Nieuwjaarsreceptie Antoniuskern

Tags: 

De traditie van de nieuwjaarsreceptie in de Antoniuskern is al heel oud. Na afloop van de eucharistieviering werd het glas geheven, nadat men eerst gebeden had voor een goed Nieuwjaar.
Die traditie is verdwenen, maar willen wij weer nieuw leven inblazen. Zoals vroeger: na de eerste eucharistieviering. Die is op donderdag 16 januari 2020 en wordt om halfzeven ’s avonds gehouden in de kerkzaal van De Vinder. Na die viering kunnen we samen terugkijken op het afgelopen jaar, waarin veel bereikt is.

Kerstconcert in Sint-Catharinadal

Zondagmiddag 22 december 2019 verzorgt Het Dongense koor Stella Vocalis onder leider van Sonja van den Dries een gevarieerd kerstconcert met samenzang in de priorij van de zusters norbertinessen, Kloosterdreef 3, Oosterhout.
Op het programma staan klassieke hedendaagse kerstliederen. Ook de traditionele kerstliederen zullen niet ontbreken.
Rick Muselaers speelt orgel en piano. Diaken Jan Joosten vertelt het kerstverhaal.
De toegang is gratis. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.

Sint en Piet werden goed geholpen

Vanuit het project jonge gezinnen van de H. Catharinaparochie, dat geleid wordt door pastoraal werker Annemiek Buijs, kregen kinderen van 0 tot 12 jaar een cadeautje in hun schoen. In het bijzonder de kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
In het weekend van 30 november en 1 december stond in de vier katholieke kerken van de parochie een doos waarin men nieuw of nog in goede staat verkerend speelgoed kon deponeren. Er werd ontzettend veel geschonken.

Kerstmis 2019

Tags: 

Kerken in de kersttijd in de Heilige Driehoek. U bent van harte welkom in de kloosterkerken van de Heilige Driehoek voor een eucharistieviering.

Eerste kerstdag 25 december 2019

9.00 uur: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3
9.30 uur: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90
11.00 uur: Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80

Alphacursus in Antoniushuis ‘De Vinder’

Tags: 

Bij Alpha krijg je de mogelijkheid om in ongeveer 10 bijeenkomsten en een zaterdag open te praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en inspirerend.

Waar?
De bijeenkomsten vinden plaats in Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A, te Oosterhout telkens van 18.00 tot 21.00 uur.

Wanneer?
Op 29 januari, 5, 12 en 19 februari, 4, 7, 11, 18, en 23 maart en 1 april 2020.

Opgave
Informatie of aanmelden kan via info@catharina-parochie.nl.

Nieuw e-mailadres

Sinds 6 januari 2001 prijkte op de achterzijde van het infoblad van de Sint-Antonius van Padua het e-mailadres van de Sint-Antoniusparochie: st-antonius@zonnet.nl.

Vanaf toen was de Antoniusparochie niet alleen bereikbaar per telefoon en fax maar ook per e-mail.

Vanaf dinsdag 29 oktober 2019 heeft de Antoniuskern echter, net zoals de andere kerken en kernen van de Catharinaparochie, een nieuw e-mailadres:st-antonius@catharina-parochie.nl.

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS