‘Eindelijk thuis’, een boek van Henri Nouwen

Tags: 

Eindelijk thuis
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid heeft het schilderij van Rembrandt, De terugkeer van de verloren zoon, als ‘beeldmerk’ gekozen.
Het zien van precies dat schilderij raakte Henri Nouwen, priester en hoogleraar, diep. In zijn boek ‘Eindelijk thuis’ beschrijft hij, hoe hij zichzelf, en zijn worsteling met het leven herkent in dit schilderij. Hij ziet zichzelf als de verlo- ren zoon. Maar hij herkent zichzelf ook in de jaloerse mokkende broer. En ten slotte realiseert hij zich ook geroepen is zelf de barmhartige Vader te zijn.
Henri Nouwen voegt de daad bij het woord als hij zijn wetenschappelijke carrière vaarwel zegt en letterlijk een nieuw thuis vindt in de zorg voor geestelijk zwaar gehandicapte mensen.


Wat gaan we doen?
Hennie van Hattum, pastoraal werkster van de Catharinaparochie begeleidt de bijeenkomsten. We lezen samen en we bekijken filmfragmenten en sluiten af met een viering waarin zijn beroemde preek ‘U bent geliefd’ zal klinken.

Informatie
U bent welkom in de pastorie, Markt 17 Oosterhout, op dinsdag 16 februari en 8 en 22 maart, van 14.00 - 16.00u. De bijdrage in de kosten is €20,- voor de serie, €7,50 per bijeenkomst. Opgave: info@thomasoosterhout.nl