actueel

Maatregelen Corona

Tags: 

Antoniushuis ‘De Vinder’ weer open
Na de persconferentie op 3 november 2020 van minister-president Rutte en minister De Jonge over de verscherping van de RIVM-maatregelen besloot de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius om het Antoniushuis te sluiten. Dat betekende geen koffie/thee drinken in de grote zaal, geen alphacursus, geen icoon schilderen en geen vergaderingen.

Vieringen

Tags: 

Donderdag 21 januari
18.30 uur. Viering van Woord en Gebed met voorganger P. Hoefnagels

Intenties:
Jaargetijde van Pieter de Vetter e.e. Nelly Evers. Jaargetijde van Rea van den Heijkant.

Donderdag 28 januari
18.30 uur. Eucharistieviering met voorganger H. Akkermans. Muzikale ondersteuning door T. Michielsen

Gelovigen en bedienaren wonen de viering bij op eigen risico.
U kunt dus nooit de Catharinaparochie aansprakelijk stellen als u een coronabesmetting oploopt.

Pietenhuis ‘De Vinder’

Tags: 

Vol verwachting klopt ons hart………..
Zeker in deze tijd is dat voor veel kinderen van toepassing, maar…. zeker niet voor allemaal!
In het Pietenhuis van Sinterklaas, Antoniushuis ‘De Vinder’, hebben de hulppieten van de Antoniuskern keihard gewerkt om ook voor deze kinderen, waarvan de ouders het financieel niet gemakkelijk hebben, ook te zorgen dat hun schoen bij de schoorsteen gevuld werd.
Voor 65 kinderen hebben deze Pieten een verrassingspakket samengesteld, wat door vrijwilligers is opgehaald en thuis bezorgd.

Klein nieuws

Tags: 

December 2020

Nieuwjaarswens
Wij wensen alle Antonianen en eenieder die zich verbonden voelt met de Antoniusgemeenschap, binnen de beperkingen van de RIVM-maatregelen, Fijne intieme Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021.
Moge God u vergezellen op uw weg in het nieuwe jaar.
Parochiekerncommissie Sint-Antonius van Padua

Redactie ’t KruispunT

Sint Catharinadal
Op 11 december 2020 is overleden: Zuster Imelda van der Staak, norbertines van de priorij Sint-Catharinadal

30 jaar Kerk op het Kruispunt

Tags: 

Bloemen voor het jarige KruispunT

Dinsdag 27 oktober 2020 werd de redactie van ’t KruispunT verrast met een fleurige bos bloemen.
De parochiekerncommissie van de Sint-Antonius had gemeend de 30e verjaardag van ’t KruispunT niet ongemerkt voorbij te laten gaan en wilde zo haar dank uitspreken voor al die redactieleden die, in de afgelopen 30 jaar, zich hebben ingezet voor het infoblad van de Sint-Antonius.

Kledingmarkt

Tags: 

Kledingmarkt in de kerk

Voor mensen met een smalle beurs is er gratis kleding beschikbaar in de [gesloten] Sint-Antoniuskerk. Op het altaarverhoog van de kerk, staan rekken met kleding opgesteld. Er is kleding in allerlei soorten en maten. Ook zijn er tafels met kinder- en babykleding. Alle kleding is door vrijwilligers van de Sint-Antoniuskern gesorteerd.

Overleden kinderen

Tags: 

Herdenkingsdienst voor alle overleden kinderen

De herdenkingsdienst die op maandag 2 november 2020 in de aula van Begraafplaats Leijsenakkers zou worden gehouden gaat dit jaar niet door. Door de aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk de herdenking voor de doodgeboren en vroeg overleden kinderen zoals gebruikelijk te laten plaatsvinden. Natuurlijk kan eenieder die dag persoonlijk een bloem komen neerleggen bij het monument voor de overleden kinderen.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Kloostermarkt Onze Lieve Vrouwe Abdij

De zusters van de O.L.V. Abdij gaan “kleiner” wonen en verbouwen. Daarom wordt veel opgeruimd zoals textiel, boeken, meubilair, religieuze attributen enz. Op zaterdag 3 oktober a.s. is ’s ochtends en ’s middags de laatste bezichtiging en verkoop.

Aanmelden:
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht: olvkloostermarkt@gmail.com. Vermeld het dagdeel. U krijgt bericht hoe laat u binnen mag.

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel