Bedevaart Meerseldreef

Tags: 

Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een minibedevaart naar Meerseldreef georganiseerd. Bij goed weer wordt de viering om 13.15 uur bij de grot gehouden en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de kerk. De voorganger is pastoor Ronald van Bronswijk.
Als datum is dit jaar voor woensdag 25 mei gekozen.
We vertrekken om 12.45 uur vanaf de Verrijzeniskerk en ook op de eigen kerkplek.
Na de viering is er in de Zevenster vanaf 14.30 uur koffie/thee met gebak en daarna is er nog op eigen gelegenheid een wandeling te maken in de tuin.
Huiswaarts gaan we dan om ongeveer 16.00 uur. Eerder vertrek is mogelijk in overleg met de chauffeur.
Om alles goed te kunnen regelen vragen wij u om het inschrijvingsformulier, dat achter in de kerk voor u klaarligt in te vullen en in te leveren vóór 11 mei bij het secretariaat van Antoniushuis De Vinder. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aan mensen die mee willen gaan, speciaal om te rijden, vragen wij zich ook op te geven.
Informatie kunt u inwinnen op het secretariaat van de Verrijzeniskerk, telefoon: 0162-453502