Stille Omgang in Amsterdam
In 1345 vond het Mirakel van Amsterdam plaats. In de middeleeuwen werd dit wonder uitbundig gevierd. Vanaf 1881 wordt het Mirakel gevierd met een stille tocht door nachtelijk Amsterdam. Duizenden mensen hebben deze tocht gelopen. Ook dit jaar vindt de Stille Omgang weer plaats in de nacht van 21 op 22 maart.
Informatie over deelname aan deze tocht is te verkrijgen bij het secretariaat van ‘De Vinder’.

Kerstal vaak bezocht

Tags: 

Ondanks het regenachtige weer tijdens de kerstdagen wisten toch nog veel mensen de weg te vinden naar de dagkapel van de Sint-Antoniuskerk. Vanuit de dagkapel had men zicht op de kerstal en –groep, die achter het hek van de kapel stond opgesteld. In de verte zag men de verlichte grote ster hangen. Er zijn tijdens de kerstdagen 36 Antoniuskaarsen en 23 lichtjes aangestoken door de bezoekers. Wie wilde kon een kerstkransje pakken en opsnoepen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Ook op de dagen na Kerstmis werden er bij de kerststal kaarsjes en lichtjes aangestoken.

Nieuwjaarsreceptie Antoniuskern

Tags: 

De traditie van de nieuwjaarsreceptie in de Antoniuskern is al heel oud. Na afloop van de eucharistieviering werd het glas geheven, nadat men eerst gebeden had voor een goed Nieuwjaar.
Die traditie is verdwenen, maar willen wij weer nieuw leven inblazen. Zoals vroeger: na de eerste eucharistieviering. Die is op donderdag 16 januari 2020 en wordt om halfzeven ’s avonds gehouden in de kerkzaal van De Vinder. Na die viering kunnen we samen terugkijken op het afgelopen jaar, waarin veel bereikt is.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS