Advent 2023

Tags: 

Eerste donderdag van de Advent

Omdat er in Antoniushuis ‘De Vinder’ geen zondagvieringen meer zijn, wordt er in de donderdagviering, voorafgaand aan de eerste zondag van de Advent, aandacht gegeven aan de Advent. In elke viering wordt een kaars van de adventskrans aangestoken. Zo wordt de periode naar het kerstfeest symbolisch zichtbaar gemaakt.
De ‘adventsvieringen’ in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder zijn op:
30 november
7 december
14 december
21 december
De vieringen beginnen telkens om 19.00 uur. U bent van harte welkom. De kerkzaal is goed verwarmd.

De Advent is de benaming voor de aanloopperiode naar Kerstmis. De naam Advent komt van het Latijnse woord “adventus” dat ‘de komende’ betekent. God komt naar ons toe. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het komende kerstfeest Dat is het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht. Het liturgisch jaar begint met de Advent. De Advent begint vier zondagen voor Kerstmis. De lengte van de adventsperiode is verschillend maar telt altijd vier zondagen. In de kerk en ook in sommige huizen wordt de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een krans van dennengroen waarop 4 kaarsen staan. Tussen de kaarsen wordt een paars lint gedraaid om de krans. Deze kleur is de liturgische kleur van de Advent. Elke zondag wordt een kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor de kerst branden alle kaarsen.

In België, Oostenrijk en Zwitserland bestaat hier en daar het gebruik ook in de kaarsen de liturgische kleuren te laten terugkomen: 3 paarse kaarsen en 1 roze kaars. De roze kaars verwijst naar de derde zondag in de Advent: Zondag Gaudete. Het is een dag van vreugde in de verwachting van de komende Verlosser.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. De lezingen uit de bijbel in de periode van de Advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven.

Advent