actueel

Vieringen

Tags: 

Donderdag 29 februari 2024 - 19.00 uur
Woord & Gebed – J. Poppelaars.

Intenties:
Jaargetijde voor Antonie den Boer. Mevr. Riet van Wanrooij – Marijnissen.

Donderdag 7 maart 2024 - 19.00 uur
Eucharistieviering – C. Maas. Met medewerking van De Antoniuszangers

Donderdag 14 maart 2024 - 19.00 uur
Woord & Gebed – G. Berende

Vieringen in de kerkzaal van ‘De Vinder’

Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Kledingmarkt

Tags: 

Weggeefbeurs

Dagelijks is het een komen en gaan van bezoekers van onze “kledingbeurs”. De werkgroep heeft het druk met het inzamelen en sorteren van kleding en kleine huishoudelijke spullen.
In het aanbod is een grote variatie. Sommige afgegeven zakken zijn prachtig gesorteerd en kunnen zo naar de hangrekken en anderen denken dat we een afvalcontainer zijn.

Kort nieuws

Tags: 

Klankbord preekstoel uit de kerk

Op donderdag 18 januari 2024 is het klankbord boven de preekstoel uit de Sint-Antoniuskerk gehaald.
Het was afkomstig uit de Sint-Annakerk in Breda. Die kreeg het cadeau bij haar 25-jarig bestaan. Het klankbord, dat ruim 150 kg weegt, werd in 1999 door de klussengroep van de Antonius met vereende krachten boven de preekstoel gemonteerd.

Kernteam Antonius

Tags: 

Kernteam Antonius

Met het vertrek van Ad en Theo uit de parochiekerncommissie (PKC) bleef Thea alleen over. Jan Poppelaars diende de PKC als adviseur.
Onder de titel ‘Ondersteuning voor Thea’ werden mensen gevraagd voor hand- en spandiensten bij de activiteiten in de Antoniuskern. Anja van de Gevel, Joke van Ham, Toos Ebben, Gerard Berende en Jan Poppelaars hebben ondersteuning aangeboden. Het is fijn om samen de activiteiten in De Vinder voort te zetten. We zijn heel dankbaar voor de positieve reacties!

Vertrek kruiswegstaties

Tags: 

Verdere ontmanteling van de Sint-Antoniuskerk

Dinsdag 9 januari 2024 is de kruisweg, die in de Antoniuskerk hing, verwijderd. Verhuisbedrijf De Mannen van Stoof haalde voorzichtig de kleurige gipsen staties uit de omlijsting. Daarna werden de groene lijsten van de kerkmuur losgeschroefd. Als laatste werd het onderschrift van elke statie losgemaakt.

Gerarduskalender 2024

Tags: 

Een Gerarduskalender aanschaffen, het kan nog!

Misschien bent u er door de drukke decembermaand nog niet aan toe gekomen om een Gerarduskalender 2024 aan te schaffen? Of is het u helemaal ontschoten. Dan is haast nu geboden. Want tot eind januari 2024 bestaat nog de mogelijkheid er een aan te schaffen in Antoniushuis ‘De Vinder’ in de Sint-Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout. En … op is echt op!

Onderhoud

Tags: 

Gat gedicht

Begin november 2023 was van het middelste glas-in-loodraam boven de hoofdingang van de Sint-Antoniuskerk een gedeelte naar binnen geblazen door de krachtige stormwind.
Via de opening hadden regen en wind vrij spel op het daarachter staande orgel dat bijna 100 jaar oud is.
Op vrijdagmorgen 15 december hebben twee onverschrokken vrijwilligers van de Catharinaparochie het gat met een zeildoek dichtgemaakt. Zij maakten daarbij gebruik van een hoogwerker. Het Antoniusorgel heeft nu geen last meer van regen en wind.

Refreintjes

Tags: 

Refreintjes in ‘De Vinder’

De zanggroep De Refreintjes heeft afgelopen maandagmorgen 11 december jl. een generale repetitie gehouden in Inloophuis ‘De Vinder’.

Het programma bestond uit allerlei soorten kerstliedjes, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. De gasten van het Inloophuis werd verzocht om zoveel mogelijk mee te zingen. Dat werd ook flink gedaan. Het werd een sfeervol programma wat ruim een uur duurde.

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel