Veranderingen in de Catharinaparochie

Tags: 

Woensdag 5 oktober 2016 heeft het bestuur van de parochie H. Catharina een informatieavond gehouden. Het bestuur heeft de parochianen verteld dat ze afscheid gaan nemen van pastoor Ronald van Bronswijk. De bisschop heeft hem gevraagd elders pastoor te worden.

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst vertelde het bestuur van de Catharinaparochie dat na de Mariakerk een tweede en een derde kerk sluiten. De Antoniuskerk gaat dicht op de laatste dag van dit jaar en medio december sluit de Corneliuskerk de deuren. In het Inloophuis de Vinder zal een functionele aanpassing plaatsvinden die een doordeweekse viering mogelijk maakt. In Den Hout zijn vergaande besprekingen over de overdracht van het kerkgebouw aan de Houtse gemeenschap.

Het bestuur heeft inmiddels aan bureau Redres de opdracht gegund voor de verkoop van de monumentale pastorie op de Markt. De verkoop is noodzakelijk gezien de financiële positie van de parochie.

Om dezelfde bedrijfseconomische reden is ontslag aangezegd aan pastor Hennie van Hattum die als laatste aan het pastoresteam is toegevoegd. Zij vertrekt per 1 maart 2017. Op 1 januari 2017 neemt de Catharinaparochie afscheid van pastoor Van Bronswijk. De bisschop zal een nieuwe priester toewijzen aan de Oosterhoutse RK-geloofsgemeenschap.