Uitbreiding werkzaamheden pastoor Van Velthoven

Tags: 

Administrator in Alphen
Met ingang van 10 oktober 2023 is pastoor Van Velthoven door de bisschop van Breda benoemd tot parochie-administrator van de parochie Sint-Jan de Doper te Alphen. Daar is pastoor Demmers met pensioen gegaan. Daarmee krijgt hij naast zijn benoeming als pastoor van de Catharinaparochie te Oosterhout ook de verantwoordelijkheid over de Sint-Jan de Doperparochie te Alphen.
Een dagdeel in de week zal hij gebruiken om leiding te geven aan het pastoraal team en het parochiebestuur en de derde zondag van de maand zal hij voorgaan in de eucharistieviering in Alphen.

Gedelegeerde voor de pastorale zone
Het bisdom Breda van Breda is verdeeld in 5 pastorale zones. Pastoor Van Velthoven is door de bisschop ook benoemd tot gedelegeerde voor de pastorale zone De Wijngaard [de oostkant van het bisdom] die zich uitstrekt van Woudrichem tot Baarle-Nassau. Tot de pastorale zone, waarvan pastoor Van Velthoven de leiding heeft, behoren naast de H. Catharinaparochie in Oosterhout, de Sint-Elisabethparochie in Raamsdonksveer, de Vijfheiligenparochie in Made, de parochie Dongen Klein-Dongen Vaart, de H. Geestparochie in Rijen en de Sint-Jan de Doperparochie in Alphen.

In een pastorale zone worden meerdere parochies samengebracht om op het gebied van de missie samen te werken. De gedelegeerde bevordert de missionaire ontwikkeling van de zone.
Met de pastorale beroepskrachten van dit gebied wordt maandelijks gesproken over de mogelijkheden van gezamenlijk missionair pastoraat.